Draudzīgā Aicinājuma fonda SKOLU REITINGS

Gadi »  2009   »  2010   »  2011   »  2012   »  2013   »  2014   »  2015   »  2016   »  2017   »  2018   »  2019   »  2020   »  2021   »  2022  
« Atpakaļ   Uz sākumu
Nominācijas : Kopvērtējums    Matemātika    Latviešu valoda    Angļu valoda    Dabas zinības    Vēsture
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings
NOLIKUMS 2012

Mērķis
Izveidot objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Dalībnieki
 LR skolas, kurās realizē vidējo izglītību.
Laiks
Mācību gads (no 1.septembra līdz nākošā gada 1.septembrim).
Vieta
 Latvijas Republika.
Vadība
Draudzīgā aicinājuma fonds, Nordea banka un SIA Airport.
Datu bāze
Par datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus.
Vērtēšana
Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē mācību priekšmetu un skolas kopvērtējumā.
Vērtē sekojošus mācību priekšmetus:
-       Latviešu valoda;
-       Matemātika;
-       Angļu valoda;
-       Dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija);
-       Vēsture.
Katra mācību priekšmeta vērtējumu aprēķina kā matemātiski vidējo, piešķirot skolēnu eksāmenā iegūtajiem vērtējumiem A, B, C, D, E, F atbilstošu skaitli skalā no 10 līdz 1 (A=10; B=8,2; C=6,4; D=4,6; E=2,8; F=1, nv=0).*
Mācību priekšmeta vērtējums ir robežās no 10 līdz 0.
Skolas vērtē četrās nominācijās, atbilstoši to objektīvajām iespējām:
-       Ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas, liceji);
-       Pilsētu vidusskolas;
-       Lauku vidusskolas;
-       Specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas, vakara vidusskolas uc).
Skolas novērtējumu iegūst, aprēķinot atsevišķo mācību priekšmetu matemātiski vidējo vērtību. Skolas vērtējums ir robežās no 10 līdz 0.
Ja mācību priekšmetā skolā eksāmenu kārtojuši mazāk kā 3 skolēni vai mazāk kā 10% no absolventu skaita, tad skola attiecīgā mācību priekšmeta reitingā tiek iekļauta ārpus konkursa. Ja nominācijā, kas ietver vairākus mācību priekšmetus, skolā eksāmenu šajos mācību priekšmetos kopā kārtojuši mazāk kā 3 skolēni vai mazāk kā 30% no absolventu skaita, tad skola attiecīgās nominācijas reitingā tiek iekļauta ārpus konkursa.
Ja skola visos mācību priekšmetos iekļauta ārpus konkursa, tad kopvērtējuma reitingā tā tiek iekļauta ārpus konkursa.
Izaugsme ir skolas attiecīgās nominācijas punktu izmaiņa (starpība robežās no +10 līdz -10) pret viena vai vairāku iepriekšējo mācību gadu vērtībām noteiktā proporcijā (kopā 100%), kuru nosaka organizatori. "Izaugsme 2012" aprēķina attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem proporcijā: 2011. - 70%; 2010. - 30% **.
Nominācija "Izaugsme" ir kopvērtējumā un sekojošos mācību priekšmetos:.
-       Latviešu valoda;
-       Matemātika;
-       Angļu valoda.
Ja skola mācību priekšmetā izaugsmes aprēķina ietveramo mācību gadu reitingā ir ārpus konkursa, tad izaugsmes reitingā arī tiek iekļauta ārpus konkursa.
Apbalvošana
Skolas kopvērtējumā tiek apbalvotas 4 nominācijās.
Katrā nominācijā apbalvo 6 labākās skolas. Labākā skola saņem galveno balvu – metālā izstrādāto PŪCI. Visas skolas saņem ADRESI ar visiem rezultātiem (arī iepriekšējo gadu) un DIPLOMU. Balvu izgatavošanu daļēji finansē Nordea banka un daļēji valsts prezidenti, kuri arī tās pasniedz.
Arī atsevišķos mācību priekšmetos apbalvo 6 labākās skolas. Labākā skola saņem galveno balvu – metālā izstrādāto mazo PŪCI. Visas skolas saņem ADRESI ar visiem rezultātiem (arī iepriekšējo gadu) un DIPLOMU. Balvu izstrādi finansē IZM ministri, kuri arī tās pasniedz.
Izņēmuma kārtā, ja valsts prezidenti vai IZM ministri nepiedalās balvu izgatavošanas finansēšanā, organizatori var piesaistīt citas fiziskas vai juridiskas personas, piedāvājot tām līdzdalību balvu pasniegšanā.
Par balvu izgatavošanu atbild DA fonds.
Apbalvošana notiek Nacionālajā operā oktora vai novembra mēnesī.
* Priekšmetu „vērtības” aprēķina formula:
 
AA*NA + AB*NB + AC*NC + AD*ND + AE*NE + AF*NF
NA+ NB+ NC+ ND+ NE+ NF+ Nnv
 
Kur Ai ir eksāmena vērtējuma – A, B, C, D, E un F kvantitatīvie mēri (A=10; B=8,2; C=6,4; D=4,6; E=2,8; F=1, nv=0), bet Ni -skolēnu skaits, kuri ieguvuši attiecīgo novērtējumu eksāmenā, nv – nav vērtējuma.
Analoģiski nosaka skolas reitinga skaitli, tikai Ai vietā ir katra priekšmeta „vērtība”, bet Ni tāpat skolēnu skaits.
** Izaugsmes aprēķina formula:
 
( P2012 - P2011 ) * 70% + ( P2012 - P2010 ) * 30%
Kur Pi ir reitinga punkti attiecīgajā nominācijā i-tajā gadā.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga nolikums
Dati no Valsts izglītības satura centra vietnes https://visc.gov.lv/.
Skaties sadaļā Vispārējā izglītība / Pārbaudes darbi / Statistika/2012 Centralizēto eksāmenu rezultātu datu fails [xlsx].
Projektu realizē: Draudzīgā
Aicinājuma
fonds
  •  
Nordea banka
  •  
SIA Airport
Atbalsta: Nordea banka  •  IZM  •  LN opera  •  SIA Karavela  •  Ina Druviete  •  Kārlis Greiškalns  •  Andris Piebalgs  •  Jānis Vaivads

Draudzīgā aicinājuma fonds 2011 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns