Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citas nominācijas - [ Sabiedriskais darbinieks ] [ Dibinātājs ] [ Mecenāts ] [ Medijs ] [ Absolvents ]
 

Ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti
nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā

  2019.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
   Ināra GAILE Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore, ķīmijas skolotāja par ieguldījumu konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanā un valsts ģimnāziju sadarbības stiprināšanu;  
  Anna BŪRE ilggadēja Cēsu 1.pamatskolas direktore, kordiriģente par nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanā un popularizēšanā;  
  Jānis ZEMĻICKIS ilggadējs Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors par ilggadēju, radošu ieguldījumu mūsdienīgas mācību vides veidošanā un Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā;  
  Dace BĒRTULE RTU inženierzinātņu vidusskolas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Tālis JAUNZEMIS izglītības darbinieks, SIA “ITALIS GEOTOUR” izpilddirektors tūrisma jomā par humānās pedagoģijas ideju popularizēšanu Latvijas izglītībā un atbalstu Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā;  
  Ludmila BELOGRUDOVA Aizkraukles novada vidusskolas fizikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Inta JORNIŅA Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Uldis KAMOLS RTU inženierzinātņu vidusskolas ekonomikas skolotājs par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Brigita ELTERMANE Olaines 1.vidusskolas ekonomikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Laura FJODOROVA RTU inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Valerijs SUDŅIKS Rīgas 92.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Zaiga ARMANE Ropažu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Inga OZOLA Cēsu Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem sasniegumiem;  
  Mārtiņš JURCIŅŠ Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu skolotājs par audzēkņu motivēšanu augstu rezultātu sasniegšanai valsts un starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos;  
  Ingrīda PILSKALNE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem sasniegumiem mūzikā un kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanu;  
  Ligita PICKAINE Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja par skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem;  
  2018.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Skaidrīte PAKULE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Modris ŠĀVĒJS Mārupes vidusskolas fizikas skolotājs par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Santa SVILE Jēkabpils 3.vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Frederike ŠLEBUŠA   par aktīvu dalību starptautisko sakaru veicināšanā starp Valmieras Valsts ģimnāziju un Noienkirhenes reālskolu Vācijā un atbalstu Valmieras novada skolēniem vācu valodas apguvē;  
  Santa MIKSONE-TUKIŠA Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Māris BUŠMANIS Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieku mācību procesa organizācijā par Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanu un popularizēšanu  
  Andris ĢĒRMANIS Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājs par radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un ieguldījumu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanu  
  Māris ZVAIGZNE Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājs par nozīmīgu, uz panākumiem virzītu darbu ar talantīgiem skolēniem  
  Sintija AUSEJA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas par nozīmīgu darbu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanā  
  Ilze VADZE Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā par ilggadēju, radošu un nozīmīgu ieguldījumu, mācību procesa organizēšanā ar talantīgiem audzēkņiem  
  Sandra KRŪZE Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja par mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu ar talantīgiem skolēniem  
  Jānis BĒRTIŅŠ Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas skolotājs par audzēkņu sagatavošanu starptautiskiem panākumiem  
  Olga MARČENKO Puškina liceja fizikas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem.  
  2017.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Līga REITERE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Vaira SILIŅA Siguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Sandra BONDARE Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Uldis PAEGLIS Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotājs par sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem;  
     Sergejs VINOGRADOVS Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotājs par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Irina IVANE Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Sanita MEDNE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja par skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem un darbu ar talantīgiem skolēniem;  
     Tatjana AŅISKOVIČA Rīgas 10.vidusskolas ķīmijas skolotāja par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Kristaps KIRŠTEINS Ogres Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājs par izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Inese LOČMELE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja par skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem;  
  Guna TAUBE Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem;  
  Lāsma JAUNOZOLIŅA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja par skolēnu patriotisma un kultūrvēsturisko tradīciju stiprināšu;  
  2016.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Inita KRIŠKĀNE Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Edgars KUDIŅŠ Aglonas vidusskolas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Alla JUZEFOVIČA Liepājas 12. vidusskolas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Sarmīte DREIJALTE Cēsu Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Arvīds URBANOVIČS Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Ata KRŪMIŅA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Diāna SILIŅA Cēsu Valsts ģimnāzijas informātikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Gita HEISTERE Dobeles Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem mācību sasniegumiem;  
  Natālija SERGEJEVA Rīgas 89.vidusskolas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Mārīte PALMA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja par skolēnu iesaistīšanu starptautiskos izglītības projektos;  
  Signe MEŽINSKA Rīgas Valsts 1.ģimnazijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Ilga MILLERE Rīgas 45.vidusskolas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Antra STRAZDA Ernsta GLIKA Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja par kvalitatīvas izglītības veicināšanu;  
  Lidija ŠATILOVA Aglonas vidusskolas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Olga VANSOVIČA Daugavpils 10.vidusskolas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  2015.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Pēteris BRICS Rīgas Valsts 1.ģināzijas fizikas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sniegumiem;  
  Gunārs TOMASS Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Tomass LEVANDOVSKIS Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas vācu valodas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Tatjana MASLOVA Daugavpils krievu vidusskolas-liceja fizikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Eva PĒTERSONE Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas ķīmijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem mācību sasniegumiem;  
  Olga ĶĒNIŅA Rīgas Zolitūdes vidusskolas fizikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Jeļena RAŅĶE Dobeles Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu;  
  Liesma ĀBOLIŅA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Gunta TUČA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja un izglītības metodiķe par kvalitatīvu pedagoģisko darbību skolēnu izaugsmē un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu;  
  Irina FOMINA Rīgas Ostvalda vidusskolas matemātikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  Tatjana SARMA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķe par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, kvalitatīvu pedagoģisko darbību skolēnu izaugsmē un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu;  
  Kaspars VELDRE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem.  
  Oļegs ŠLEIFMANS Rīgas 40.vidusskolas matemātikas skolotājs par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
  2014.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Maruta KUSIŅA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās  
  Silvija INDĀNE Valmieras Valsts ģimnāzijas filozofijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās  
  Andra REINHOLDE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās  
  Ilga OZOLIŅA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā par skolēnu motivēšanu izcilības sasniegšanai  
  Irina ANZUĻEVIČA Rīgas 72.vidusskolas filozofijas-vēstures skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās mācībās  
  Marina LEĻAMERA Rīgas 88.vidusskolas matemātikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībām  
  Ida ZELČA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbā par skolēnu motivēšanu izcilības sasniegšanai  
  Lidija MEĻŅIKA Rīgas 88.vidusskolas matemātikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās  
  2013.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Vineta RŪTENBERGA Rīgas Franču liceja vācu valodas skolotāja    
  Regīna SIMANOVSKA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  Leontīna VIZULE Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  Maija ŠADURINA Rīgas 72.vidusskolas bioloģijas skolotāja    
  Elvīra KADAKOVSKA Ogres Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotāja    
  Inesa GUSEVA Rīgas 95.vidusskolas fizikas skolotāja    
  Daina SONDARE Salas vidusskolas ķīmijas skolotāja    
  Dina GRĪNFELDE Dobeles Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja    
  Ilona RIEKSTIŅA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja    
  Tatjana CIGANKOVA Rīgas 95.vidusskolas ķīmijas skolotāja    
  Inese DAMBE Lizuma vidusskolas skolotāja    
  Anita LIPKOVA Rēzeknes 5.vidusskolas mūzikas skolotāja    
  2012.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Jānis ŠVIRKSTS Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes asociētais profesors    
  Andrejs SIROTKINS Rīgas 71.vidusskolas informātikas skolotājs    
  Andželika CERIŅA Rīgas 71.vidusskolas matemātikas skolotāja    
  Ilze KOĻESŅIKOVA Siguldas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja    
  Pēteris PUĶĪTIS Dobeles Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs    
  Antra BĒRZIŅA Saldus 2.vidusskolas bioloģijas skolotāja    
  Ilze SEIPULE Pļaviņu novada ģimnāzijas vācu valodas skolotāja    
  Gunita SMILTĀNE Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas politikas un tiesību skolotāja    
  Svetlana SOKOLOVA Rīgas Klasiskās ģimnāzijas fizikas skolotāja    
  Mihails GOLUBEVS Rīgas 40.vidusskolas fizikas skolotājs    
  Andis JAUNIŅŠ Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģ    
  Inese BERGA Siguldas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja - par radošu darbu skolēnu izglī    
  Inguna VILEMSONE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas, ekonomikas un komerczinību    
  2011.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Elmārs BEĶERIS Rīgas Tehniskās Universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Elektr    
  Andrejs LIEPIŅŠ Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotājs    
  Aija LŪSE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotāja    
  Inese LAGZDA Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  Agrita VEIDE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotāja    
  Līga SAUSIŅA Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja    
  Laimdota JANSONE Madonas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja    
  Anna DUĻBINSKA Grobiņas ģimnāzijas skolotāja    
  Irina PUČKOVA Natālijas Draudziņas ģimnāzijas vācu valodas skolotāja    
  Inita GRABE Rīgas pilsētas Valsts 3.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja    
  Vladimirs MARKEVIČS Rīgas 40.vidusskolas fizikas skolotājs    
  Valentīna KOROĻKOVA Rīgas 22.vidusskolas ķīmijas skolotāja    
  Ņina PETUHOVA Krāslavas Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotāja    
  Jadviga BOBKOVA Zemgales vidusskolas skolotāja    
  Tamāra ŠEMBELE Jelgavas 1.ģimnāzijas krievu valodas skolotāja    
  Ingrīda TILAKA Cēsu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  Irēna PRIKULE Rēzeknes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja    
  Aiva RITUMA Dobeles Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  Olga OSIPOVA Daugavpils Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja    
  Rita BLATA Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja    
  2010.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Elita ROZĪTE Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija    
  Inese KORČEVAJA Bauskas 2.vidusskola    
  Ludmila KARPEČINA Gulbenes 2. vidusskolas    
  Laila ANDŽĀNE Aizkraukles Novada ģimnāzija    
  Indra SEDULE Liepājas Raiņa 6.vidusskola    
  Inese PURMALE Valmieras Valsts ģimnāzija    
  Karmena LIEPIŅA Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  Sandra TURKOPOLE Jēkabpils Valsts ģimnāzija    
  Ausma BRŪVERE Viesītes vidusskola    
  2009.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  BUŽS Igors Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, CBJSS    
  KORKOCA Inna Rīgas ģimnāzija „Maksima”    
  LABEJEVS Vladimirs Rīgas Rīnūžu ģimnāzija    
  PROKOFJEVA Valentīna Daugavpils Valsts ģimnāzija    
  IVANOVA Irina Jelgavas Valsts ģimnāzija    
  BEĻAVSKA Regīna Rīgas 69. vidusskola    
  MIŅINA Janīna Rēzeknes Valsts ģimnāzija    
  MALAJA Marija Rīgas 34. vidusskola    
  GRIŅEVSKA Zoja Rīgas 34. vidusskola    
  MATVEJEVA Irina Āgenskalna ģimnāzija    
  ŠVEICARE Ilze Āgenskalna ģimnāzija    
  KRIĶIS Dainis Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  ŠĪRAVA Regīna Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  PELŠE Laimdota Salacgrīvas vidusskola    
  2008.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  VIJUPE Vēsma Jūrmalas Andreja Pumpura vidusskola    
  LĀCE Gunta Valmieras Valsts ģimnāzija    
  VASIĻEVSKA Aija Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  TEŽE Marianna Rīgas 92. vidusskola    
  OSE Ilze Rīgas 64. vidusskola    
  ZARIŅŠ Māris Rīgas 64. vidusskola    
  ARTIŅA Anta Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  VOLINSKA Nona Rīgas Zolitūdes ģimnāzija    
  PROSKURINS Jevgenijs Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  TENISONE Zaiga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  SKUTĀNE Lāsma Jaunpiebalgas vidusskola    
  BĀLIŅA – DIEGA Antra Cēsu Bērnu un jauniešu centrs    
  2007.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  ŠEVČENKO Kristīne Rīgas Valsts 1. ģimnāzija    
  ZDANOVA Tatjana Jēkabpils 2. vidusskola    
  BLEIVE Eleonora Preiļu Valsts ģimnāzija    
  LAIDIŅA Inga Imantas vidusskola    
  FRANCE Jana Jūrmalas 1. ģimnāzija    
  ĶIĢELE Ārija Āgenskalna Valsts ģimnāzija    
  MAZKALNE Ilze A. Kalniņa Cēsu mūzikas koledža    
  MATUSĒVIČA Dzidra Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centrs    
  2006.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  KOROTINS Vjačeslavs Rīgas 40. Vidusskola    
  AIŠPURE Anna Jēkabpils Valsts ģimnāzija  
  SILIŅA Vaira M. Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola    
  BALUHINA Olga Liepājas A. Puškina 2. Vidusskola  
  GAILE Ingūna Cēsu pilsētas ģimnāzija    
  VEROVKINA Ilga Valmieras Viestura vidusskola    
  2005.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  PETROVA Ludmila Daugavpils 16. vidusskolas ķīmijas skolotāja    
  ANDŽĀNE Dace Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  MIHEJEVS Valentīns Daugavpils krievu vidusskolas - liceja informātikas skolotājs    
  ĀBELE Mārtiņš Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotājs    
  CIGANKOVA Alla Daugavpils 10. vidusskolas fizikas skolotāja    
  ZOMMERE Mirdza Vecpiebalgas vidusskola    
  SKUJA Valda Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas matemātikas skolotāja    
  GRĪNBERGS Gunars Nīcas vidusskolas direktors    
  KOREŅEVA Gaļina Daugavpils 16. vidusskolas bioloģijas skolotāja    
  Tamāra BRICE Rīgas Valsts 1.ģimnāzija   Biruta Šķēle, LFSA prezidente
  LAPIŅA Solvita Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolotāja    
  GRUDCINS Artjoms Tukuma Ernesta Birznieka - Upīša 1. pamatskolas sporta skolotājs    
  2004.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  KALNIŅA Renāte Rīgas Komercskola    
  AŅISKOVIČA Tatjana Rīgas 10.vidusskola    
  LAPIŅA Raita Āgenskalna Valsts ģimnāzija    
  PĀRPUCE Anna Daugavpils 1.ģimnāzija    
  OZOLIŅA Olga Ventspils 6.vidusskola    
  KRAUJA Austris Liepājas 1.vidusskola    
  BUTĀNE Skaidrīte Ogres vidusskola    
  LIEPIŅA Raita Rīgas 2.vidusskola    
  SLĪTERE Vivija Rīgas Valsts 1.ģimnāzija    
  ZICĀNS Dzintars Rīgas Valsts 1.ģimnāzija    
  BALODE Maija Rīgas Valsts 1.ģimnāzija    
  KALĒJA Nenona Jūrmalas 1.ģimnāzija    
  SEMBERGA Daila Madonas pilsētas 1.vidusskola    
  RAGAINE Līga Madonas Valsts ģimnāzija    
  2003.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  ĻITVINSKIS Vladimirs      
  ŅETUNAHINS Deniss      
  LAVRINOVIČA Anna      
  BRANTE Daiga      
  TRASKO Vladimirs      
  ZITCERE Tamāra      
  GORBĀNS Imants      
  VALDATS Māris      
  BĒRZIŅA Helēna      
  DUDE Sarmīte      
  PURIŅA Zenta      
  KRAVALIS Kārlis      
  OSIPOVA Jadviga      
  VASIĻEVSKIS Guntis      
  2002.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  ATTEKA Ivars      
  BALODE Maija      
  GLUHOVS Viktors      
  GRIBUSTE Regīna      
  IRBĪTE Ingūna DA Cēsu Valsts ģimnāzija    
  LIEPIŅA Irēna      
  PETROVA Alvīna      
  PUĶĪTE Pēteris      
  REIMATE Ludmila      
  STRUHOVS Vjačeslavs      
  ZARIŅŠ Pēteris      
  2001.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  URBANOVIČA Margarita      
  BOZE Biruta      
  BRASLIŅŠ Māris Priekuļu vidusskola, Cēsu raj.
  RAMĀNA Līga      
  LŪSE Aija      
  NAMIĶE Tekla      
  TEŽE Marianna      
  GULTNIECE Gunta      
  ŠĶĒLE Biruta      
  VILKASTE Ārija DA Cēsu Valsts ģimnāzija    
  2000.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  ANDŽĀNS Agnis      
  AKMENE Ināra      
  GRAVA Alfrēds      
  KRŪMIŅŠ Jānis      
  ŽOGLA Aivars      
  SKRASTIŅŠ Imants Priekuļu vidusskola, Cēsu raj.    
  GOLUBOVA Vita      
  BOZE Inese DA Cēsu Valsts ģimnāzija    
  FOKEROTE Ilze DA Cēsu Valsts ģimnāzija    
  SAMSONE Silvija DA Cēsu Valsts ģimnāzija
  ZIRNĪTE Vita DA Cēsu Valsts ģimnāzija    
  KAZAKA Ilona DA Cēsu Valsts ģimnāzija    
  RUMBA Gunārs      
  1999.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  MARKULIS Aleksandrs      
  VĪTOLIŅA Gita      
  MICĀNE Lauma      
  STUPAKA Sniedze      

Citas nominācijas - [ Sabiedriskais darbinieks ] [ Dibinātājs ] [ Mecenāts ] [ Medijs ] [ Absolvents ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns