Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

NOLIKUMS PAR
DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU

1. Draudzīgā aicinājuma (turpmāk – DA) medaļa ir augstākais Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums.
2. DA medaļu piešķir par īpašiem nopelniem Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanā, īstenošanā, atbalstīšanā un latviskuma uzturēšanā.
3. DA medaļas vienā pusē attēlota DA simbolika (vārpu vaiņaga iekšpusē atvērta grāmata ar saules starojumu) ar uzrakstu:
Dr. K. ULMAŅA     28.01.1935     DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS;
otrajā - DA iedibinātāja K. Ulmaņa attēls ar parakstu. Medaļa atlieta bronzā. Medaļa tiek pasniegta kopā ar adresi-diplomu, kurā ir informācija par visiem DA medaļas laureātiem.
4. DA medaļu katru gadu piešķir:
  4.1 absolventiem, kuri skolas laikā guvuši panākumus starptautiskā mērogā;
  4.2 skolotājiem (mācību spēkiem), kuri veicinājuši savu audzēkņu izaugsmi pasaules līmenī;
  4.3 sabiedriskajiem darbiniekiem, kuri Latvijas atjaunotnes gados augstu turējuši latviskumu;
  4.4 mecenātiem, kuri finansiāli un materiāli atbalstījuši izglītību un Draudzīgā aicinājuma fondu;
  4.5 masu mēdijiem par DA idejas popularizēšanu.
5. Konkursa noteikumus par DA medaļu kandidātu izvirzīšanu DA fonds izsludina novembra mēnesī. Tiesības izvirzīt DA medaļas kandidātus ir jebkurai fiziskai un juridiskai personai. Pieteikumi DA fondam vai Prezidenta padomei iesniedzami līdz 31. decembrim.
6. DA medaļas piešķir DA fonda valde, apstiprina - Prezidenta padome.
7. DA medaļas nedrīkst piešķirt DA fonda valdes un Prezidenta padomes locekļiem.
8. Nolikums stājas spēkā 1995. gada 25. decembrī.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns