Draudzīgā Aicinājuma fonda SKOLU REITINGS

Gadi »  2009   »  2010   »  2011   »  2012   »  2013   »  2014   »  2015   »  2016   »  2017   »  2018   »  2019   »  2020   »  2021   »  2022   »  2023  
« Atpakaļ   Uz sākumu
Nominācijas : Kopvērtējums    Matemātika    Latviešu valoda    Latviešu valoda (mazākumt. sk.)    Angļu valoda    Dabas zinības    Vēsture
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings
NOLIKUMS 2015

Mērķis
Izveidot objektīvu skolu, kurās realizē vidējo izglītību, vērtējumu pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Dalībnieki
 LR skolas, kurās realizē vidējo izglītību.
Laiks
Mācību gads (no 1.septembra līdz nākošā gada 1.septembrim).
Vieta
 Latvijas Republika.
Vadība
Draudzīgā aicinājuma fonds, DACV ģimnāzija.
Datu bāze
Par datu bāzi izmanto Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra organizēto skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus.
Vērtēšana
Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē katru mācību priekšmetu un skolas kopvērtējumā.
Vērtē sekojošus mācību priekšmetus:
-       Latviešu valoda;
-       Matemātika;
-       Angļu valoda;
-       Dabas zinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija);
-       Vēsture.
Katra mācību priekšmeta vērtējumu aprēķina kā matemātiski vidējo.*
Mācību priekšmeta vērtējums ir robežās no 10 līdz 1.
Skolas vērtē četrās nominācijās, atbilstoši to objektīvajām iespējām:
-       Ģimnāzijas (tajā skaitā arī valsts ģimnāzijas);
-       Pilsētu vidusskolas;
-       Lauku vidusskolas;
-       Specializētās skolas (tehnikumi, arodvidusskolas, mūzikas skolas, u.c).
Skolas novērtējumu iegūst, aprēķinot atsevišķo mācību priekšmetu matemātiski vidējo vērtību. Skolas vērtējums ir robežās no 10 līdz 1.
Ja mācību priekšmetā skolā eksāmenu kārtojuši mazāk kā 3 skolēni vai mazāk kā 10% no absolventu skaita, tad skola attiecīgā mācību priekšmeta reitingā tiek iekļauta ārpus konkursa. Ja nominācijā, kas ietver vairākus mācību priekšmetus, skolā eksāmenu šajos mācību priekšmetos kopā kārtojuši mazāk kā 3 skolēni vai mazāk kā 30% no absolventu skaita, tad skola attiecīgās nominācijas reitingā tiek iekļauta ārpus konkursa.
Ja skola visos mācību priekšmetos iekļauta ārpus konkursa, tad kopvērtējuma reitingā tā tiek iekļauta ārpus konkursa.
Izaugsme ir skolas attiecīgās nominācijas reitinga punktu izmaiņa (starpība robežās no +10 līdz -10) pret viena vai vairāku iepriekšējo mācību gadu vērtībām noteiktā proporcijā (kopā 100%), kuru nosaka organizatori. "Izaugsme 2015" aprēķina attiecībā pret iepriekšējiem 2 gadiem proporcijā: 2014. - 70%; 2013. - 30% **.
Ja skola mācību priekšmetā izaugsmes aprēķina ietveramo mācību gadu reitingā ir ārpus konkursa, tad izaugsmes reitingā arī tiek iekļauta ārpus konkursa.
Apbalvošana
Skolas kopvērtējumā tiek apbalvotas 4 nominācijās.
Katrā nominācijā apbalvo 6 labākās skolas. Labākā skola saņem galveno balvu – metālā izstrādāto PŪCI. Visas skolas saņem GRĀMATU ar visiem rezultātiem un DIPLOMU.
Arī atsevišķos mācību priekšmetos apbalvo 6 labākās skolas. Labākā skola saņem galveno balvu – metālā izstrādāto mazo PŪCI. Visas skolas saņem GRĀMATU ar visiem rezultātiem un DIPLOMU.
Par balvu izgatavošanu atbild DA fonds.
Apbalvošana notiek Vidzemes koncertzālē novembra mēnesī.
Nominētās skolas, kuras nepiedalās balvu pasniegšanas ceremonijā, turpmāk tiek izslēgtas no balvu pretendentu skaita.
2015.gadā apbalvošana notiks VIDZEMES KONCERTZĀLĒ CĒSĪS! (Adrese: Raunas iela 12-1, Cēsis, Cēsu novads)
* Priekšmetu „reitnga punktu” aprēķina formula:
 
Sum(Proc)
10⋅n
 
Kur Sum(Proc) ir visu skolēnu attiecīgajā eksāmenā iegūto vērtējumu izteiktu procentuālajā novērtējumā summa, bet n - skolēnu skaits, kuri kātrojuši attiecīgo eksāmenu (vērtējumu skaits). Papildus dalītājs 10, lai reitnga punktu vērtība būtu robežās no 10 līdz 0 (salīdzināma ar iepriekšējiem gadiem).
Skolas reitnga punktu vērtību aprēķina analoģiski::
 
Sum(Proc)
10⋅N
 
Kur Sum(Proc) ir visu skolēnu visos eksāmenos iegūto vērtējumu izteiktu procentuālajā novērtējumā summa, bet N - kopējais vērtējumu skaits (visi skolēni visos mācību priekšmetos). Papildus dalītājs 10, lai reitnga punktu vērtība būtu robežās no 10 līdz 0 (salīdzināma ar iepriekšējiem gadiem).
** Izaugsmes aprēķina formula:
 
( P2015 - P2014 ) * 70% + ( P2015 - P2013 ) * 30%
Kur Pi ir reitinga punkti attiecīgajā nominācijā i-tajā gadā.

Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga nolikums
Dati no Valsts izglītības satura centra vietnes https://visc.gov.lv/.
Skaties sadaļā Vispārējā izglītība / Pārbaudes darbi / Statistika/2015 Centralizēto eksāmenu rezultātu datu fails [xlsx].
Projektu realizē: Draudzīgā Aicinājuma fonds  •  Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija  •  Cēsu novada dome
Atbalsta: Cēsu novada dome  •  SIA Beatus  •  SIA Calladis Capital  •  SIA Karavela
 •  SIA Būvprojekts (G.Šķenders un A.Šmits)  •   •  A.Kiršteins  •  Latgales druka

Draudzīgā aicinājuma fonds 2011 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns