Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Nominācijas - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ]

Ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti

Visi apbalvotie alfabētiskā secībā pa nominācijām
Sabiedriskais darbinieks
Dibinātājs
Mecenāts
Skolotājs
Medijs
Absolvents

Nominācijā: Sabiedriskais darbinieks - par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu 

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsGads
   Evita SNIEDZEValsts SIA „Valmieras Drāmas teātris” direktore 2010.g.
  ĀBIĶIS Dzintars  1999.g.
  Agris LIEPIŅŠmākslinieks –karikatūrists, rakstnieks, publicists, Latvijas senvēstures pētniekspar latviskuma gara uzturēšanu sabiedrībā;2015.g.
  Aivars RADZIŅŠAlfrēda KALNIŅA Cēsu Mūzikas vidusskolas nodaļas vadītājspar ilggadēju, radošu ieguldījumu jaunatnes muzikālās gaumes veidošanā un darbu ar talantīgiem audzēkņiem2018.g.
  AKURĀTERE Ievaaktrise, dziedātāja 2007.g.
  Aldona TREIJA Rīgas Lietuviešu vidusskolas direktore  2012.g.
  Aleksandrs LINGARTS Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma muzeja vadītājs  2011.g.
  Ansis BĒRZIŅŠ latviešu animācijas filmu režisors, animācijas filmu studijas “Dauka” izveidotājs par nozīmīgu ieguldījumu daudzu paaudžu bērnu un jauniešu estētisko jūtu un gaumes audzināšanā, radot latviešu animācijas mākslas darbus;2019.g.
  ANTIŅA InāraApollo portāla Izglītības nodaļas veidotāja 2006.g.
  Arvīds ENDZIŅŠmetālmāksliniekspar Draudzīgā aicinājuma idejas stiprināšanu un popularizēšanu sabiedrībā2016.g.
  Arvīds ENDZIŅŠ Latvijas Mākslas akadēmijas Metāla dizaina katedras docents 2012.g.
  Baiba RIVŽALatvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas prezidente, akadēmiķe, profesorepar Draudzīgā aicinājuma idejas stiprināšanu un popularizēšanu sabiedrībā;2016.g.
  BARGĀ ĀrijaDžūkstes vidusskolas vizuālās mākslas skolotāja 2004.g.
  BĒRZIŅA Vizbulītemuzikoloģe un kultūrvēsturniece 2008.g.
  BĒRZIŅŠ Gunards 2003.g.
  BĒRZIŅŠ Juris  2000.g.
  BĒRZIŅŠ JānisLatviešu valodas un literatūras skolotājs, kordiriģents no Madonas 2004.g.
  Boriss TETEREVSsabiedrisks darbiniekspar vispusīgu ieguldījumu Latvijas jaunatnes izglītībā un kultūrā2014.g.
  BORĪTE JolantaSiguldas pašvaldības kultūras pārvaldes vadītāja 2008.g.
  BUŠA Anta  1999.g.
  CIMDIŅŠ Pēteris  2001.g.
  Dagnija LEJIŅA Nordea Latvija sabiedrisko attiecību vadītāja un preses sekretāre 2012.g.
  Daila MARTINSONEmūzikas pedagoģe, Latvijas Radio bērnu vokālā ansambļa „Dzeguzīte” mākslinieciskā vadītājapar nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālās gaumes veidošanā un latvisko vērtību saglabāšanu.2015.g.
  Daina SIRMĀdzejniece par nozīmīgu ieguldījumu latviešu valodas saglabāšanā un nozīmīgu problēmu aktualizēšanu dzejā2018.g.
  DRUVIETE Ina  2002.g.
  Dzintra GEKA režisore 2013.g.
  EGLĪTIS Andrejs  2002.g.
  ĒLERTE Sarmīte  2003.g.
  Elmārs SEŅKOVSrežisorspar mākslinieciski augstvērtīgiem latviešu klasikas iestudējumiem un jauniešu estētiskās gaumes veidošanu;2016.g.
  Elmārs SEŅKOVSrežisorspar mākslinieciski augstvērtīgiem latviešu klasikas iestudējumiem un jauniešu estētiskās gaumes veidošanu;2015.g.
  ENDZIŅŠ AivarsDr.jur., profesors, Biznesa augstskolas „Turība” Publisko tiesību katedras vad. 2008.g.
  Ērika SILIŅACēsu pilsētas pamatskolas skolotājapar ieinteresētu un aktīvu darbu dažāda vecuma sabiedrības grupu iesaistīšanā projektos2014.g.
  Eva EIHMANE Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa sekretāre par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā2019.g.
  Evita MUCENIECE Cēsu Vēstures un mākslas muzeja pedagoģe  2012.g.
  FREIMANIS Mārtiņšmūziķis 2007.g.
  Gaida JABLOVSKARaiņa un Aspazijas mājas - muzeja Rīgā vadītāja un pētniece par Raiņa un Aspazijas literārā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu2018.g.
  Gaidis Andrejs ZEIBOTSviceadmirālis, pirmais atjaunoto Latvijas Republikas Jūras spēku komandierispar kultūrvēsturiskās atmiņas stiprināšanu Latvijas sabiedrībā un ieguldījumu jaunatnes patriotiskā audzināšanā2014.g.
  GRAUBA Aigarskinostudijas „Platforma filma”direktors, kinostudijas „Cinevilla” direktors 2008.g.
  GREIŠKALNS Kārlis  2001.g.
  GRIBAČA Veraaktrise, sabiedriska darbiniece 2008.g.
  Guna RUKŠĀNErežisore, pedagoģe, rakstniece, sabiedriska darbiniecepar Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanu un popularizēšanu sabiedrībā;2016.g.
  Gunārs STRADIŅŠ Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas bijušais direktors  2010.g.
  Gundega REPŠErakstniecepar kultūras vērtību un valstiski nozīmīgu ideju popularizēšanu sabiedrībā2016.g.
  Gunta ROMANOVSKA Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece  2011.g.
  Guntars NORBUTSRekrutēšanas un jaunsardzes centra Stalbes jaunsargu vienības vadītājspar nozīmīgu ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā2014.g.
  Henrihs DANUSĒVIČSAta Kronvalda fonda priekšsēdētājspar izcilības stiprināšanu Latvijas izglītībā2018.g.
  HIRŠA DzintraDr. phil., Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece 2008.g.
  Ieva GRĀVĪTE „Youth For Understanding” ( „Jaunatne par saprašanos”) - Latvija - nevalstisks 2011.g.
  IKSTENA Norarakstniece 2007.g.
  Ilga ŠĶENDERE Cēsu 1.pamatskolas meiteņu kora diriģente  2012.g.
  Ilūkstes novada dome(domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna)par Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu.2016.g.
  Ilze ŽVARTE Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kokles spēles skolotāja par radošu un nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā un latviskās kultūras popularizēšanā;2019.g.
  Ināra KOLMANE latviešu dokumentālo un mākslas filmu režisore un producente par sabiedrības izglītošanu, atklājot latviskās pamatvērtības spēlfilmā “Bille”; 2019.g.
  Ināra TETEREVAsabiedriska darbiniecepar vispusīgu ieguldījumu Latvijas jaunatnes izglītībā un kultūrā2014.g.
  Ineta AMOLIŅAValmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājapar ieguldīto darbu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā2018.g.
  Inga CIPEPriekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja, deju skolotāja, režisorepar ieguldījumu Latvijas sabiedrībai nozīmīgas kultūrvēsturiskas vērtības2016.g.
  Inguna BAUERE rakstniece 2013.g.
  Irena BĒRZIŅAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājapar darbu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanā2018.g.
  Irēne MARTINSONEĀdas apstrādes māksliniece  2010.g.
  ĪVĀNS Dainis  2000.g.
  Ivars PRAULIŅŠ Atmodas laika darbinieks  2013.g.
  Iveta MIELAVA mūzikas izdevniecības “Upe tuviem un tāliem” direktore par nozīmīgu ieguldījumu latviešu mūzikas popularizēšanā;2019.g.
  Iveta MIKIJANSKA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja  2012.g.
  Janīna GRĀVERE Valmieras Valsts ģimnāzijas interešu izglītības skolotāja, audēja un Tautas lietišķās mākslas studijas “Riekums” vadītāja par tautas amatniecības tradīciju saglabāšanu un latviskās dzīvesziņas popularizēšanu;2019.g.
  Jānis Dzintars SPRANCMANIS mūzikas skolotājs, kordiriģents, skolēnu koru virsdiriģents  2011.g.
  Jānis LŪSĒNS komponists 2011.g.
  Jānis MARTINSONS Metālapstrādes mākslinieks 2010.g.
  Jānis NORDSspēlfilmas „Mammu, es tevi mīlu” scenārists un režisorspar Latvijas sabiedrībai nozīmīgu audzināšanas problēmu risināšanu kinomākslā2014.g.
  Juris GAGAINIS – KAGAINIS Metālmākslinieks 2010.g.
  KALNIETE Sandradiplomāte, rakstniece un sabiedriskā darbiniece 2005.g.
  KALNIŅŠ Imants  2000.g.
  Kārļa ULMAŅA piemiņas muzejs "PIKŠAS" (direktors Gunārs ULMANIS)  2005.g.
  Katrīne PASTERNAKA Aktrise, sabiedriska darbiniece  2010.g.
  KEGGI Kristaps  2002.g.
  KEIŠA LeldeCēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas skolotāja 2006.g.
  KINNA Jānis  1999.g.
  KIRŠTEINS Aleksandrs  1999.g.
  Kristofers KONOVALOVSCēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks, spēlfilmas „Mammu, es tevi mīlu” galvenās lomas atveidotājspar spilgtu vienaudža tēla atveidošanu kinomākslā2014.g.
  KUMSĀRS Artis  2003.g.
  KUPČE Dagnijamākslas audēja 2005.g.
  KURSĪTE-PAKULE JanīnaLU Filoloģijas fakultātes dekāne 2006.g.
  LĀCIS Visvaldis  2003.g.
  Laima OZOLIŅA Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolas muzeja pedagoģe par ieguldīto darbu Draudzīgā Aicinājuma idejas atjaunošanā un uzturēšanā;2019.g.
  Larisa KRIŠTOPANOVABalvu pamatskolas direktores vietniece audzināšanas jomāpar Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu;2016.g.
  Lelde KRASTIŅA Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas ērģeļspēles skolotāja par ilggadēju un radošu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā un ērģeļspēles popularizēšanu Latvijā;2019.g.
  LĪCE Andadzejniece, publiciste 2004.g.
  Ligita VASIĻONOKA Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1.pamatskolas latviešu valodas un literatūras sko 2011.g.
  Lolita VANAGA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā par nozīmīgu darbu jauniešu patriotisma jūtu audzināšanā;2019.g.
  LTV 1 radošā grupa (režisore Virdžīnija LEJIŅA, projekta vad. Daina DUMPE)  2008.g.
  Māris NIKLASSCēsu novada pašvaldības deputāts, sabiedrisks darbinieks par kultūrvēsturiskās atmiņas stiprināšanu Latvijas sabiedrībā un ieguldījumu jaunatnes patriotiskā audzināšanā2014.g.
  Mārtiņš BRAUNS komponists 2012.g.
  MATVEJĀNS Antons  2002.g.
  Mirdza STIRNARīgas Latviešu biedrības domniece, Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda valdes priekšsēdētājapar nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sabiedrības kultūrvēsturiskās atmiņas stiprināšanā;2015.g.
  Nodibinājums„Imanta Ziedoņa fonds „Viegli””  2013.g.
  OZOLIŅŠ Dainis  2003.g.
  PAULS Raimondskomponists 2006.g.
  PIEBALGS Andris  1999.g.
  PIEBALGS AndrisEiropas Savienības Parlamenta Enerģētikas komisijas priekšsēdētājs 2005.g.
  PUMPURE AustraLiepājas teātra koncertmeistare, ģitārspēles pedagoģe, dziesminiece 2009.g.
  PUMPURIŅŠ TālisCēsu Vēstures un mākslas muzeja zinātniskais darbinieks 2005.g.
  R. BLAUMAŅA memoriālais muzejs „BRAKI” (vadītāja Anna KUZINA)  2009.g.
  Reinis TUKIŠSPortāla www.satori.lv un grāmatnīca direktors  2010.g.
  REIZNIECE Ilgafolkloriste, folkloras kopas "Iļģi" mākslinieciskā vadītāja 2006.g.
  RISLAKI Jukažurnālists, rakstnieks 2009.g.
  Romāns VANAGSkordiriģentspar ieguldījumu jaunatnes koru kustības attīstīšanā 2018.g.
  Roze STIEBRAlatviešu animācijas filmu režisore, animācijas filmu studijas “Dauka” izveidotāja par nozīmīgu ieguldījumu daudzu paaudžu bērnu un jauniešu estētisko jūtu un gaumes audzināšanā, radot latviešu animācijas mākslas darbus;2019.g.
  RUBENIS JurisRīgas Lutera draudzes mācītājs, rakstnieks 2006.g.
  RUBENIS MārtiņšLatvijas kamaniņu braucējs 2007.g.
  RUMBA AnnaTukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskolas bibliotekāre 2007.g.
  SALMIŅŠ Aino  2000.g.
  Sandors Saulvedis LĪVIŅŠErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestra vadītājspar skolēnu muzikālās gaumes veidošanu un kolektīva sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem;2016.g.
  Sandra JONAITE Cēsu Kultūras centra Bērnu un jauniešu tautisko deju kolektīva „Randiņš” mākslin 2011.g.
  Sanita BAIJEREDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājapar Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanu2014.g.
  Sarma FREIBERGAnodibinājuma fonda „Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētājapar nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošajā izglītībā;2015.g.
  SAULĪTE ImeldaMadonas raj. bibliotēkas direktore 2007.g.
  SHENKE Andreas  2001.g.
  Sigita SKUJIŅA Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 1.(12.)A klases skolniece 2011.g.
  SKULTE Druvis  1999.g.
  ŠMITE Anita  2001.g.
  STRAUJĀ Kristīnelaikraksta "Bauskas Dzīve" korespondente 2006.g.
  SVILĀNE VentaMeņģeles pamatskolas skolotāja 2004.g.
  Tapani PIETILAVesilahti pamatskolas direktorspar ilglaicīgu sadarbības stiprināšanu starp Vesilahti pamatskolu Somijā un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju2016.g.
  TOMAŠŪNS Andris  2002.g.
  Uldis MARHILĒVIČSkomponistspar nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu repertuāra radīšanā un muzikālās gaumes veidošanā;2015.g.
  ULMANIS Guntis  1999.g.
  VAIVADS Jānis  1999.g.
  Valdis ZATLERSLatvijas Republikas eksprezidentspar Draudzīgā aicinājuma idejas stiprināšanu un popularizēšanu sabiedrībā;2016.g.
  Varis BRASLAlatviešu kino un teātra režisorspar aktuālu problēmu apzināšanā un risināšanā bērnu un jaunatnes kino 2018.g.
  Velta ČEBOTARENOKAbijusī Latvijas Augstākās padomes deputāte, žurnāliste, biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” prezidentepar Latvijas valsts vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu2018.g.
  VĪĶE-FREIBERGA VairaValsts prezidente 2002.g.
  Viktors KALNIŅŠ (VIKS)literāts, par nozīmīgu ieguldījumu bērnu literatūras radīšanā un skolēnu lasīšanas gaumes veidošanā;  2019.g.
  Vineta STĪPNIECE Cēsu pilsētas pamatskolas skolotāja  2013.g.
  Vita JAUNZEMEbiedrības “Pēdas LV” valdes priekšsēdētājapar ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu Latvijas sakopšanas talku organizēšanā 2018.g.
  Vita JAUNZEME biedrības “Pēdas LV” valdes priekšsēdētāja par ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu Latvijas vides sakopšanas talku organizēšanā;2019.g.
  VĪTOLA VelgaGNP Līgatnes parka zvērkope 2007.g.
  VOLOSOVA Ilgaārste 2006.g.
  ZĀLĪTE Māra  2000.g.
  ZANDERE Ineserakstniece, publiciste 2007.g.
  ZIEDONIS Imants  2000.g.
  ŽĪGURE Annaatjaunotās LR pirmā vēstniece Somijā, tulkotāja, rakstniece 2009.g.
  ZĪLE Roberts  2002.g.
  ZUJEVA Gaidabiedrības "Eiroreģions "Pleskava - Livonija" " koordinatore 2007.g.
     Aktierfilmas “Melānijas hronika” radošā grupascenārija autors un režisors Viesturs KAIRIŠS, operators Gints BĒRZIŅŠ, māksliniece Ieva JURJĀNE, komponisti -Artūrs MASKATS, Kārlis AUZĀNS, Aleksandrs VAICAHOVSKIS-, producenti- Inese BOKA-GRŪBE un Gints GRŪBE-, aktieri - Melānijas Vanagas lomas atveidotāja, aktrise Sabīne TIMOTEO, aktieri: Edvīns MEKŠS, Ivars KRASTS, Maija DOVEIKA, Baiba BROKA, Guna ZARIŅA, Lilita OZOLIŅA, Astrīda KAIRIŠA u.c.par Latvijas valstij nozīmīgu tēmu un problēmu aktualizēšanu mākslā.2017.g.
     Brigita TIVČADobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktorepar Dobeles novada izglītības iestāžu mērķtiecīgu iesaisti starptautiskos projektos; 2017.g.
     Daumants KALNIŅŠrotkalispar ieguldījumu latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā;2017.g.
     Gundega REPŠErakstniecepar kultūras vērtību un valstiski nozīmīgu ideju popularizēšanu sabiedrībā;2017.g.
     Inese MARĶITĀNEAlūksnes jaunsargu vienības instruktorepar tēvzemes mīlestības audzināšanu jaunatnē.2017.g.
     Ingrīda LĀCErakstnieces, kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas muzeja vadītāja 2017.g.
     Iveta JERMOLAJEVACēsu Bērnu un jauniešu centra “Spārni” Jaunatnes lietu speciālistepar nozīmīgu ieguldījumu Cēsu jauniešu domes darba koordinēšanā;2017.g.
     Lāsma KONOŠONOKAskolotājaPar misijas darbu Sibīrijā, uzturot dzīvo latviešu valodas un kultūras saikni ar tautiešiem svešumā;2017.g.
     Sanita REINSONELatvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves Digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja 2017.g.

Nominācijā: Dibinātājs - par Draudzīgā aicinājuma idejas īstenošanu 

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsGads
  ANDERSONS ArnisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  DIKA AustraDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  ENDELE JānisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  GAILĪTIS GundarisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  GRŪSLE Maiga  1999.g.
  JAVA Paulis  1999.g.
  KALNIŅŠ AlvisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  KOKINA Lolita  1999.g.
  KRIEVIŅŠ Modris  1999.g.
  PAULS Imants  1999.g.
  PĒRKONE LaimaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  SĪLE MaijaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  SĪVIŅA ViktorijaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  ZARIŅA Laima  1999.g.

Nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu 

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsGads
   Norberts BEKMANS DĪRKSKonrāda Adenauera fonda vadītājs Baltijas valstīspar atbalstu izcilībai izglītībā, izveidojot stipendiju fondu skolēniem Valmieras Valsts ģimnāzijā2014.g.
  ĀBOLS Aivars  2001.g.
  Agita BĒRZA zvērināta advokāte  2011.g.
  Agris TAMANISSIA „Draugi” līdzīpašnieks  2011.g.
  Aigars HARTMANISĀgenskalna Valsts ģimnāzijas Padomes priekšsēdētājspar atbalstu kvalitatīvas izglītības veicināšanā;2015.g.
  Aija van Der STEINASaldus novada Rubas pamatskolas absolventepar finansiālu atbalstu Rubas pamatskolas mācību procesa modernizēšanā;2015.g.
  Airisa ŠTEINBERGADr.psych.par ieguldīto darbu, veicinot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un skolēnu ģimeņu sadarbību;2016.g.
  Aiva VĪKSNA Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidente 2012.g.
  Aivars GRIBUSTSizdevniecības SIA „Lielvārds” valdes priekšsēdētājspar atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas Skolotāju tālākizglītības centra izveidošanā;2015.g.
  Aivars RUŅĢISSIA “Valmiermuižas alus” īpašnieks par morālu un finansiālu atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai 2018.g.
  Aivars SILIŅŠSaldus novada Rubas pamatskolas absolventspar finansiālu ieguldījumu Rubas pamatskolas mācību procesa modernizēšanā;2015.g.
  Aivars SIRMAIS SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” valdes priekšsēdētā 2010.g.
  Aivars ŠMITSprojektēšanas uzņēmuma SIA “Būvprojekts” valdes loceklispar finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas īstenošanai2018.g.
  Alla OLDERMANESIA konditorijas veikala „Vinetas un Allas Kārumlāde” īpašniecepar atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm;2015.g.
  Anda TREIJAmākslas galerijas „Daugava” īpašniecepar atbalstu Vidzemes reģiona pedagogu metodiskā centra darbā un ieguldījumu skolēnu estētiskās gaumes veidošanā, rīkojot augstvērtīgas mākslas darbu izstādes;2015.g.
  Andra MAGONECēsu Tūrisma attīstības un Informācijas centra nodaļas vadītājapar atbalstu Cēsu novada izglītības iestāžu projektu īstenošanā;2016.g.
  Andris PIMANOVS SIA „Eugesta & partneri” līdzīpašnieks  2012.g.
  Andris BITESIA “Karavela” valdes priekšsēdētājspar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanā 2018.g.
  Andris GRIBUSTSizdevniecības SIA „Lielvārds” Kompetences centra vadītājspar atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas Skolotāju tālākizglītības centra izveidošanā un ieguldījumu skolas bibliotēkas krājumu pilnveidošanā;2015.g.
  Andris KINDZULISSIA „AK-7” vadītājspar finansiālu ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību materiālās bāzes pilnveidošanā;2015.g.
  Armands LĪBIETIS SIA „DLLA” valdes priekšsēdētājs  2012.g.
  Arne BUSKOVENSceltniecības nozares uzņēmējs GRESSVIKĀ, Norvēģijāpar ilglaicīgu materiālu un finansiālu atbalstu Vaives pagasta bērniem un skolēniem 2018.g.
  Augusts MEŠĶE Dobeles Valsts ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs par nesavtīgu atbalstu izglītības iestādes attīstībā; 2019.g.
  AUŠKĀPU ģimene  1999.g.
  Austra BAĻĶĪTE Līvu pamatskolas absolvente  2013.g.
  AVOTIŅŠ MārisSWED bankas valdes priekšsēdētājs 2009.g.
  AVOTS VilnisSIA „Agroserviss Valmiera” valdes priekšsēdētājs 2008.g.
  BĀLIŅŠ Jānis  1999.g.
  BĀRDIŅŠ AndrisDACVĢ absolvents, Rīgas Tehniskās universitātes students 2009.g.
  BEIKMANIS Jānis  1999.g.
  BELDAVS Jāzeps TeodorsKanādā dzīvojošs latvietis 2008.g.
  BERGS AgrisSIA Lars Limited valdes priekšsēdētājs 2008.g.
  BĒRZIŅŠ Andris  1999.g.
  BĒRZIŅŠ Juris  1999.g.
  BIMBIRULIS AleksandrsAkciju sabiedrības "UNIBANKA" Cēsu filiāles bijušais pārvaldnieks 2004.g.
  BORJESSON Jack – Sturepensionēts skolotājs no Trollhātenas pilsētas Zviedrijā 2009.g.
  BRAUČS Guntis  2000.g.
  BRIEŽKALNS HelmutsSIA Valmieras komunālā saimniecības valdes priekšsēdētājs 2009.g.
  BRUSS Valters  2002.g.
  BULZGAS Nomeda un GvidoSIA "Nomeda" īpšnieki 2006.g.
  Būvniecības kompānija "UPB holdings" (prezidents Uldis PĪLĒNS)  2007.g.
  Dace ANTONEA/S Swedbank Finanšu centra „Valmiera” vadītājapar finansiālu atbalstu Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas darbībā un novada skolēnu dalībai valsts un pasaules ģeogrāfijas olimpiādē;2015.g.
  Dace KOVISĀRE Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Atbalsta fonda priekšsēdētāja  2013.g.
  Daiga ENIKA A/S „SEB Banka” Siguldas filiāles vadītāja  2012.g.
  Daile BRITĀLEdaiļdārzniecepar nesavtīgu savu zināšanu un darba ieguldījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas teritorijas tālākā labiekārtošanā2014.g.
  Daina DALKE A/S „Swedbank” Siguldas filiāles vadītāja  2013.g.
  Dainis VASELĀNS„Tirgotavas” SIA „Cēsu Teika” direktorspar ilglaicīgu materiālu atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ideju īstenošanā.2015.g.
  Dalija SEGLIŅALatvijas Valsts augļkopības institūta nodaļas vadītāja, Latvijas zinātņu padomes ekspertepar intelektuālu un materiālu ieguldījumu Dobeles Valsts ģimnāzijas mācību procesa attīstībā;2016.g.
  Daumants VIKAASV dzīvojošs latvietispar finansiālu atbalstu Balvu pamatskolas maznodrošināto ģimeņu bērniem un tērpu iegādi skolas tautas deju kolektīviem2014.g.
  Dāvids VĒJIŅŠAustrālijā dzīvojošo latviešu apvienība „Timermanis un Vējiņš”  2010.g.
  DĀVIDSONE GitānaTalantu akadēmijas dibinātāja un fonda valdes priekšsēdētāja 2009.g.
  Diāna BORDĀNE SEB bankas Balvu filiāles vadītāja  2011.g.
  Dzidra SKRUBE Valmieras Valsts ģimnāzijas absolvente 2011.g.
  DZINTARS PaulisASV dzīvojošs pensionēts ārsts 2008.g.
  Dzintra SPRUDZĀNE SIA „Senda Dz” valdes priekšsēdētāja  2011.g.
  Edvīns DANOVSKISTiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valsts tiesību zinātņu katedras lektorspar ilglaicīgu intelektuālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēnu izglītošanā un skolas bibliotēkas krājumu papildināšanā;2015.g.
  Egils VIŠKINTS SIA „ELKO Vecrīga” valdes priekšsēdētājs  2011.g.
  Egons ZIEDIŅŠ bijušais Valmieras Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotājs  2012.g.
  Elmārs GENGERS SIA „Tieto Enator” Latvijas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs  2011.g.
  Emīls BJERKE Norvēģijas pilsētas Gressvikas iedzīvotājs  2012.g.
  Ērika PENIĶISBauskas 1. vidusskola 2005.g.
  Francis BANKOVS par ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību procesa modernizēšanā;2016.g.
  Franks SORAviesmīlības nozares uzņēmējs GRESSVIKĀ, Norvēģijāpar ilglaicīgu materiālu un finansiālu atbalstu Vaives pagasta bērniem un skolēniem 2018.g.
  GAILUMS RičardsSEB bankas Valmieras nodaļas pārvaldnieks 2009.g.
  Gints ČUDORĀNSbankas „Citadele” Vidzemes reģiona pārvaldnieks, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar absolventu rosināšanu mecenātismam2014.g.
  Gundars BERGS SIA „Berga foto pakalpojumi” līdzīpašnieks  2011.g.
  Gunnars Rodžers DAHLE (Gunnar Roger DAHLE) un Marianne Sture DAHLE uzņēmuma "Dahle Transport" Gressvikā Norvēģijā par ilglaicīgu materiālo un morālo atbalstu Cēsu novada ģimenēm ar bērniem; company "Dahle Transport" in Gressvik, Norway- for permanent material and moral support to families with children in Cesis regionGunnar Roger DAHLE and Marianne Sture DAHLE- co2019.g.
  Guntis GLADKINS Uzņēmējs 2010.g.
  Hansabankas Madonas filiāle (vadītājs Jānis ŠMEISS)  2007.g.
  HERBSTS Jānis  1999.g.
  Ieva un Mečeslavs MACULĒVIČS par ieguldījumu kvalitatīvas izglītības stiprināšanā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā;2016.g.
  Ilona un Gatis BUŠIģimenes psihoterapeitipar ieguldīto darbu, veicinot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un skolēnu ģimeņu sadarbību2016.g.
  Ilona VALANTE Cēsu novada iedzīvotāja  2012.g.
  Ilva BUNTIKA Livonijas ordeņa pils Ventspils muzeja pedagoģe par ieguldīto darbu skolu mācību procesa dažādošanā;2019.g.
  Ilze LĪBIETEmāksliniece grafiķe, Latvijas Mākslas akadēmija lektore par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai mākslas programmas izveidē un ģimnāzijas ģerboņa izveidē2014.g.
  Indulis JANSONS LPKS Vidzemes agroekonomiskās kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētājs 2010.g.
  Inga BAUSKAValmieras Valsts ģimnāzijas Padomes priekšsēdētājapar radošu skolas padomes darba vadīšanu;2015.g.
  Ingūna MIHAĻOVAA/S „SEB banka” Cēsu filiāles vadītājapar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm2014.g.
  Intars un Antra SALMAŅImēbeļu salona “Oāze” īpašniekipar ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību vides pilnveidošanā;2016.g.
  Iveta BOŠASIA „Kantīne B” valdes priekšsēdētājapar ilglaicīgu atbalstu Valmieras novada izglītības iestādēm;2015.g.
  Jānis ROZENBERGS Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents  2011.g.
  Jānis ENDELE SIA “Karavela” mārketinga direktorspar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanā2018.g.
  Jānis ĶĪSISLSG Lufthansa Service finanšu un administratīvais direktors Čikāgā, ASVpar ieguldījumu kvalitatīvas izglītības stiprināšanā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā;2016.g.
  JANKAVS Pēterisapgāda "Atēna" direktors 2004.g.
  JASTRŽEMSKIS Antons  1999.g.
  Jāzepa BALABKINA sabiedriskais fonds  2008.g.
  Juris IVANOVS mākslinieks plakātistspar atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas mākslas programmas izveidē un ģimnāzijas ģerboņa izveidē2014.g.
  Juris KOZLOVSKISSIA Wolf System valdes priekšsēdētājs, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētājspar atbalstu kvalitatīvas izglītības veicināšanā;2016.g.
  Juris VISOCKISgrāmatu apgāda “Jumava” prezidentspar ilglaicīgu atbalstu Latvijas izglītībai2018.g.
  KĀPOSTS Andiszemnieku saimniecības "Kundziņi" īpašnieks 2007.g.
  Karlīne CERCINAgalerijas “Laipa” vadītājapar intelektuālu un finansiālu atbalstu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstībā2018.g.
  Kārlis TOMSONS Cēsu ROTARI kluba sekretārs  2012.g.
  KAZAKS AndisSIA "Latgales druka" direktors 2005.g.
  ĶIRSONS Gunārs  1999.g.
  KĻAVIŅŠ KasparsHipotēku bankas Valmieras filiāles vadītājs 2008.g.
  KMINS Juris  2001.g.
  KORNETS Juris  2001.g.
  Kristaps DIDŽEakciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Rekreācijas un medības parku iecirkņa vadītājspar materiālu un pedagoģisku atbalstu Dobeles Valsts ģimnāzijas mācību procesa īstenošanā;2015.g.
  Kristīne PAKULEDobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbāpar morālu un materiālu atbalstu ģimnāzijas deju kolektīvam „Solis”2014.g.
  KRĪTIŅŠ Ludvigs EdvīnsAustrālijā dzīvojošs latvietis 2005.g.
  KRŪGAĻAUŽS PēterisAkciju sabiedrības "UNIBANKA" Madonas filiāles pārvaldnieks 2004.g.
  KVANTS Uldis  2001.g.
  Laila KĻAVIŅAA/S Grindeks komunikācijas departamenta vadītājapar ieguldījumu kvalitatīvas izglītības stiprināšanā un jauniešu ieinteresēšanu inženiertehnisko zinātņu apguvē;2016.g.
  Laima SLAVA SIA „Neputns”  2013.g.
  LANCERS Jānis  2003.g.
  Lidija un Pēteris EGLĪŠI  2007.g.
  Ligita AZOVSKAfonda „Veronika” vadītājapar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Balvu pamatskolas maznodrošināto ģimeņu bērniem, uzsākot skolas gaitas pirmajā klasē2014.g.
  LIPMANS KirovsA/S Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam valdes priekšsēdētājs 2009.g.
  MAČS Staņislavs  2000.g.
  Māris GAILIS „M.E.LAT-LUX” valdes priekšsēdētājs  2013.g.
  Mārīte RAUDZIŅA Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāles vadītāja  2012.g.
  Mārtiņš OZOLIŅŠ GE MONEY BANK vecākais riska analītiķis  2012.g.
  Mārtiņš PĒRKONS Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents  2013.g.
  MŪRMANIS Druvis  2001.g.
  NEIMANE - NEPARTE ErnaASV dzīvojoša latviete 2007.g.
  NEIMANIS Viestursa/s "Latvijas Unibanka" prezidents 2005.g.
  NIKLASS Māris  1999.g.
  Oskars SPURDZIŅŠ SIA „VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs  2012.g.
  OZERS JānisJaunpiebalgas vidusskolas vecāku padomes loceklis 2009.g.
  OZOLIŅŠ Ainis  1999.g.
  PECIŅA BaibaDA Cēsu Valsts ģimnāzijas spāņu valodas skolotāja 2006.g.
  Pēteris STRELČS SIA „Valmieras siltums” valdes priekšēdētājs  2011.g.
  PUMPURS ErnaVācijā dzīvojoša latviete 2005.g.
  PUMPURS Evaldstrimdas latvietis, dzīvo Vācijā 2004.g.
  PURGAILE Santaa/s "Latvijas Unibanka" Cēsu filiāles pārvaldniece 2005.g.
  RADVILAVIČS KristapsDACVĢ absolvents, Rīgas Tehniskās universitātes students 2009.g.
  RAUCEPS Valijatrimdas latviete, dzīvo ASV 2004.g.
  Renārs SPROĢIS SIA „Karlrainer” valdes priekšsēdētājs  2010.g.
  RENGA Alvils  2002.g.
  Romāns ALHIMIONOKSizdevniecības RaKa valdes loceklispar atbalstu skolotāju tālākizglītības centra izveidē Valmieras Valsts ģimnāzijā2014.g.
  ROZE Māris  2003.g.
  Sabiedriskais izglītības fonds "JAUNĀ AKADĒMIJA"valdes priekšsēdētājs Andris ŠĶĒLE 2006.g.
  Sacha DUCHAINE (Saša DUŠAINE)Marsanney-la-Cotte Francijā mūzikas skolas direktors un pilsētas mūzikas centra vadītājspar ilglaicīgu starptautiskās sadarbības veicināšanu starp Latvijas un Francijas jauniešiem un jauniešu muzikālās gaumes veidošanu.2016.g.
  Sandra KONSTANTEmāksliniece, dizaina studijas „Laimes Lāde” vadītājapar augstvērtīgu mākslas izstāšu organizēšanu Valmieras Valsts ģimnāzijā un gleznu dāvinājumu;2015.g.
  SEBRIS KārlisLatvijas Akadēmiskā drāmas teātra aktieris 2004.g.
  SIA „Mārītes foto kompānija” (īpašniece Mārīte KALNIŅA)par ilglaicīgu materiālu atbalstu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai;2014.g.
  SIA „Timer Latvija”(direktore Ilzīte ŠMITE)par ilglaicīgu un nesavtīgu atbalstu Ernsta Glika Alūksmes Valsts ģimnāzijai;2015.g.
  SIETINSONE EvaA/S "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja 2007.g.
  SIJĀTS Raitisviesu nama "MĀRTIŅŠ" īpašnieks 2006.g.
  SIKSNIS ValdisNordea Bankas Latvijas filiāles vadītājs 2005.g.
  SIŅELOBOVS Juris  1999.g.
  ŠĶENDERIS Gints  1999.g.
  SKOKS Igors  2002.g.
  SLESARS Jānis  2003.g.
  SLIŠĀNS Reinolds  2000.g.
  SLOKENBERGS Māris  2003.g.
  SLUCIS Aivarstrimdas latvietis, ārsts, dzīvo ASV 2004.g.
  SOTNIEKI Inese un Arnis 2003.g.
  SPROĢIS Aivars  2001.g.
  STIGH Jan - Olofpensionēts skolotājs no Trollhātenas pilsētas Zviedrijā 2009.g.
  ŠVĒDE Elmārsprivātpersona 2008.g.
  Tālavs JUNDZISJuridiskās koledžas direktors, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politoloģijas zinātņu doktors , Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, akadēmiķis par ilglaicīgu Vidzemes reģiona skolēnu Jauno juristu skolas vadību2014.g.
  TELIA LATVIJArīkotājdirektors Mikus OZOLS 2006.g.
  THURENS Pers EriksZviedrijas Tidaholmas pilsētas iedzīvotājs 2007.g.
  TOMSONS Kārlis  1999.g.
  TUČS Gunārs  2001.g.
  Uģis LEJIETISDNB bankas Cēsu filiāles vadītājspar atbalstu izglītības iestāžu projektu īstenošanā;2016.g.
  Uldis ALEKSIS Roberta Seisuma fonda ASV pārstāvis Latvijā  2012.g.
  VAITKEVICA MudīteDobeles rajona zemnieku saimniecības „Mārtiņi” īpašniece 2008.g.
  VAIVADS Jānis  2002.g.
  Valdemārs VALĶŪNS SIA „Voldemārs” īpašnieks  2012.g.
  Valentīna KALNIŅASIA „Griezes Dzintari” valdes priekšsēdētāja  2011.g.
  VASERIS Edvīns  1999.g.
  VASIĻJEVS AigarsSINHRO C valdes priekšsēdētājs 2007.g.
  VECGAILIS Ilmārs  2002.g.
  VĪKSNA IneseSWED bankas Vidzemes reģiona vadītāja 2009.g.
  VILKS Pēteris  2003.g.
  VĪŅAUDS Dzintarsprivātpersona, SIA „Vidzemes nafta” komercdirektors 2008.g.
  Vineta ŽAMOIDIKASIA konditorijas veikala „Vinetas un Allas Kārumlāde” īpašniecepar atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm;2015.g.
  Viola DANIELA SIA „Akvarelis” valdes priekšsēdētāja  2013.g.
  VIŠŅAKOVS AndrisSIA „Balvu autotransports’ direktors 2009.g.
  VĪTOLS Vilis  2003.g.
  Zanda un Uldis ŽENTIŅIzemnieku saimniecības “Vīnkalni” īpašniekipar intelektuālu un finansiālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstībā.2018.g.
  ZEĻONKA Ādolfs  1999.g.
  ZILGME SilvijaSIA aptieka „Ieva-SIL” īpašniece 2009.g.
  ZILVERIS Jānis  2002.g.
     Daumants PFAFRODSSIA “Light Guide Optics International” valdes priekšsēdētājsPar ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā;2017.g.
     Igors SKOKSuzņēmējspar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas projektu īstenošanā;2017.g.
     Irina PILVERELatvijas Lauksaimniecības universitātes rektorepar intelektuālu ieguldījumu izglītības attīstībā;2017.g.
     Irita KIRŠBLŪMAreklāmas un dizaina uzņēmuma “Artifex plus” īpašniecepar finansiālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas talantīgo skolēnu atbalstīšanā;2017.g.
     Ivars BRIEDISValmieras Viestura vidusskolas bijušais direktorspar ilglaicīgu intelektuālu un finansiālu ieguldījumu izglītības attīstībā;2017.g.
     Sandra SĪLERīgas Vācu Valsts ģimnāzijas ilggadēja direktorepar intelektuālu ieguldījumu izglītības attīstībā;2017.g.

Nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā 

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsGads
   Ināra GAILE Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore, ķīmijas skolotāja par ieguldījumu konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanā un valsts ģimnāziju sadarbības stiprināšanu;2019.g.
  ĀBELE MārtiņšValmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotājs 2005.g.
  Agrita VEIDE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotāja 2011.g.
  Aija LŪSE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotāja  2011.g.
  AIŠPURE AnnaJēkabpils Valsts ģimnāzija 2006.g.
  Aiva RITUMA Dobeles Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja  2011.g.
  AKMENE Ināra  2000.g.
  Alla JUZEFOVIČALiepājas 12. vidusskolas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  Andis JAUNIŅŠ Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģ 2012.g.
  Andra REINHOLDERīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās2014.g.
  Andrejs LIEPIŅŠ Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotājs  2011.g.
  Andrejs SIROTKINS Rīgas 71.vidusskolas informātikas skolotājs  2012.g.
  Andris ĢĒRMANISRīgas Valsts 2.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājspar radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un ieguldījumu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanu 2018.g.
  ANDŽĀNE DaceRīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja 2005.g.
  ANDŽĀNS Agnis  2000.g.
  Andželika CERIŅA Rīgas 71.vidusskolas matemātikas skolotāja  2012.g.
  AŅISKOVIČA TatjanaRīgas 10.vidusskola 2004.g.
  Anita LIPKOVA Rēzeknes 5.vidusskolas mūzikas skolotāja  2013.g.
  Anna BŪRE ilggadēja Cēsu 1.pamatskolas direktore, kordiriģente par nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanā un popularizēšanā;2019.g.
  Anna DUĻBINSKA Grobiņas ģimnāzijas skolotāja  2011.g.
  Antra BĒRZIŅA Saldus 2.vidusskolas bioloģijas skolotāja  2012.g.
  Antra STRAZDAErnsta GLIKA Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājapar kvalitatīvas izglītības veicināšanu;2016.g.
  ARTIŅA AntaRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  Arvīds URBANOVIČSZiemeļvalstu ģimnāzijas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  Ata KRŪMIŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  ATTEKA Ivars  2002.g.
  Ausma BRŪVERE Viesītes vidusskola 2010.g.
  BĀLIŅA – DIEGA AntraCēsu Bērnu un jauniešu centrs 2008.g.
  BALODE Maija  2002.g.
  BALODE MaijaRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  BALUHINA OlgaLiepājas A. Puškina 2. Vidusskola 2006.g.
  BEĻAVSKA RegīnaRīgas 69. vidusskola 2009.g.
  BĒRZIŅA Helēna  2003.g.
  BLEIVE EleonoraPreiļu Valsts ģimnāzija 2007.g.
  BOZE Biruta  2001.g.
  BOZE IneseDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2000.g.
  BRANTE Daiga  2003.g.
  BRASLIŅŠ MārisPriekuļu vidusskola, Cēsu raj. 2001.g.
  Brigita ELTERMANE Olaines 1.vidusskolas ekonomikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  BUTĀNE SkaidrīteOgres vidusskola 2004.g.
  BUŽS IgorsDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, CBJSS 2009.g.
  CIGANKOVA AllaDaugavpils 10. vidusskolas fizikas skolotāja 2005.g.
  Dace BĒRTULE RTU inženierzinātņu vidusskolas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  Daina SONDARE Salas vidusskolas ķīmijas skolotāja  2013.g.
  Diāna SILIŅACēsu Valsts ģimnāzijas informātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  Dina GRĪNFELDE Dobeles Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja  2013.g.
  DUDE Sarmīte  2003.g.
  Edgars KUDIŅŠAglonas vidusskolas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  Elita ROZĪTEDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2010.g.
  Elmārs BEĶERIS Rīgas Tehniskās Universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektr 2011.g.
  Elvīra KADAKOVSKA Ogres Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja  2013.g.
  Eva PĒTERSONEValmieras Pārgaujas ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu augstiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  FOKEROTE IlzeDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2000.g.
  FRANCE JanaJūrmalas 1. ģimnāzija 2007.g.
  Frederike ŠLEBUŠA par aktīvu dalību starptautisko sakaru veicināšanā starp Valmieras Valsts ģimnāziju un Noienkirhenes reālskolu Vācijā un atbalstu Valmieras novada skolēniem vācu valodas apguvē; 2018.g.
  GAILE IngūnaCēsu pilsētas ģimnāzija 2006.g.
  Gita HEISTEREDobeles Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu augstiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  GLUHOVS Viktors  2002.g.
  GOLUBOVA Vita  2000.g.
  GORBĀNS Imants  2003.g.
  GRAVA Alfrēds  2000.g.
  GRIBUSTE Regīna  2002.g.
  GRĪNBERGS GunarsNīcas vidusskolas direktors 2005.g.
  GRIŅEVSKA ZojaRīgas 34. vidusskola 2009.g.
  GRUDCINS ArtjomsTukuma Ernesta Birznieka - Upīša 1. pamatskolas sporta skolotājs 2005.g.
  GULTNIECE Gunta  2001.g.
  Guna TAUBEValmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem;2017.g.
  Gunārs TOMASSRīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  Gunita SMILTĀNEJelgavas Spīdolas ģimnāzijas politikas un tiesību skolotāja  2012.g.
  Gunta TUČAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja un izglītības metodiķepar kvalitatīvu pedagoģisko darbību skolēnu izaugsmē un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu;2015.g.
  Ida ZELČAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbāpar skolēnu motivēšanu izcilības sasniegšanai2014.g.
  Ilga MILLERERīgas 45.vidusskolas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  Ilga OZOLIŅAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbāpar skolēnu motivēšanu izcilības sasniegšanai2014.g.
  Ilona RIEKSTIŅA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja  2013.g.
  Ilze KOĻESŅIKOVA Siguldas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja  2012.g.
  Ilze SEIPULE Pļaviņu novada ģimnāzijas vācu valodas skolotāja  2012.g.
  Ilze VADZEAlfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbāpar ilggadēju, radošu un nozīmīgu ieguldījumu, mācību procesa organizēšanā ar talantīgiem audzēkņiem2018.g.
  Indra SEDULE Liepājas Raiņa 6.vidusskola 2010.g.
  Inesa GUSEVA Rīgas 95.vidusskolas fizikas skolotāja  2013.g.
  Inese BERGA Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja - par radošu darbu skolēnu izglī 2012.g.
  Inese DAMBE Lizuma vidusskolas skolotāja  2013.g.
  Inese KORČEVAJA Bauskas 2.vidusskola 2010.g.
  Inese LAGZDA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja  2011.g.
  Inese LOČMELEErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem;2017.g.
  Inese PURMALE Valmieras Valsts ģimnāzija 2010.g.
  Inga OZOLA Cēsu Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem sasniegumiem;2019.g.
  Ingrīda TILAKACēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja  2011.g.
  Ingrīda PILSKALNE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu augstiem sasniegumiem mūzikā un kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanu;2019.g.
  Inguna VILEMSONE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību  2012.g.
  Inita GRABE Rīgas pilsētas Valsts 3.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja  2011.g.
  Inita KRIŠKĀNECēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  Inta JORNIŅA Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  IRBĪTE IngūnaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2002.g.
  Irēna PRIKULE Rēzeknes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja 2011.g.
  Irina ANZUĻEVIČARīgas 72.vidusskolas filozofijas-vēstures skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās mācībās2014.g.
  Irina FOMINARīgas Ostvalda vidusskolas matemātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  Irina PUČKOVA Natālijas Draudziņas ģimnāzijas vācu valodas skolotāja  2011.g.
  IVANOVA IrinaJelgavas Valsts ģimnāzija 2009.g.
  Jadviga BOBKOVA Zemgales vidusskolas skolotāja  2011.g.
  Jānis BĒRTIŅŠAlfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas skolotājspar audzēkņu sagatavošanu starptautiskiem panākumiem2018.g.
  Jānis ŠVIRKSTS Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes asociētais profesors  2012.g.
  Jānis ZEMĻICKIS ilggadējs Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors par ilggadēju, radošu ieguldījumu mūsdienīgas mācību vides veidošanā un Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā;2019.g.
  Jeļena RAŅĶEDobeles Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu;2015.g.
  KALĒJA NenonaJūrmalas 1.ģimnāzija 2004.g.
  KALNIŅA RenāteRīgas Komercskola 2004.g.
  Karmena LIEPIŅA Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 2010.g.
  Kaspars VELDRERīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem.2015.g.
  KAZAKA IlonaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2000.g.
  ĶIĢELE ĀrijaĀgenskalna Valsts ģimnāzija 2007.g.
  KOREŅEVA GaļinaDaugavpils 16. vidusskolas bioloģijas skolotāja 2005.g.
  KORKOCA InnaRīgas ģimnāzija „Maksima” 2009.g.
  KOROTINS VjačeslavsRīgas 40. Vidusskola 2006.g.
  KRAUJA AustrisLiepājas 1.vidusskola 2004.g.
  KRAVALIS Kārlis  2003.g.
  KRIĶIS DainisRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2009.g.
  KRŪMIŅŠ Jānis  2000.g.
  LABEJEVS VladimirsRīgas Rīnūžu ģimnāzija 2009.g.
  LĀCE GuntaValmieras Valsts ģimnāzija 2008.g.
  LAIDIŅA IngaImantas vidusskola 2007.g.
  Laila ANDŽĀNE Aizkraukles Novada ģimnāzija 2010.g.
  Laimdota JANSONE Madonas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja  2011.g.
  LAPIŅA RaitaĀgenskalna Valsts ģimnāzija 2004.g.
  LAPIŅA SolvitaValmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja 2005.g.
  Lāsma JAUNOZOLIŅAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājapar skolēnu patriotisma un kultūrvēsturisko tradīciju stiprināšu; 2017.g.
  Laura FJODOROVA RTU inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  LAVRINOVIČA Anna  2003.g.
  Leontīna VIZULE Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja  2013.g.
  Lidija MEĻŅIKARīgas 88.vidusskolas matemātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās2014.g.
  Lidija ŠATILOVAAglonas vidusskolas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  LIEPIŅA Irēna  2002.g.
  LIEPIŅA RaitaRīgas 2.vidusskola 2004.g.
  Liesma ĀBOLIŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  Līga SAUSIŅA Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja  2011.g.
  Ligita PICKAINE Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja par skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  ĻITVINSKIS Vladimirs  2003.g.
  Ludmila BELOGRUDOVA Aizkraukles novada vidusskolas fizikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  Ludmila KARPEČINA Gulbenes 2. vidusskolas  2010.g.
  LŪSE Aija  2001.g.
  Maija ŠADURINA Rīgas 72.vidusskolas bioloģijas skolotāja  2013.g.
  MALAJA MarijaRīgas 34. vidusskola 2009.g.
  Marina LEĻAMERARīgas 88.vidusskolas matemātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībām2014.g.
  Māris BUŠMANISValmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieku mācību procesa organizācijāpar Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanu un popularizēšanu2018.g.
  Māris ZVAIGZNERīgas Valsts Vācu ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājspar nozīmīgu, uz panākumiem virzītu darbu ar talantīgiem skolēniem 2018.g.
  Mārīte PALMAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājapar skolēnu iesaistīšanu starptautiskos izglītības projektos;2016.g.
  MARKULIS Aleksandrs  1999.g.
  Mārtiņš JURCIŅŠ Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu skolotājs par audzēkņu motivēšanu augstu rezultātu sasniegšanai valsts un starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos;2019.g.
  Maruta KUSIŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās2014.g.
  MATUSĒVIČA DzidraCēsu Bērnu un jauniešu interešu centrs 2007.g.
  MATVEJEVA IrinaĀgenskalna ģimnāzija 2009.g.
  MAZKALNE IlzeA. Kalniņa Cēsu mūzikas koledža 2007.g.
  MICĀNE Lauma  1999.g.
  Mihails GOLUBEVS Rīgas 40.vidusskolas fizikas skolotājs  2012.g.
  MIHEJEVS ValentīnsDaugavpils krievu vidusskolas - liceja informātikas skolotājs 2005.g.
  MIŅINA JanīnaRēzeknes Valsts ģimnāzija 2009.g.
  Modris ŠĀVĒJSMārupes vidusskolas fizikas skolotājspar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem 2018.g.
  NAMIĶE Tekla  2001.g.
  Natālija SERGEJEVARīgas 89.vidusskolas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  ŅETUNAHINS Deniss  2003.g.
  Ņina PETUHOVA Krāslavas Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja  2011.g.
  Oļegs ŠLEIFMANSRīgas 40.vidusskolas matemātikas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  Olga ĶĒNIŅARīgas Zolitūdes vidusskolas fizikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  Olga MARČENKOPuškina liceja fizikas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem.2018.g.
  Olga OSIPOVA Daugavpils Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja  2011.g.
  Olga VANSOVIČADaugavpils 10.vidusskolas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  OSE IlzeRīgas 64. vidusskola 2008.g.
  OSIPOVA Jadviga  2003.g.
  OZOLIŅA OlgaVentspils 6.vidusskola 2004.g.
  PĀRPUCE AnnaDaugavpils 1.ģimnāzija 2004.g.
  PELŠE LaimdotaSalacgrīvas vidusskola 2009.g.
  Pēteris BRICSRīgas Valsts 1.ģināzijas fizikas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sniegumiem;2015.g.
  Pēteris PUĶĪTIS Dobeles Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs  2012.g.
  PETROVA Alvīna  2002.g.
  PETROVA LudmilaDaugavpils 16. vidusskolas ķīmijas skolotāja 2005.g.
  PROKOFJEVA ValentīnaDaugavpils Valsts ģimnāzija 2009.g.
  PROSKURINS JevgenijsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  PUĶĪTE Pēteris  2002.g.
  PURIŅA Zenta  2003.g.
  RAGAINE LīgaMadonas Valsts ģimnāzija 2004.g.
  RAMĀNA Līga  2001.g.
  Regīna SIMANOVSKA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja  2013.g.
  REIMATE Ludmila  2002.g.
  Rita BLATA Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja 2011.g.
  RUMBA Gunārs  2000.g.
  SAMSONE SilvijaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2000.g.
  Sandra KRŪZEValmieras Pārgaujas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājapar mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu ar talantīgiem skolēniem 2018.g.
  Sandra TURKOPOLE Jēkabpils Valsts ģimnāzija 2010.g.
  Santa MIKSONE-TUKIŠAĀgenskalna Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem 2018.g.
  Santa SVILEJēkabpils 3.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem 2018.g.
  Sarmīte DREIJALTECēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  SEMBERGA DailaMadonas pilsētas 1.vidusskola 2004.g.
  ŠEVČENKO KristīneRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2007.g.
  Signe MEŽINSKARīgas Valsts 1.ģimnazijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2016.g.
  SILIŅA VairaM. Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola 2006.g.
  Silvija INDĀNEValmieras Valsts ģimnāzijas filozofijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās2014.g.
  Sintija AUSEJAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijaspar nozīmīgu darbu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanā2018.g.
  ŠĪRAVA RegīnaRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2009.g.
  Skaidrīte PAKULERīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem 2018.g.
  ŠĶĒLE Biruta  2001.g.
  SKRASTIŅŠ ImantsPriekuļu vidusskola, Cēsu raj. 2000.g.
  SKUJA ValdaValmieras Pārgaujas ģimnāzijas matemātikas skolotāja 2005.g.
  SKUTĀNE LāsmaJaunpiebalgas vidusskola 2008.g.
  SLĪTERE VivijaRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  STRUHOVS Vjačeslavs  2002.g.
  STUPAKA Sniedze  1999.g.
  ŠVEICARE IlzeĀgenskalna ģimnāzija 2009.g.
  Svetlana SOKOLOVA Rīgas Klasiskās ģimnāzijas fizikas skolotāja  2012.g.
  Tālis JAUNZEMIS izglītības darbinieks, SIA “ITALIS GEOTOUR” izpilddirektors tūrisma jomā par humānās pedagoģijas ideju popularizēšanu Latvijas izglītībā un atbalstu Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā; 2019.g.
  Tamāra BRICERīgas Valsts 1.ģimnāzija 2005.g.
  Tamāra ŠEMBELE Jelgavas 1.ģimnāzijas krievu valodas skolotāja  2011.g.
  Tatjana CIGANKOVA Rīgas 95.vidusskolas ķīmijas skolotāja  2013.g.
  Tatjana MASLOVADaugavpils krievu vidusskolas-liceja fizikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  Tatjana SARMAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķepar ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, kvalitatīvu pedagoģisko darbību skolēnu izaugsmē un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu;2015.g.
  TENISONE ZaigaRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  TEŽE Marianna  2001.g.
  TEŽE MariannaRīgas 92. vidusskola 2008.g.
  Tomass LEVANDOVSKISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas vācu valodas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;2015.g.
  TRASKO Vladimirs  2003.g.
  Uldis KAMOLS RTU inženierzinātņu vidusskolas ekonomikas skolotājs par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  URBANOVIČA Margarita  2001.g.
  VALDATS Māris  2003.g.
  Valentīna KOROĻKOVA Rīgas 22.vidusskolas ķīmijas skolotāja  2011.g.
  Valerijs SUDŅIKS Rīgas 92.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  VASIĻEVSKA AijaRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  VASIĻEVSKIS Guntis  2003.g.
  VEROVKINA IlgaValmieras Viestura vidusskola 2006.g.
  VIJUPE VēsmaJūrmalas Andreja Pumpura vidusskola 2008.g.
  VILKASTE ĀrijaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2001.g.
  Vineta RŪTENBERGA Rīgas Franču liceja vācu valodas skolotāja  2013.g.
  VĪTOLIŅA Gita  1999.g.
  Vladimirs MARKEVIČS Rīgas 40.vidusskolas fizikas skolotājs  2011.g.
  VOLINSKA NonaRīgas Zolitūdes ģimnāzija 2008.g.
  Zaiga ARMANE Ropažu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;2019.g.
  ZARIŅŠ Pēteris  2002.g.
  ZARIŅŠ MārisRīgas 64. vidusskola 2008.g.
  ZDANOVA TatjanaJēkabpils 2. vidusskola 2007.g.
  ZICĀNS DzintarsRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  ZIRNĪTE VitaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2000.g.
  ZITCERE Tamāra  2003.g.
  ŽOGLA Aivars  2000.g.
  ZOMMERE MirdzaVecpiebalgas vidusskola 2005.g.
     Irina IVANEVentspils Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;2017.g.
     Kristaps KIRŠTEINSOgres Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājspar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;2017.g.
     Līga REITERERīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 2017.g.
     Sandra BONDAREJēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;2017.g.
     Sanita MEDNEErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājapar skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem un darbu ar talantīgiem skolēniem;2017.g.
     Sergejs VINOGRADOVSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotājspar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;2017.g.
     Tatjana AŅISKOVIČARīgas 10.vidusskolas ķīmijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;2017.g.
     Uldis PAEGLISValmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotājspar sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem;2017.g.
     Vaira SILIŅASiguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;2017.g.

Nominācijā: Medijs - par Draudzīgā aicinājuma popularizēšanu 

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsGads
  Aija VALDMANEJēkabpils novadu laikraksta “Brīvā Daugava” žurnālistepar izglītībā nozīmīgu jautājumu aktualizēšanu sabiedrībā;2016.g.
  Aivita LIZDIKAAlūksnes un Apes novadu laikraksts „Malienas Ziņas” galvenā redaktore  2011.g.
  Alūksnes un Apes novadu laikraksts “Alūksnes Ziņas”(galvenā redaktore Līga VĪKSNA)par ilglaicīgu atbalstu izglītībai un Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu 2018.g.
  Ansis BOGUSTOVSžurnālistspar ieguldījumu Latvijas skolu jaunatnes debatēšanas kultūras audzināšanā;2016.g.
  Ansis BOGUSTOVSžurnālistspar ieguldījumu Latvijas skolu jaunatnes debatēšanas kultūras audzināšanā;2015.g.
  Arnis KRAUZETV3 ziņu vadītājspar godīgumu un latvisku stāju mediju vidē sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā TV3 ziņu raidījumā2014.g.
  Baiba POLEDobeles novada laikraksta „Zemgale” nodaļas redaktorepar nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes popularizēšanā2014.g.
  BUHOLCS Jānis  2001.g.
  Daiga KĻANSKA laikraksta „Izglītība un Kultūra” un ziņu aģentūras LETA korespondente  2012.g.
  Daiga KĻANSKAlaikraksta „Izglītība un Kultūra” galvenā redaktorepar Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu un izglītībai nozīmīgu problēmu aktualizēšanu2014.g.
  Diāna KĀRKLIŅA laikraksta „Diena” korespondente 2012.g.
  DRUVA (V.Rudzītis)Cēsu rajona laikraksts 2000.g.
  Elīna LAUVA Nordea Latvija sabiedrisko attiecību speciāliste 2012.g.
  GRĪNUMA Ilzelaikraksta "Diena" reportiere 2004.g.
  GRUZĪTE Irēna  2001.g.
  Gundars RĒDERSžurnālists, LTV raidījuma 1:1 vadītājspar žurnālista personības paraugu jaunatnes izglītošanā un audzināšanā;2015.g.
  Gunta MATISONE Vidzemes televīzijas galvenā redaktore un Latvijas radio Vidzemes korespondente 2010.g.
  Ilze MEIRUPSKA sabiedrisko attiecību aģentūras SIA „Deep White” projektu vadītāja 2012.g.
  Ilze DĀVE Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas direktore par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu publiskā tēla veidošanā. 2019.g.
  Ilze JAUNALKSNE žurnāliste 2013.g.
  Ilze KUZMINA laikraksta „Latvijas Avīze” tematiskās lappuses „Izglītība. Karjera” veidotāja  2012.g.
  Jānis GABRĀNSlaikraksta „Druva” korespondentspar jaunatnei nozīmīgu2015.g.
  Jānis KRĒVICS žurnālists 2013.g.
  JUŠKEVICA Dārija  2002.g.
  KAŅEPE Mairita  1999.g.
  Katerina TJUTJUŅŅIKALatvijas Reģionālās televīzijas reklāmas un projektu vadītājapar Draudzīgā aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” popularizēšanu Vidzemes TV (Apbalvojumu Katerina pilnvarojusi saņemt2018.g.
  KOKARĒVIČA Dacelaikraksta "Latvijas Avīze" Izglītības daļas vadītāja 2004.g.
  KRUSTIŅŠ Voldemārsa/s "Latvijas Avīze" padomes priekšsēdētājs 2005.g.
  Labdarības portāls ziedot.lv (vadītāja Rūta DIMANTE)  2009.g.
  LATVIJAS TV (V.Bērziņa) 2000.g.
  LATVIJAS VĒSTNESIS (M.Ģeibāks) 2000.g.
  LAUKU AVĪZE (V.Krustiņš) 2000.g.
  Laura JANSONE Valsts prezidenta kancelejas komunikācijas speciāliste par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” īstenošanā un popularizēšanā;2019.g.
  LIEPIŅA Gaida  2001.g.
  Līga NESTERE laikraksta „Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijā” korespondente  2012.g.
  Līga TARBUNA Valmieras pilsētas sabiedrisko attiecību speciāliste  2012.g.
  Līga TĪRMANE laikraksta “Ventas Balss” žurnāliste par izglītībā nozīmīgu problēmu atspoguļošanu masu medijos un to aktualizēšanu sabiedrībā;2019.g.
  LTV Erudīcijas spēles skolēniem “Gudrs, vēl gudrāks!” radošā gruparadošā grupa: projekta vadītāja Irēne GRŪZĪTE režisore inscenētāja Zane GARGAŽINA, pults režisore Aiga GRAMSTE, redaktore Sanita AUŠKĀPA, vizītkaršu, pašreklāmas redaktore režisore Ina KRONBERGA, režisora asistente Elīna TAŠKĀNE, raidījuma vadītāji Valters FRĪDENBERGS un Kaspars OZOLIŅŠ;par izcilības stiprināšanu izglītībā2016.g.
  LTV projekta „Palīdzēsim talantam!” radošā grupaprojekta vad. Ilze ŠADURSKA, režisore Svetlana RUDZĪTE 2008.g.
  MANIŅA Agrita  2003.g.
  MIGLONE BaibaMadonas rajona laikraksta "Stars" redaktore 2004.g.
  MUHKA AnnaSIA „Dienas mediji” sabiedrisko attiecību vadītāja 2009.g.
  Nellija LOČMALEžurnāla „Ir” galvenā redaktorepar Latvijas sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu žurnālā „Ir”;2015.g.
  Nellija LOČMELEžurnāla „Ir” galvenā redaktorepar Latvijas sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu žurnālā „Ir2014.g.
  PAEGLE Laila  2003.g.
  PĒTERSONE Sandra  2003.g.
  Portāls “Valmieras Ziņas”(redaktors Dzintars MOČS)par Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu un izglītības attīstībā nozīmīgu jautājumu aktualizēšanu. 2018.g.
  RONE Sarmīte  2003.g.
  ROZENBAHA Lindalaikraksta „Latvijas Avīze” korespondente 2009.g.
  ROZENBERGA Valda  1999.g.
  Sanita DIKA- BOKMELDERE Latvijas Radio valdes locekle programmu attīstības jautājumos par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” īstenošanā un popularizēšanā; 2019.g.
  Sanita DIKA-BOKMELDERE Latvijas Radio valdes locekle programmu attīstības jautājumospar atbalstu Draudzīgā aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” īstenošanā un popularizēšanā 2018.g.
  SIA ARTV "Labirints"raidījuma veidotāji Ilze VARNA, Vita PLIČA, Uldis SALNĀJS, Ojārs ZARIŅŠ 2006.g.
  SILIŅA Džesija  2002.g.
  SKAGALE Gundega  2002.g.
  TJARVE Rolands  1999.g.
  TV raidījuma „Vides fakti” radošā grupa Latvijas Televīzija 2010.g.
  VEINBERGA Egitalaikrakstu "Zemgales Ziņas" un "Novaja Gazeta" korespondente 2004.g.
  Violeta BRENČEVAelektroniskā nedēļas žurnāla „Skolas vārds” galvenā redaktorepar izglītībā aktuālu jautājumu risināšanu mūsdienīgā piedāvājumā2014.g.
  Violeta BRENČEVAelektroniskā nedēļas žurnāla „Skolas vārds” galvenā redaktorepar izglītībā aktuālu jautājumu risināšanu mūsdienīgā piedāvājumā;2015.g.
  Vita PĻAVIŅA laikraksta „Izglītība un Kultūra” žurnāliste  2011.g.
  Zigrīda Somelaikraksts "Latgales laiks" 2005.g.
  ZĪLE Monikarakstniece, publiciste 2007.g.
     Antra LĀCESIA “IMANTA info” izdotā reģionālā laikraksta “Liesma” galvenā redaktorepar ieguldījumu Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanā;2017.g.
     Guntis BOJĀRSLatvijas televīzijas žurnālists, LTV raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” vadītājspar sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu problēmu risināšanu;2017.g.
     Labdarības maratona “Dod Pieci!”radošā komandapar Latvijas sabiedrības saliedēšanu un ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā (apbalvojumu saņem: Karmena STEPANOVA, Toms GRĒVIŅŠ, Aleksis VILCIŅŠ);2017.g.
     Maija STREIČASIA “IMANTA info” izdotā reģionālā laikraksta “Liesma” žurnāliste-Par ieguldījumu skolas un sabiedrības saliedēšanā izglītībai aktuālu jautājumu risināšanā.2017.g.
     Sandra KROPAžurnāliste, Latvijas radio populārzinātniskā raidījuma “Zināmais nezināmajā” vadītājapar Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu;2017.g.

Nominācijā: Absolvents - par izciliem sasniegumiem 

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsGads
   Artūrs SOKOLOVSKIS Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu un 2018.gadā izcīnot sudraba medaļu; 2019.g.
   Ernests Tomass AUZIŅŠ RTU inženierzinātņu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot bronzas medaļu; 2019.g.
   Rūta OZOLIŅAValmieras Valsts ģimnāzijas absolvente par izciliem sasniegumiem 2018.gada Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē, gūstot Atzinību;2019.g.
  ĀBOLS EdgarsJūrmalas 1. ģimnāzija 2007.g.
  Adele GRUNTEDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem un Latvijas un skolas tēla popularizēšanu starptautiskajos projektos;2016.g.
  Agija LĀCE Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvente  2012.g.
  Agnese UPĪTE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente par izciliem sasniegumiem starptautiskajā matemātikas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu; 2019.g.
  Aivars GRIGORJEVIČS Rīgas pilsētas Valsts 3.ģimnāzija 2011.g.
  AĻEHNOVIČA DiānaJēkabpils Valsts ģimnāzija 2006.g.
  Aleksandra BOIKOVARīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventepar teicamu sniegumu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot Atzinību;2017.g.
  Aleksandrs BĒRZIŅŠ Natālijas Draudziņas ģimnāzija 2011.g.
  Aleksandrs ZAJAKINSRīgas 89.vidusskolas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot sudraba medaļu starptautiskajā informātikas olimpiādē 2018.g.
  Aleksejs JEĻISEJEVSPuškina liceja absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā fizikas olimpiādē 2018.g.
  Aleksejs ZAJAKINSRīgas 89.vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot zelta medaļu 27.starptautiskajā informātikas olimpiādē, atzinību 56.starptautiskajā matemātikas olimpiādē;2016.g.
  Anastasija SMIRNOVARīgas 72.vidusskolas absolventepar izciliem starptautiskiem sasniegumiem filozofijā, izcīnot 1.vietu 2013.gada olimpiādē2014.g.
  ANDREJEVS PāvelsDaugavpils krievu vidusskola - licejs 2005.g.
  Andrejs HMELOVS Rīgas 40.vidusskola 2011.g.
  Andrejs KUZŅECOVS Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents  2013.g.
  Andris Pāvils STIKUTSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem bioloģijā, izcīnot bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē2014.g.
  Anete ROMANOVSKA Saldus 2.vidusskolas absolvente  2012.g.
  Anete – Krista SALMANE Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas absolvente  2013.g.
  Anna STIKĀNE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente  2012.g.
  Ansis BERNARDSĀgenskalna Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē 2018.g.
  APINIS ArtisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2001.g.
  ARHANGEĻSKIS MihailsRīgas 92. vidusskola 2008.g.
  Armands RUDUŠS Siguldas Valsts ģimnāzijas absolvents  2012.g.
  Armands SEBRIS Lizuma vidusskolas absolvents  2013.g.
  Artūrs BANGARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 2017.gadā un gūstot Atzinību 2015.gadā starptautiskajā matemātikas olimpiādē2018.g.
  Artūrs BĒRZIŅŠRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 45. starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā;2015.g.
  Artūrs MARCINKEVIČS Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2011.g.
  Artūrs ZNOTIŅŠ Preiļu Valsts ģimnāzija 2011.g.
  Arvīds ŠILOVSRīgas 65.vidusskolas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem ķīmijā, izcīnot bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē2014.g.
  ARZAMASOVS MaksimsRīgas 40. Vidusskola 2006.g.
  ATTEKA Ivars  2003.g.
  ATTEKA TomsBrocēnu vidusskola 2004.g.
  BAČKURS ArtursRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2009.g.
  BALTKALNE Martina  2003.g.
  BARANOVS JevgeņijsDaugavpils 10. vidusskola 2005.g.
  BAUERS OskarsCēsu pilsētas ģimnāzija 2006.g.
  BAUMANE BaibaRīgas 2.vidusskola 2004.g.
  BEBRIS Ervīns  2003.g.
  BEĻAJEVS SergejsRīgas Zolitūdes ģimnāzija 2007.g.
  BELOVS Aleksandrs  2003.g.
  BĒRZIŅŠ AgrisTukuma Raiņa vidusskola 2006.g.
  BRAUKŠA IevaDACVĢ 2004.g.
  BRICE Maija  1999.g.
  BRICIS MārtiņšRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2005.g.
  BRIŽS JānisImantas vidusskola 2007.g.
  BRUŅINIEKS Nauris  2001.g.
  BURGMANIS KasparsRīgas Komercskola 2004.g.
  BUŠA IngaĀgenskalna ģimnāzija 2009.g.
  CĪMURS JānisRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2005.g.
  CUPIKOVS PāvelsRīgas ģimnāzija „Maksima” 2009.g.
  Dace LANGENFELDE Pļaviņu novada ģimnāzijas absolvente  2012.g.
  DAGNIS Valters  2003.g.
  DAĻECKIS VadimsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2009.g.
  Daniels KRIMANSAglonas vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot sudraba medaļu 26.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē;2016.g.
  Dārta Paula ŠVEISBERGARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 23.starptautiskajā filozofijas olimpiādē;2016.g.
  Dāvis IMMURS Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas absolvents  2012.g.
  Dāvis ZAVICKISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā;2015.g.
  Deniss AGURJANOVSDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar augstiem mācību sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu2018.g.
  Deniss DUNAVECKISDaugavpils 10.vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot sudraba medaļu starptautiskajā matemātikas olimpiādē;2016.g.
  Dmitrijs JEVDOKIMOVS Rīgas 40.vidusskolas absolvents  2012.g.
  DOBROVOĻSKA Maija  2003.g.
  DUCENA LīvaDACVĢ 2004.g.
  Edgars KLĒTNIEKSCēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 47.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē;2016.g.
  Eduards KAĻIŅČENKO Rīgas 71.vidusskolas absolvents  2012.g.
  Edvīns CAUŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem ķīmijā, izcīnot Atzinību 2012.gada olimpiādē un bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē2014.g.
  Edžus URTĀNS Jēkabpils Valsts ģimnāzijas absolvents  2013.g.
  EGLĪTIS Artis  1999.g.
  Elīna FJODOROVA Gulbenes 2.vidusskola 2010.g.
  Elza GĀRŠACēsu Valsts ģimnāzijas absolventepar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē2018.g.
  Ēriks ZEPS Rēzeknes 5.vidusskolas absolvents  2013.g.
  FOLKMANIS Ģirts  2003.g.
  FOMINS AleksejsRīgas Rīnūžu ģimnāzija 2009.g.
  FREIBERGA IngaSmiltenes ģimnāzija 2009.g.
  GAILĪTE Ieva  2003.g.
  GAILĪTIS ArtūrsSmiltenes ģimnāzija 2006.g.
  GAŅĢIS KārlisRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  Gatis OGLERīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 45.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Maskavā 2013.gadā;2015.g.
  GEDROICS Aigars  2003.g.
  Georgijs TREŅINS Rīgas 95.vidusskolas absolvents  2013.g.
  GEREIKO IngrīdaDaugavpils Valsts ģimnāzija 2009.g.
  Gints Ernests BAUDAMārupes vidusskolas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2016.gadā gūstot Atzinību starptautiskajā fizikas olimpiādē 2018.g.
  GOBA Kārlis  2000.g.
  GOBOVICKIS Igors  2002.g.
  GRANDĀNS GaidisM. Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola 2006.g.
  GRIŠINS PjotrsVentspils 6.vidusskola 2004.g.
  GRĪVIŅŠ PēterisRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  GRUDULS ArtūrsMadonas Valsts ģimnāzija 2009.g.
  GRUNDMANIS Gunārs  2003.g.
  GUĻĀNS Andris  2001.g.
  GUTĀNS ArnisOgres vidusskola 2004.g.
  Helmuts VĪKSNA Aizkraukles Novada ģimnāzija 2010.g.
  Ieva OZOLA Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 2010.g.
  Igors DUBAŅEVIČSLiepājas 12.vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 47.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē;2016.g.
  Iļja BELOVALOVS Rīgas 92.vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot sudraba medaļu;2019.g.
  Iļja LEIKORīgas Zolitūdes ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 21.starptautiskajā vides projektu olimpiādē Turcijā 2013.gadā ;2015.g.
  Ilze BUŽA Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas absolvente  2013.g.
  Ilze OŠIŅA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente  2013.g.
  Ingus Jānis PRETKALNIŅŠRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu matemātikas un informātikas olimpiādēs, 2017.gadā zelta un bronzas medaļas informātikas olimpiādēs2018.g.
  IRŠA Lāsma  2003.g.
  IVANOVS Andrejs  2003.g.
  IVANOVSKIS GļebsRīgas Zolitūdes ģimnāzija 2008.g.
  JĀKOBSONS EdgarsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2005.g.
  Jānis BRIŠKAJēkabpils Valsts ģimnāzijas absolvents  2013.g.
  Jānis BROŅKA Rīgas Valsts 1. ģimnāzija  2010.g.
  Jānis CAUNE Valmieras Valsts ģimnāzija 2010.g.
  Jānis GRUDULSMadonas Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem bioloģijā, izcīnot bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē2014.g.
  Jānis SMILGA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents  2012.g.
  JAŠKO JānisMadonas pilsētas 1.vidusskola 2004.g.
  JĒČS EdgarsTukuma Raiņa vidusskola 2005.g.
  Jēkabs NARVAIŠS Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvents  2012.g.
  JERMAKS JānisTukuma Raiņa ģimnāzija 2009.g.
  Juliana DINA Bauskas 2.vidusskola 2010.g.
  Juris ĶIBILDS Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2011.g.
  Juta JUKĀMA Valmieras Valsts ģimnāzijas absolvente  2012.g.
  KALDRE ImantsĀgenskalna Valsts ģimnāzija 2004.g.
  KALNIŅŠ Edgars  2001.g.
  KALNIŅŠ GintsSalacgrīvas vidusskola 2009.g.
  KALVĀNS AndisPriekuļu vidusskola, Cēsu raj. 1999.g.
  KALVĀNS JurisPriekuļu vidusskola, Cēsu raj. 2001.g.
  KALVĀNS LinardsPriekuļu vidusskola, Cēsu raj. 2001.g.
  Kalvis KAĻVADraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar augstiem mācību sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu2018.g.
  Kārlis JERMACĀNS Ogres Valsts ģimnāzijas absolvents  2013.g.
  Kārlis SEŅKO Dobeles Valsts ģimnāzijas absolvents  2012.g.
  Katrīna Daila NEIBURGARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 25.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Bali, Indonēzijā 2014.gadā;2015.g.
  KIRJAKOVA Olga  2001.g.
  KITENBERGS GuntarsRīgas 64. vidusskola 2008.g.
  KIZJAKINA Karīna  2003.g.
  KĻAVIŅA MārīteĀgenskalna Valsts ģimnāzija 2004.g.
  KOKINA AgneseDaugavpils 1.ģimnāzija 2004.g.
  KOKINS Aigars  1999.g.
  KORNETE BaibaCēsu Valsts ģimnāzija 2008.g.
  KREICBERGS RūdolfsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2007.g.
  Krišjānis Artis PUDULSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar teicamu sniegumu starptautiskajā fizikas olimpiādē, gūstot Atzinību.2017.g.
  Krišjānis JURDŽSRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2010.g.
  Kristaps ČIVKULISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 27.starptautiskajā informātikas olimpiādē;2016.g.
  Kristīne BEINAROVIČA Zemgales vidusskola 2011.g.
  KUNGS JānisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2007.g.
  ĻADENKO AnastasijaJelgavas Valsts ģimnāzija 2009.g.
  LAIME SandisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2001.g.
  Laine FEDOTOVADraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventepar mācību sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu2018.g.
  LASOVSKA Valērija  2003.g.
  Lauris ZVIRBULISValmieras Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem filozofijā, izcīnot Atzinību 2013.gada olimpiādē2014.g.
  LEDIŅŠ Pēteris  2003.g.
  Liene ŠAKINA Jaunpiebalgas vidusskola 2011.g.
  LIEPIŅŠ LandijsJūrmalas Pumpuru vidusskola 2008.g.
  LIUKIS AgnisJūrmalas 1.ģimnāzija 2004.g.
  Luka IVANOVSKISRīgas Zolitūdes ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā;2015.g.
  Magdalēna MUDULE Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.klases absolvente 2013.g.
  Maksimilians BĒRZIŅŠ Rīgas Franču liceja absolvents  2013.g.
  Maksims POGUMIRSKIS Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente par izciliem sasniegumiem starptautiskajā matemātikas olimpiādē, 2018.gadā gūstot Atzinību.2019.g.
  MALĒJS AndisDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2000.g.
  Margarita FOMENKORīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē2018.g.
  Maria MURASOVARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 4.starptautiskajā vācu valodas olimpiādē Frankfurtē, Vācijā 2014.gadā;2015.g.
  Māris SERŽĀNSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, izcīnot zelta medaļu ģeogrāfijas olimpiādē 2012. un 2013.gadā; bronzas medaļu bioloģijā 2012., 2013.gadā; fizikā -atzinību 2012.gadā un bronzas medaļu 2013.gadā2014.g.
  Marta RUDZĪTECēsu Valsts ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot sudraba medaļu 26.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē;2016.g.
  Mārtiņš KOKAINIS Viesītes vidusskola 2010.g.
  Mārtiņš FROLOVS Saldus pilsētas ģimnāzija 2010.g.
  Mārtiņš KLEVS Aizkraukles novada vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā fizikas olimpiādē, 2018.gadā gūstot Atzinību; 2019.g.
  Mārtiņš ROBEŽNIEKS Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu un 2018.gadā zelta medaļu;2019.g.
  Mārtiņš VAIVADSSalacgrīvas vidusskolas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem bioloģijā, izcīnot bronzas medaļu 2012. un 2013.gada olimpiādē2014.g.
  MEDNE MaijaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 2006.g.
  MEDNIS Gatis  1999.g.
  MEIJA Juris  2000.g.
  Mihails ŠIŠOVS Rīgas 72.vidusskolas absolvents  2013.g.
  Miķelis Dāvids RIKVEILISMadonas Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot zelta medaļu 12. starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē;2016.g.
  Miķelis PŪĶIS Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents  2013.g.
  Miks BLEIJA Ropažu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot bronzas medaļu;2019.g.
  Mikus PURIŅŠRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem ķīmijā, izcīnot sudraba medaļu olimpiādē 2013.gadā2014.g.
  MIRĶIS Jānis  1999.g.
  MISĀNE Maija  2003.g.
  MOLČANOVA AļonaRīgas 69. vidusskola 2009.g.
  Morics Roberts MŪRNIEKSZiemeļvalstu ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļa 12. starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē;2016.g.
  MOŠŅAKOVSKA LindaĀgenskalna ģimnāzija 2009.g.
  MUREVIČS VladimirsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  NARVAIŠS GatisDobeles Valsts ģimnāzija 2008.g.
  Nauris NARVAIŠSRīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventspar teicamu sniegumu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 2016.gadā gūstot Atzinību;2017.g.
  Ņikita LARKARīgas 88.vidusskolas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem matemātikā, izcīnot Atzinību 2011.un 2012.gada olimpiādē un bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē2014.g.
  Normunds VILCIŅŠ Rīgas Valsts 1. ģimnāzija  2011.g.
  NORVEŽA Ērika  2002.g.
  Ojārs Vilmārs RATNIEKSSiguldas Valsts ģimnāzijas absolventspar starptautiskiem sasniegumiem informātikā, izcīnot bronzas medaļu 2012. un 2013.gada olimpiādē2014.g.
  Oļegs MATVEJEVSRīgas Ostvalda vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 55.starptautiskajā matemātikas olimpiādē Keiptaunā, Dienvidāfrikā 2014.gadā;2015.g.
  Oļegs OŠMJANS Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 2011.g.
  OPMANIS RihardsRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  Otto TABUNS Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvents  2012.g.
  OZOLS MārisLiepājas 1.vidusskola 2004.g.
  PAUNIŅA ZaneValmieras Viestura vidusskola 2006.g.
  PERMINOVS DmitrijsJēkabpils 2. vidusskola 2007.g.
  Pēteris ERIŅŠ Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 2011.g.
  Pēteris Kārlis RATNIEKSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem matemātikā, izcīnot Atzinību 2013.gada olimpiādē2014.g.
  Pēteris PAKALNSCēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot 2.vietu starptautiskajā informātikas (programmēšanas) olimpiādē;2016.g.
  Pēteris ROZENBAKS Madonas Valsts ģimnāzija 2011.g.
  PETREVICS Māris  2002.g.
  PIRUŠKA Aigars  2002.g.
  PODIŅŠ KārlisRīgas Valsts 1.ģimnāzija 2004.g.
  POGORELOVS SergejsRīgas 40. Vidusskola 2006.g.
  POĻAKOVA JeļenaRēzeknes Valsts ģimnāzija 2009.g.
  POPOVS IļjaDaugavpils 16. vidusskola 2005.g.
  POŠIVA Anete  2002.g.
  PROKOFJEVS AleksandrsRīgas 10.vidusskola 2004.g.
  PRŪSIS KrišjānisRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2009.g.
  PURGAILIS TomsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  PURIŅŠ MārtiņšRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  RADECKA Līga  2002.g.
  RADZIŅA Dagnija  2001.g.
  RAŠČEVSKIS Zigmārs  2002.g.
  Rebeka GOBARīgas 45.vidusskolas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā mūzikas olimpiādē;2016.g.
  REDJKO Vladimirs  2003.g.
  Reinis CIRPONSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2016.gadā gūstot Atzinību matemātikā, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu bioloģijā un gūstot Atzinību filozofijā un matemātikā2018.g.
  Reinis GARKALNS Grobiņas ģimnāzija 2011.g.
  Reinis IRMEJSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2016.un 2017.gadā izcīnot sudraba medaļu starptautiskajā fizikas olimpiādē 2018.g.
  Reinis VIRSIS Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 2011.g.
  RĪDERS ArmandsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2008.g.
  Rihards BORSKISJēkabpils 3.vidusskolas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē 2018.g.
  Roberts BLUĶIS Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 2011.g.
  Roberts Leonārs SVARINSKIS Jūrmalas Valsts ģimnāzijas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā informātikas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu; 2019.g.
  Roberts PAVLOVSKIS RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot zelta medaļu; 2019.g.
  Romāns ČAPLINSKIS Rīgas 92.vidusskola 2010.g.
  ROSMANIS AnsisĀgenskalna Valsts ģimnāzija 2004.g.
  ROZENBERGS Jānis  1999.g.
  RUBENE Dace  1999.g.
  Rūdolfs TREILISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 46.starptautiskajā fizikas olimpiādē;2016.g.
  RUMKOVSKA IngaNīcas vidusskola 2005.g.
  Ruslans ALEKSEJEVSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā gūstot Atzinību starptautiskajā matemātikas olimpiādē2018.g.
  SABANSKIS AndrejsPreiļu Valsts ģimnāzija 2007.g.
  SALIŅA Kristīne  2003.g.
  Sandra ŠIDLOVSKA Krāslavas Valsts ģimnāzija 2011.g.
  Santa TAUKUČA Jelgavas 1. ģimnāzija 2011.g.
  SARKANS ElvijsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2007.g.
  Sergejs SEREDENKO Rīgas 40.vidusskolas absolvents  2012.g.
  Sergejs BLAKUNOVSDaugavpils Krievu vidusskolas-liceja absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā;2015.g.
  Sergejs LUKAŅIHINS Rīgas Klasiskās ģimnāzijas absolvents  2012.g.
  SERMULIŅŠ Jānis  2000.g.
  SIRMĀ IngaDA Cēsu Valsts ģimnāzija 1999.g.
  SIZOVS Antons  2003.g.
  SOROKINS AleksandrsRīgas 34. vidusskola 2009.g.
  STAŠULĀNE Kristīne  2003.g.
  STEPANOVS IgorsRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2007.g.
  SUDĀRS Mārtiņš  2001.g.
  Terēze ROCĒNA Siguldas Valsts ģimnāzija 2011.g.
  TITĀNE Inita  1999.g.
  TJURINS IļjaLiepājas A. Puškina 2. Vidusskola 2006.g.
  Tomass ANDERSONSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē;2016.g.
  ULNICĀNE Inga  1999.g.
  URZIKS OļegsRīgas Zolitūdes ģimnāzija 2006.g.
  USS Ivo  2003.g.
  Vairis STRAMKALIS Olaines 1.vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot zelta medaļu; 2019.g.
  VALDATS Māris  2000.g.
  VARNEĻS JurijsRīgas Zolitūdes ģimnāzija 2008.g.
  VEIDEMANE Eva  1999.g.
  VELDRE KasparsDobeles Valsts ģimnāzija 2004.g.
  Vents KANDERS Āgenskalna Valsts ģimnāzija 2010.g.
  Veronika SUHARUKA Rīgas 40.vidusskolas absolvente  2013.g.
  VERZA ArtūrsValmieras Pārgaujas ģimnāzija 2005.g.
  VESERIS Valdis  2002.g.
  Viktors POZŅAKS Rīgas 22. vidusskola 2011.g.
  VINDAVS MiķelisRīgas Valsts 1. ģimnāzija 2009.g.
  VIRZA MadarsValmieras Valsts ģimnāzija 2008.g.
  Vladislavs AŠČEULOVS RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu; 2019.g.
  Vladislavs KĻEVICKISRīgas 40.vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 55.starptautiskajā matemātikas olimpiādē Keiptaunā, Dienvidāfrikā 2014.gadā;2015.g.
  VRUBĻEVSKA Jana  2002.g.
  ZARIŅŠ Viesturs  2001.g.
  Ženija MINKARīgas Valsts vācu ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 4. starptautiskajā vācu valodas olimpiādē Frankfurtē, Vācijā 2014.gadā;2015.g.
  Zigmunds ORLOVSKIS Liepājas Raiņa 6.vidusskola 2010.g.
  ŽUNDA IrēnaDaugavpils 16. vidusskola 2005.g.
     Aleksejs POPOVSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2014.gadā izcīnot sudraba medaļu, 2015.gadā bronzas medaļu, 2016.gadā zelta medaļu informātikas olimpiādē un 2016.gadā gūstot Atzinību matemātikas olimpiādē2017.g.
     Emīls KALUGINSVentspils Valsts 1.ģimnāzijas absolventsPar izcilu sasniegumu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu;2017.g.
     Gļebs JERŠOVSRīgas 10.vidusskolas absolventspar izcilu sasniegumu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu;2017.g.
     Helvijs SEBRISRīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventspar izcilu sasniegumu starptautiskajā fizikas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu;2017.g.
     Lauma MATULEOgres Valsts ģimnāzijas absolventepar izcilu sasniegumu starptautiskajā mūzikas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu;2017.g.
     Mārtiņš KALĒJSJēkabpils Valsts ģimnāzijas absolventsPar izcilu sasniegumu starptautiskajā mūzikas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot zelta medaļu; 2017.g.
     Ņikita TROJANSKISRīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajā bioloģijas olimpiādē: 2015.gadā izcīnot bronzas medaļu un 2016.gadā izcīnot sudraba medaļu;2017.g.
     Ritums CEPĪTISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents,Par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ķīmijas olimpiādē: 2014.gadā izcīnot bronzas medaļu, 2015.gadā sudraba un 2016.gadā sudraba medaļu;2017.g.
     Valts KRŪMIŅŠSiguldas Valsts ģimnāzijas absolventspar izcilu sniegumu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu;2017.g.

Nominācijas - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns