1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ]
Draudzīgais aicinājums ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Cēsu skolotājs ]

Sākot ar 2020./2021.mācību gadu vispārizglītojošo skolu reitinga pēc skolēnu sasniegumiem valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skolēnu zinātniskajos lasījumos izveidošana nav iespējama, jo valsts mācību priekšmetu olimpiādēm organizētāji publicē olimpiāžu rezultātus nenorādot mācību ietādi (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta). Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (8.3.2.1/16/I/002) RĪKOJUMU Nr. 25.1.- 04/41 (19.08.2021) “Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2021./2022.mācību gadā” manīta valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanas kārtība, atsaucoties uz 10 gadu veciem MK noteikumiem (2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 28.punkts).

JAUNUMI

  2021-08-12
Sakarā ar to, ka 2020./2021.mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti publiski pieejami tikai daļēji, 'Draudzīgā Aicinājuma balvas reitings 2021' nebūs pilnīgs

Atasevišķām 2020./2021.mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiādēm publiski ir kļuvuši pieejami dati par 3.kātas dalībniekliem (skolēna vārds, uzvāds un skola) un olimpiāžu rezultāti (skolēna vārds, uzvāds un godalgotā vieta).
Izanalizējot publiski piejamos datus ir izdevies apkopt godalgoto vietu sadalījumu šādām olimpiādēm:
    • Bioloģija
    • Ekonomika
    • Filozofija
    • Franču valoda
    • Ģeogrāfija
    • Latviešu valoda un literatūra
    • Vācu valoda
    • Vēsture
REITINGĀ 2021 nav iekļuti dati par olimpiādēm (nav iespējams noteikt skolu ko pāstāvējis skolēns):
    • Angļu valodā
    • Fizikā
    • Latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā
.
Publiski nav pieejami "Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 2021" rezultāti.
Citi jaunumi:
  2023-01-04
Sakarā ar to, ka 2021./2022.mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti publiski pieejami tikai dažām olipiādēm, izveidotais 'Draudzīgā Aicinājuma balvas reitings 2022' ir ļoti nepilnīgs.
  2022-02-22
Sakarā ar to, ka 2021./2022.mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti publiski nebūs pieejami, nav iespējams izveidot 'Draudzīgā Aicinājuma balvas reitings 2022'
  2022-01-02
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.mācību gadā
  2021-08-12
Draudzīgā Aicinājuma balvas reitings turpmāk nebūs
  2020-12-21

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2020./2021.mācību gadā

  2018-09-01

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2018.2019.mācību gadā

  2016-09-21

Mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017.mācību gadā

  2014-07-20

Datu bāzē apkopoti 2013./2014.mācību gada Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultāti.

  2013-11-13

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2013./2014.mācību gadā

  2013-08-24

Mācību priekšmetu olimpiādes 2013./2014.mācību gadā

  2013-01-25

Mācību priekšmetu olimpiādes 2012./2013.mācību gadā

  2012-12-28

2009./2010. un 2010./2011.mācību gada Reitings pārrēķināts, jo pievienoti dati par Latvijas skolēnu zinātniskās konferences rezultātiem.

  2012-12-25

Datu bāzē apkopoti 2011./2012.mācību gada Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultāti.

  2011-09-01

Mācību priekšmetu olimpiādes 2011./2012.

  2009-10-04

Mācību priekšmetu olimpiādes 2009./2010. m.g.

  2009-09-02
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2009"
pasniegšanas ceremonija notiks
2009.gada 26.oktobrī 1500
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ.
  2009-08-30
Draudzīgā aicinājuma fonda balvu "CĒSU SKOLOTĀJS 2009"
pasniegšana ceremonija notiks 2009.gada 25.septembrī 1500

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā
  2009-03-24
Mācību priekšmetu olimpiādes 2008./2009.mācību gadā
  2009-03-24
Mācību priekšmetu olimpiādes 2008./2009.mācību gadā
  2009-03-24
Publicēta FOTOGALERIJA
  2008-09-03
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2008"
pasniegšanas ceremonija notiks
2008.gada 13.oktobrī 1500
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ.
  2008-09-01
Mācību priekšmetu olimpiādes 2008./2009.m.g.
  2008-07-01
Draudzīgā aicinājuma balvas datu bāzē ievadīti visi rezultāti.
Kā katru gadu, Atklātās matemātikas olimpiādes rezultātus un galīgo Draudzīgā aicinājuma balvas reitingu publicēsim tikai Draudzīgā aicinājuma balvu pasniegšanas dienā.
  2008-07-01
Labojumus un papildinājumus sūtīt uz e-pastu: konkurss@cesis.edu.lv
Pēc 1.augusta iesniegtie labojumi vairs netiks ņemti vērā nomināciju noteikšanā.
  2008-02-14
Publicēta fotogalerija "DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2007" pasniegšanas ceremonija
  2008-01-21
Biznesa ekonomisko pamatu olimpiāde
  2007-10-15
Datu bāzē un reitingu tabulās ir veikti labojumi, kas pieteikti novēloti, līdz ar to nomināciju sadalījumā nav ņemti vērā.
Atvainojamies Jēkabpils Valsts ģimnāzijai un Balvu amatniecības vidusskolai par pieļautajām neprecizitātēm.
  2007-10-09
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2007"
pasniegšanas ceremonija notika 2007.gada 8.oktobrī
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ.
  2007-09-24
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2007"
pasniegšanas ceremonija notiks 2007.gada 8.oktobrī 1500
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ.

Uzaicinātās skolas saņems ielūgumus.
  2007-09-02
Mācību priekšmetu olimpiādes 2007./2008.m.g.
  2007-08-23
Draudzīgā aicinājuma balvas reitings pabeigts. Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti un galīgais reitings tiks publicēts Draudzīgā aicinājuma balvu pasniegšanas dienā.
  2007-07-03
Draudzīgā aicinājuma balvas reitingā gandrīz visi olimpiāžu rezultāti
  2007-05-31
Datu bāzē visu valsts olimpiāžu rezultāti
  2006-10-02
Šodien, 2.oktobrī LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ notiek
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2006"
pasniegšanas ceremonija.

Sākums plkst 1500.
  2006-10-02
2006.gada 2.oktobrī LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ notika
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2006"
pasniegšanas ceremonija
.
  2006-09-14
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2006"
pasniegšanas ceremonija notiks 2006.gada 2.oktobrī 1500
LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ.

Uzaicinātās skolas saņems ielūgumus.
  2006-09-07
Mācību priekšmetu olimpiādes 2006./2007. m.g.
  2006-06-20
Publicēti visu valsts olimpiāžu rezultāti. Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti tiks publicēti balvas pasniegšanas dienā.
  2006-06-16
Datu bāzē nav tikai dati par Angļu valodas un Biznesa ekonomisko pamatu olimpiādēm.
  2006-05-31
Datu bāzē jau 17 valsts olimpiāžu rezultāti.
  2006-04-10
Lapa atkal ir pieejama
  2006-01-16
Ar sociālo klipu aicinās atbalstīt Draudzīgā aicinājuma tradīciju
  2005-11-11
BALVU "CĒSU SKOLOTĀJS" PASNIEGŠANA 18.novembrī 1700 LR proklamēšanas dienai veltītajā sarīkojumā.
  2005-09-20
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2005" pasniegšanas ceremonija notiks
2005.gada 3.oktobrī 1500 LATVIJAS NACIONĀLAJĀ OPERĀ.
Uzaicinātās skolas saņems ielūgumus.
  2005-09-16
Mācību priekšmetu olimpiādes 2005./2006.m.g.
  2005-05-19
"Draudzīgā Aicinājuma balvas" datu bāzē publicēti 2004./2005.mācību gada 19 olimpiāžu rezultāti (visi, kas uz 18.maiju bija pieejami
ISEC mājas lapā).
  2005-05-13
No IZM ir saņeta informācija par skolu nosaukumiem un skolēnu skaitu skolās šajā mācību gadā. Līdz 20.maijam "Draudzīgā Aicinājuma balvas" datu bāzē tiks publicēti pirmie 2004./2005.mācību gada olimpiāžu rezultāti.
  2005-04-07
Tuvākajā laikā "Draudzīgā Aicinājuma balvas" datu bāzē tiks sākts ievadīt 2004.2005.mācību gada rezultātus. Vēl nepieciešamas no IZM saņet un precizēt skolu nosaukumus un skolēnu skaitu skolās šajā mācību gadā.
  2005-01-28
Sveiciens visiem DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA DIENĀ!
  2005-01-17
Mācību priekšmetu valsts olimpiādes 2004./2005. m.g.
  2004-10-14
"Draudzīgā Aicinājuma Balvas 2004" nominācijas ir sadalītas. Šogad klāt nākusi jauna balva "Stikla kalns" skolām, kuras ierindojušās reitinga 7. - 9. vietā.
Sveicam visus laureātus.
  2004-08-31
Pretenzijas un labojumus par publicētajiem rezultātiem pieņem līdz 2004.gada 10.septembrim. Sūtīt uz e-pastu konkurss@cesis.edu.lv
  2004-08-27
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVA 2004" pasniegšanas ceremonija notiks 2004.gada 11.oktobrī plkst. 15:oo Latvijas Nacionālajā operā
  2004-07-07
Visi rezultāti jau ir datu bāzē!
  2004-06-02
Internetā publicēti Latvijas 31.atklātās olimpiādes matemātikā rezultāti.
  2004-05-17
Kļūdas labojums datu bāzē Latvijas 28.skolēnu zinātniskās konferences rezultātos
  2004-05-14
Informācija par Latvijas 28. skolēnu zinātnisko konferenci
  2004-05-14
DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS datu bāzē - Latvijas 28. skolēnu zinātniskās konferences rezultāti
  2004-05-13
Par pamanītajām neprecizitātēm lūdzu ziņojiet pa e-pastu konkurss@cesis.edu.lv vai pa faksu 4122256
  2004-05-12
Vairs tikai trīs olimpiāžu un konkursu rezultāti var izmanīt DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2004 reitingu.
  2004-05-12
Publicēti Ķīmijas atklātās olimpiādes rezultāti
  2004-05-11
Datu bāzē izlabota kļūda - Krāslavas ģimnāzijai pievienoti nopelnītie sasniegumi.
  2004-05-11
Konkursa "Labākā skolēnu mācību firma 2004. gadā" rezultāti
  2004-05-11
Tuvākajā laikā tiks publicēti Ķīmijas atklātās olimpiādes rezultāti.
  2004-05-05
Publicēts 2003./2004. mācību gada DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS reitngs pēc 19 olimpiāžu rezultātiem.
  2004-05-02
Vēl šajā mācību gadā DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS reitingā varētu tikt ietverti piecu olimpiāžu un konkursu rezultāti.
  2004-04-21
2003./2004.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu rezultātu apkopošana ir sākusies.
  2004-01-07
Andreja Zvejnieka Biznesa plānu konkursa rezultāti
  2003-11-12
MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES 2003./2004. m.g.
  2003-10-15
Ir apskatāmas bildes no "DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2003" pasniegšanas ceremonijas Latvijas Nacionālajā operā 2003.gada 29.septembrī /
šeit -> FOTOGALERIJA /
  2003-09-30
"DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS 2003" ir sadalītas
  2003-09-23
Labojumi datu bāzē - publicēti Latviešu valodas un literatūras 29.olimpiādes īstie rezultāti un mainīts Lielvārdes skolas nosaukums.
  2003-06-26
DARAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS retings pēc 18 olimpiāžu un 3 konkursu rezultātiem.
  2003-05-15
Ir noslēgušās vairums šī mācību gada valsts olimpiādes, diemžēl retings vēl man aprēķināts, jo nav precizēts skolēnu skaits skolās.
  2003-01-31
Ir noslēgusies šī mācību gada pirmā valsts olimpiāde - BIOLOĢIJĀ 9., 11. un 12.klasēm. Rezultāti tiks publicēti tuvākajā laikā.
  2003-01-28
Šajās dienās (28.-30.janvāris) notiek šī mācību gada pirmā valsts olimpiāde - BIOLOĢIJĀ 9., 11. un 12.klasēm.
  2003-01-27
Rīt sākas pirmā šī mācību gada valsts olimpiāde - BIOLOĢIJĀ 9., 11. un 12.klasēm.
  2002-12-11
Izglītības satura un eksaminācijas centrs savā mājas lapā isec.gov.lv ir izveidojis sadaļu
OLIMPIĀDES -par mācību priekšmetu olimpiādēm.
  2002-10-30
Pirmā valsts olimpiāde, kura tiek vērtēta Draudzīgā aicinājuma balvas ieskaitē, būs BIOLOĢIJĀ 9., 11. un 12.klasēm. Tā notiks 2003.gada 28.-30.janvārī.
  2002-10-01
2002./2003.mācību gada valsts olimpiādes un konkursi.
  2002-09-25
DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA BALVAS NOLIKUMĀ ŠOGAD IZMAIŅAS NEBŪS.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skloēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]