1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Presē par "DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVU"

  2010-10-16
  Vita Pļaviņa, / Izglītība un Kultūra
Kā novērtēt, kura skola labāka?

Šobrīd vispārizglītojošo skolu darbība Latvijā tiek vērtēta tikai vienā kategorijā – pēc olimpiāžu rezultātiem. Labākās skolas saņem Draudzīgā aicinājuma balvu. Nākamgad Draudzīgā aicinājuma fonda dibinātājs Jānis Endele iecerējis reitingus veidot pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. Tātad vienīgais reitings būs vispārizglītojošām vidējās izglītības iestādēm. Ministrija izvirzījusi saukli «ceļā uz izcilību». Kā par to pārliecināsimies? Vai reitingu vajadzētu kā atskaiti pašām skolām? Kā iespēju bērnu vecākiem izvēlēties labāko savam bērnam? Kā veidojas izcilība?


Izlasot Draudzīgā aicinājuma balvas saņēmēju viedokļus par izcilības veidošanos, rodas secinājums – izcilību veido iniciatīvas bagāts pedagogs – personība, kas pašaizliedzīgi un radoši veido sadarbību ar pašpārliecinātiem skolēniem. Skolotājam vienmēr jābūt pieejamam, tāpat arī jābūt iespējai strādāt ar labāko materiāltehnisko bāzi un labākajiem speciālistiem. Izglītības un zinātnes ministres Tatjanas Koķes pozīcija šajā jautājumā – katras skolas individuālās izcilības sasniegšana. Ministres padomniece komunikācijas jautājumos Agnese Korbe, paužot ministres viedokli, norāda, ka sasniegumi, ko skolēni gūst vietējās vai starptautiskajās olimpiādēs, ir būtiski, bet vēl svarīgāka ir katra skolēna individuālo sekmju dinamika. "Katrai skolai ir jāstrādā savu skolēnu vajadzībām."

Mārtiņš Kālis, «Iespējamās misijas» skolotājs Limbažu 1. vidusskolā, māca matemātiku: «Centralizēto eksāmenu rezultāti ir visobjektīvākais rādītājs skolu sasniegumiem, taču jāņem vērā fakts, ar kādiem skolēniem skola strādā – vai tikai ar labākajiem vai ar tādiem, kādi ir. Tātad jāvērtē sekmju dinamika. Otrkārt, bērnu sociālekonomiskie aspekti – šī bērna izaugsme arī ir svarīga. Domāju, ka tikpat nopietni rezultatīvie rādītāji kā vidusskolām centralizētie eksāmeni pamatskolām ir valsts ieskaišu rezultāti. Lai arī tie nav tik objektīvi, jo netiek laboti centralizēti, jāatceras, ka reitingi kā tādi nekad nebūs ideāli objektīvi. Tāpat kā saka par ekonomikas modeļiem – visi ir nepareizi, bet daži no tiem ir noderīgi. Pirmkārt, nepieciešams noteikt mērķi, kam reitingu veidot. Ja nepieciešams skolas sarindot kā sportā labākos, tad centralizēto eksāmenu rezultāti ir piemēroti. Manuprāt, būtiskāk palīdzēt bērnu vecākiem veikt izvēli, kurā skolā mācīties bērnam. Reitingos svarīgs būtu arī skolēnu, skolotāju, vecāku vērtējums – kas nebūs īpaši objektīvs, bet būtisks papildinošs kritērijs. Var ņemt vērā arī sporta, mākslu sasniegumus, kā arī interešu izglītības iespējas, sasniegumus. Taču, lai šos visus rādītājus vienkopus apkopotu, – tas ir milzīgs darbs. Es domāju, ka reitingi varētu noderēt kā skolas rezultatīvo sasniegumu rādītājs priekšmetu apgūšanā, bet, kas attiecas uz veidu, kā skolas panāk rezultātu, vecākiem personiski vajadzētu iepazīties ar skolu darbību. Tad paši arī varētu spriest, kuras skolas darbības veids ir piemērotākais bērnam. Es domāju, ka skolām jābūt atvērtākām sadarbībai ar vecākiem.»

Vladimirs Samohins, Pļaviņu ģimnāzijas direktors, saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas augstāko apbalvojumu par veiksmīgu un radošu darbu izglītības sistēmas pilnveidē, bērnu un jauniešu izglītošanā: «Ir grūti noteikt kritērijus, pēc kuriem tiešām objektīvi savstarpēji varētu salīdzināt visas Latvijas skolas. Pirmkārt, svarīgs ir bērnu sastāvs skolās. Piemēram, Pļaviņās ir daudz čigānu tautības pārstāvji, kas kopējo sekmju līmeni stipri pazemina. Otrkārt, labākie skolēni, kuri pēc 9. klases to var atļauties, aiziet prom no mūsu pilsētas, jo mēs neesam centrs, nav tik daudz iespēju pilnveidoties. Tas, ka esam vislabāk nodrošinātā skola Latvijā informāciju tehnoloģiju jomā, nenodrošina mums iespēju «izsisties», jo strādājam ar tādiem skolēniem, kādi ir. Faktiski nekādu citu rezultatīvo rādītāju bez olimpiāžu un centralizēto eksāmenu datiem nav. Tajā pašā laikā otra tendence ir tāda, ka darba apstākļu dēļ pie mums ir gatavi nākt strādāt ļoti daudz pedagogu, tikai nav bērnu, ko mācīt.»

Ināra Boka, Rīgas Ukraiņu vidusskola, direktores vietniece: «Būtu jāvērtē ne tikai centralizētie eksāmeni, bet arī ministrijas ieskaites 3. un 6. klasēs, jo tie ir svarīgi bērna attīstības posmi. Protams, viennozīmīgi – šie nav vienīgie rādītāji. Svarīgi, kur skola atrodas – pilsētā vai laukos, kāds materiāltehniskais nodrošinājums. Jāpamana katras mazās skoliņas individuālā izaugsme uz valsts fona. Ļoti labi to parāda arī zinātniski pētnieciskie darbi (ZPD) – kā skola izskatās pilsētas līmenī un kā valsts.«

Indra Pļaviņa, skolotāja Kauguru sākumskolā «Atvase»: «Vērtējot skolas pēc rezultātiem, ko bērns var sasniegt, apgūstot mācību priekšmetus, būtu jāņem vērā eksāmenu rezultāti. Arī sākumskolām un bērnudārziem būtu svarīgi veidot reitingus, jo bērns mācās mācīties jau no agras bērnības. Un te būtu svarīgi, lai ieskaišu rezultāti tiktu salīdzināti ar citu skolu rezultātiem pilsētā un valstī vidējo rādītāju. Taču vecākiem, izvēloties skolu, papildus būtu jāskatās, cik piemērotas bērnam būs skolas īstenotās programmas. Vai tās būs piemērotas īpaši talantīgam bērnam vai arī skolēnam, kuram ir grūtības apgūt priekšmetus. Otrkārt, būtisks ir tehnoloģiju nodrošinājums. Treškārt, iespējas piedalīties ārpusklases pasākumos interešu izglītībā, kuros skolēni konkrēti pielieto savas spējas. Domāju, vajadzētu vērtēt arī skolas aktivitāti, piedaloties dažādos projektos mācību procesa īstenošanas laikā. Atbalstu projekta «Pedagogu konkurētspēja izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos» vadītājas E. Papules ideju publicēt labāko pedagogu pieredzi – pašvērtējumus. Tie būtu jāievieto skolas mājas lapā, kurai noteikti jābūt. Tāpat kā e-klases nodrošinājumam, jo tas sniedz iespēju vecākiem sazināties ar priekšmetu pedagogiem arī elektroniski un redzēt bērna sekmes.»

Marija Kuzņecova, Rīgas Rīnūžu vidusskola, direktores vietniece: «Es domāju, ka jāvērtē olimpiāžu, centralizēto eksāmenu un ZPD rezultāti. Pētnieciskie darbi šobrīd sniedz ļoti nepieciešamas prasmes turpmākajām studijām augstskolā, tāpēc ir būtiski, kā skola strādā ar šo pieeju. Manuprāt, subjektīvos vērtējumus labāk neiekļaut reitingu kategorijās.»

Reitingi tikai vidusskolām

J. Endele stāsta, ka, tiklīdz Draudzīgā aicinājuma fonds noslēgs līgumu ar «Nordea banku», kas būtu gatava uzņemties ģenerālsponsora pienākumus jaunas reitingu sistēmas izveidošanā, tā trīs vai četros mēnešos varētu tikt radīta jauna skolu reitingu veidošanas programma. «Te vērtēsim skolu kopumā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem un atsevišķi izdalīsim datus par katru eksāmena priekšmetu. Tā būs lielāka lietderība arī vecākiem, izvēloties savam bērnam piemērotāko vidusskolu, vadoties pēc mācību priekšmetu sasniegumiem.» Iespējamā problēma – izvēles priekšmeti. «Ja skolā viens skolēns izvēlas kārtot eksāmenu izvēles priekšmetā un saņem A līmeņa vērtējumu, tad skolai nevar piešķirt visaugstāko vērtējumu šī priekšmeta pasniegšanā kopumā. Tāpēc būs nepieciešams vienoties par, piemēram, 30% slieksni, no kura vērtēt sasniegumus izvēles eksāmenos.» J. Endele vēl sola diskusijas par programmas pilnveidošanu. Pagaidām iecerēts, ka skolas tiks vērtētas četrās kategorijās: ģimnāzijas (pilsētas un valsts), vidusskolas, lauku skolas un arodvidusskolas. J. Endele uzsver, ka līdz šim ar Draudzīgā aicinājuma balvu tika vērtēts skolu intelekts, radošums, talanti, savukārt šī pieeja «vairāk atklās katras skolas individualitāti, jo var strādāt dažādos virzienos». Iecerētajā reitingu sistēmā netiks iekļautas pamatskolas. Iespējams, olimpiāžu rezultātu reitingi pamatskolām nākotnē būs pieejami elektroniski, bet neiekļausies kopējā vidusskolu reitingā.

Citi raksti:
  2021-08-12
Draudzīgā Aicinājuma balvas reitings turpmāk nebūs
  2010-09-29
  www.zz.lv
Sverot Draudzīgā aicinājuma balvu un skolu reitingu
  2010-09-21
  Mārīte JANKELEVIČA / NRA.lv
`Draudzīgā aicinājuma` balvu pasniedz pēdējo reizi
  2010-09-21
  LETA
Vairākas Rīgas skolas saņem `Draudzīgā aicinājuma` balvas
  2010-09-20
  Valsts kanceleja
Ministru prezidenta Valda Dombrovska uzruna Draudzīgā aicinājuma Fonda balvu pasniegšanas ceremonijā
  2010-09-20
  www.nordea.lv
`Draudzīgā aicinājuma balva` sveic desmitgades labākās skolas Latvijā
  2010-09-17
  Jelgava24.lv
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija nominēta `Draudzīgā aicinājuma balvai`
  2010-09-13
Šogad noslēdzas "Draudzīgā aicinājuma balvas" desmitgade
  2009-11-07
  Laila PAEGLE / www.auseklis.lv
Viļķenieši saņem Ceļa maizes balvu
  2009-10-28
  Ilze Kuzmina / Latvjas Avīze
Gudrās pūces pasniedz pēdējo reizi
  2009-10-28
  kraslava.lv
Draudzīgā aicinājuma balva Krāslavas Valsts ģimnāzijai
  2009-10-28
  Inga Karpova / ZiemeļLatvija.lv
Ozolu pamatskolai izcils sasniegums
  2009-10-28
  Alvis Kavalieris Latvijas avīze
Labākās skolas turpinās apbalvot
  2009-10-27
  Agnese Korbe / www.izm.gov.lv
Izglītības ministre novēl turpinājumu Draudzīgā aicinājuma idejai
  2009-10-27
  www.rezekne.lv
Draudzīgā aicinājuma balvu saņem Rēzeknes valsts ģimnāzija
  2009-10-27
  Mairita Kaņepe / DRUVA
Desmito gadu reitinga augšgalā
  2009-10-27
  Ieva Stūre / www.cesis24.lv
Draudzīgā aicinājuma balvas 1.vietas apbalvojums Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai
  2009-10-26
  DRUVA
Draudzīgā aicinājuma balvu iegūst divas Cēsu skolas
  2009-10-26
  www.e-skola.lv
Draudzīgā aicinājuma balvas
  2009-10-26
  Ilze Kuzmina, Alvis Kavalieris / Latvijas Avīze
Draudzīgā aicinājuma balva paliks, bet mainīsies
  2009-10-26
  LETA
Pēdējo reizi pasniegtas Draudzīgā aicinājuma balvas
  2009-10-26
  Portāls nra.lv
Pēdējo reizi noskaidroti "Draudzīgā aicinājuma balvas" ieguvēji
  2009-10-24
  www.vidzemeszinas.lv
Valmieras Valsts ģimnāzijas pedagogi un audzēkņi piedalīsies Draudzīgā aicinājuma balvas pasniegšanas ceremonijā
  2009-10-23
  www.cesis.lv
Cēsu skolas saņems Draudzīgā Aicinājuma balvas
  2009-10-23
  jelgavnieki.lv
Pēdējoreiz pasniegs «Draudzīgā aicinājuma» balvu
  2009-10-23
  Lāsma Antoneviča / www.zz.lv
Spīdolas ģimnāzijai - skolu reitinga Gandarījuma balva
  2009-10-16
  LETA
Notiks diskusija "Kā noteikt Latvijas labāko skolu?"
  2009-09-24
  Cesis.lv
Pasniegs Draudzīgā Aicinājuma balvas „Cēsu skolotājs”
  2009-05-18
  Ilze Kuzmina / Latvijas Avīze
Labāko skolu pēc reitingiem neatrast
  2008-10-23
  Lāsma Antoneviča / Zemgales Ziņas
Spīdolas ģimnāzijai - skolu reitinga Gandarījuma balva
  2008-10-16
  Vita Pļaviņa / Izglītība un Kultūra
Uzgavilē paši sev un saviem kolēģiem
  2008-10-15
  Mairita Kaņepe / DRUVA
Izglītībai svin svētkus
  2008-10-14
  Linda Rozenbaha / Latvijas Avīze
Prieks par skolu un skolēniem
  2008-10-14
  LETA
Turpmāk skolu reitingus varētu veidot pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem
  2008-10-14
  Inga Karpova / ZIEMEĻLATVIJA
Publicēts jaunākais Latvijas skolu reitings
  2008-10-14
  www.jekabpilslaiks.lv
Līvānu novada Jaunsilavas pamatskola ieguvusi Draudzīgā aicinājuma balvu
  2008-10-13
  Linda Rozenbaha / Latvijas Avīze
Jaunākie Latvijas skolu reitingi
  2008-10-13
  TVNET Ziņas
Valsts ģimnāzijas ir pārliecinoši labākās republikānisko pilsētu skolu reitingā
  2008-10-13
  www.daugavpils.lv
Divām Daugavpils skolām pasniedz Draudzīgā aicinājuma balvu
  2008-03-14
  DRUVA / 14.marts 2008
Vides projektu rajona olimpiādē
  2008-03-14
  DRUVA / 14.marts 2008
Matemātikas rajona olimpiādē
  2008-03-14
  DRUVA / 14.marts 2008
Vidzemes novada olimpiādēs
  2008-03-14
  DRUVA / 14.marts 2008
Olimpiādēs
  2007-10-15
  Sarmīte Ozola / ZIEMEĻLATVIJA
Gaismaskalns – astotā labākā lauku skola
  2007-10-15
  Sandra Pētersone / ZIEMEĻLATVIJA
Ar Draudzīgā aicinājuma balvu novērtē radošo garu
  2007-10-12
  Egita Terēze Jonāne / LATGALES LAIKS
Vairākas Gudrības pūces atceļo uz Latgali
  2007-10-10
  Mairita Kaņepe / DRUVA
Mūsējiem augsts reitings
  2007-10-09
  Vita Dreijere / DIENA
Jaunākajā reitingā lielākās izmaiņas lauku skolu grupā
  2007-10-09
  Linda Rozenbaha / Latvijas Avīze
Jaunie skolu reitingi
  2006-10-20
  Sandra Pētersone / ZIEMEĻLATVIJA
Skolas mērķtiecīgais darbs novērtēts ar augstu vietu reitingā
  2006-10-13
  Egita Terēze Jonāne / LATGALES LAIKS
Daugavpils Valsts ģimnāzija kāpj kalnā
  2006-10-11
  Sandra Rutkovska - DVĢ sabiedrisko attiecību speciāliste / www.daugavpils.lv
Daugavpils Valsts ģimnāzija saņem Draudzīgā Aicinājuma Cerību balvu “Stikla kalns”
  2006-10-11
  Maija Mežaka / LIESMA
Mazsalacas vidusskolai — Sapņu balva
  2006-10-11
  D. Kļanska / Vaduguns
Deviņas rajona skolas iekļūst skolu reitingā
  2006-10-11
  NOVADNIKES (Preiļu rajona laikraksts)
Četrām rajona skolām piešķirtas Draudzīgā aicinājuma balvas
  2006-10-05
  Inga Karpova / ZIEMEĻLATVIJA
Saņem Draudzīgā aicinājuma balvu
  2006-10-05
  liepajniekiem.lv
Starp labākajām lauku skolām arī mūsējās
  2006-10-03
  Lāsma Antoneviča / ZEMGALES ZIŅAS
Spīdolas ģimnāzijai Draudzīgā aicinājuma balva
  2006-10-03
  Skolotajs.lv / Izglītības un zinātnes ministrija
Ministre Baiba Rivža piedalījās Draudzīgā aicinājuma balvas pasniegšanā
  2006-10-02
  Mairita Kaņepe / DRUVA
Cēsīs - labākās skolas Latvijā
  2006-09-29
  Egita Terēze Jonāne / LATGALES LAIKS
Skolām pasniegs Draudzīgā aicinājuma balvu
  2006-05-09
  Zemgales Ziņas
Panākumi mācību olimpiādēs – objektīvs kritērijs?
  2005-10-15
  Izglītība un Kultūra
Ir noteiktas draudzīgā aicinājuma skolas Latvijā
  2005-10-10
  Preiļu rajona laikraksts "Novadnieks"
Latvijas skolu reitingā Preiļu rajona skolām augsti panākumi
  2005-10-07
  Egita Terēze Jonāne / Latgales Laiks
Saņem Cerības un Ceļamaizes balvu
  2005-10-07
  Aktualitātes / www.livani.lv
Jaunsilavas pamatskola piektā Latvijas skolu reitingā
  2005-10-05
  Aļona Aļeksejeva, Mairita Kaņepe / DRUVA
Gudrības pūce arī Vecpiebalgai
  2005-10-05
  Dace Kokareviča «Latvijas Avīze»
Skolu reitingi
  2005-10-05
  Ligita Pauniņa, PVĢ direktore / www.pvg.edu.lv
Draudzīgā Aicinājuma balva - 2005
  2005-10-04
  Laila PAEGLE / AUSEKLIS - Limbažu rajona laikraksts
Pasniegs tradicionālo Draudzīgā aicinājuma balvu
  2005-10-03
  Ilze Grīnuma / DIENA
Publisko jaunāko skolu reitingu
  2005-10-03
  Baiba Jakuboviča / LATVIJAS RADIO - Jaunākās ziņas
Apbalvo labākās skolas
  2005-10-03
  Ilze Jakovļeva LETA
Draudzīgā aicinājuma balvas saņem Vecpiebalgas, Cēsu un Daugavpils skolas
  2005-10-03
  Ilze Jakovļeva LETA
Pasniegs Draudzīgā aicinājuma balvas
  2005-10-01
  Laila PAEGLE / AUSEKLIS
Pasniegs tradicionālo Draudzīgā aicinājuma balvu
  2005-03-14
  Toms Ancītis, «Latvijas Avīze»
Skolas prestižu ceļ olimpiādes
  2005-01-30
  Skaidrīte BALDIŅA / "AUSEKLIS"
Mūsu kolēģe - Draudzīgā aicinājuma laureāte
  2004-10-23
  Aļona Aļeksejeva / Druva /
Draudzīgā aicinājuma balva vecpiebaldzēniem
  2004-10-15
  Egita Terēze Jonāne / Latgales Laiks /
Skolas saņem Draudzīgā aicinājuma balvas
  2004-10-14
  Aija Pupila / Dzirkstele /
Gulbīša vidusskolā gudrības simbolu cer paturēt uz visiem laikiem
  2004-10-13
  Vilnis Auzāns / Bauskas Dzīve /
Uzvaras vidusskola – labāko vidū
  2004-10-13
  /Kurzemnieks - Kuldīgas rajona laikraksts /
Saņem balvu Ceļa maize
  2004-10-13
  Mairita Kaņepe / Druva - Cēsu rajona laikraksts /
Gudrā Pūce paliek Cēsīs
  2004-10-13
  Mairita Kaņepe / Druva - Cēsu rajona laikraksts /
Gudrās Pūces mājvietā
  2004-10-12
  Evija Cera / Neatkarīgā Rīta Avīze /
Skolas saņem gudrības un sasniegumu balvas
  2004-10-12
  / Diena /
Balvas labākajām skolām
  2004-10-12
  Dace Kokareviča / Latvijas Avīze /
Gudrības pūces izlido piekto reizi
  2004-08-26
  Laikraksts "KURZEMNIEKS"
Viena no labākajām skolām valstī
  2004-05-12
  Agnese Biuka / Latvijas Avīze /
Vidusskolēnu panākumi uzņēmējdarbībā
  2003-09-30
  Kristīne HARMSENA / Neatkarīgā Rīta Avīze /
Pasniedz Draudzīgā aicinājuma balvas
  2003-09-30
  Diena
Gudrības pūces aizlido pie īpašniekiem
  2003-09-30
  Guna Lase / Ogres ziņas /
Saņem Draudzīgā aicinājuma balvu
  2003-09-30
  Inese Baranovska / Latgales Laiks /
Labākās skolas trešo reizi dodas pēc lielās balvas
  2003-09-29
  Ilze Grīnuma / DIENA /
Gudrības pūces atrod jaunas mājvietas
  2003-09-29
  / LETA /
Skolas saņem Draudzīgā aicinājuma balvas
  2003-09-10
  / Kurzemnieks /
Sadalītas Draudzīgā aicinājuma balvas
  2003-07-10
  Inese Baranovska / Latgales Laiks /
Krievu licejs izcīna jau trešo “Pūci”
  2003-04-10
  / Staburags /
Mūsējie reitinga tabulas vidū
  2003-03-10
  Mairita Kaņepe / Cēsu rajona laikraksts DRUVA /
Draudzīgie priecājas “Lido”
  2003-02-10
  Agrita Maniņa / Saldus Zeme /
Saņem Draudzīgā aicinājuma balvu
  2003-02-10
  Aija Pupila / Dzirkstele /
Gulbīša vidusskola saņem gudrības balvu
  2003-01-10
  Mairita Kaņepe / Cēsu rajona laikraksts DRUVA /
Nosauc skolu reitingu
  2003-01-10
  Dace Kokareviča / Lauku Avīze /
Ko šoreiz pagodina Gudrības pūces
  2003-01-10
  Egita Veinberga / Zemgales Ziņas /
Spīdola – starp labākajiem valstī
  0000-00-00
  Inita Savicka / www.dzirkstele.lv
Divas skolas – laureātes

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]