Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citas nominācijas - [ Sabiedriskais darbinieks ] [ Dibinātājs ] [ Skolotājs ] [ Medijs ] [ Absolvents ]
 

Ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti
nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu

  2019.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Augusts MEŠĶE Dobeles Valsts ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs par nesavtīgu atbalstu izglītības iestādes attīstībā;  
  Ilva BUNTIKA Livonijas ordeņa pils Ventspils muzeja pedagoģe par ieguldīto darbu skolu mācību procesa dažādošanā;  
  Gunnars Rodžers DAHLE (Gunnar Roger DAHLE) un Marianne Sture DAHLE uzņēmuma "Dahle Transport" Gressvikā Norvēģijā par ilglaicīgu materiālo un morālo atbalstu Cēsu novada ģimenēm ar bērniem; company "Dahle Transport" in Gressvik, Norway- for permanent material and moral support to families with children in Cesis regionGunnar Roger DAHLE and Marianne Sture DAHLE- co  
  2018.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Andris BITE SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs par ilglaicīgu finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanā  
  Karlīne CERCINA galerijas “Laipa” vadītāja par intelektuālu un finansiālu atbalstu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstībā  
  Aivars RUŅĢIS SIA “Valmiermuižas alus” īpašnieks par morālu un finansiālu atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai  
  Franks SORA viesmīlības nozares uzņēmējs GRESSVIKĀ, Norvēģijā par ilglaicīgu materiālu un finansiālu atbalstu Vaives pagasta bērniem un skolēniem  
  Arne BUSKOVENS celtniecības nozares uzņēmējs GRESSVIKĀ, Norvēģijā par ilglaicīgu materiālu un finansiālu atbalstu Vaives pagasta bērniem un skolēniem  
  Juris VISOCKIS grāmatu apgāda “Jumava” prezidents par ilglaicīgu atbalstu Latvijas izglītībai  
  Aivars ŠMITS projektēšanas uzņēmuma SIA “Būvprojekts” valdes loceklis par finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas īstenošanai  
  Jānis ENDELE SIA “Karavela” mārketinga direktors par ilglaicīgu finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanā  
  Zanda un Uldis ŽENTIŅI zemnieku saimniecības “Vīnkalni” īpašnieki par intelektuālu un finansiālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstībā.  
  2017.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Sandra SĪLE Rīgas Vācu Valsts ģimnāzijas ilggadēja direktore par intelektuālu ieguldījumu izglītības attīstībā;  
     Ivars BRIEDIS Valmieras Viestura vidusskolas bijušais direktors par ilglaicīgu intelektuālu un finansiālu ieguldījumu izglītības attīstībā;  
     Irina PILVERE Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore par intelektuālu ieguldījumu izglītības attīstībā;  
     Daumants PFAFRODS SIA “Light Guide Optics International” valdes priekšsēdētājs Par ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā;  
     Irita KIRŠBLŪMA reklāmas un dizaina uzņēmuma “Artifex plus” īpašniece par finansiālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas talantīgo skolēnu atbalstīšanā;  
     Igors SKOKS uzņēmējs par ilglaicīgu finansiālu atbalstu Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas projektu īstenošanā;  
  2016.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Airisa ŠTEINBERGA Dr.psych. par ieguldīto darbu, veicinot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un skolēnu ģimeņu sadarbību;  
  Ieva un Mečeslavs MACULĒVIČS   par ieguldījumu kvalitatīvas izglītības stiprināšanā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā;  
  Uģis LEJIETIS DNB bankas Cēsu filiāles vadītājs par atbalstu izglītības iestāžu projektu īstenošanā;  
  Dalija SEGLIŅA Latvijas Valsts augļkopības institūta nodaļas vadītāja, Latvijas zinātņu padomes eksperte par intelektuālu un materiālu ieguldījumu Dobeles Valsts ģimnāzijas mācību procesa attīstībā;  
  Intars un Antra SALMAŅI mēbeļu salona “Oāze” īpašnieki par ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību vides pilnveidošanā;  
  Sacha DUCHAINE (Saša DUŠAINE) Marsanney-la-Cotte Francijā mūzikas skolas direktors un pilsētas mūzikas centra vadītājs par ilglaicīgu starptautiskās sadarbības veicināšanu starp Latvijas un Francijas jauniešiem un jauniešu muzikālās gaumes veidošanu.  
  Francis BANKOVS   par ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību procesa modernizēšanā;  
  Jānis ĶĪSIS LSG Lufthansa Service finanšu un administratīvais direktors Čikāgā, ASV par ieguldījumu kvalitatīvas izglītības stiprināšanā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā;  
  Ilona un Gatis BUŠI ģimenes psihoterapeiti par ieguldīto darbu, veicinot Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un skolēnu ģimeņu sadarbību  
  Laila KĻAVIŅA A/S Grindeks komunikācijas departamenta vadītāja par ieguldījumu kvalitatīvas izglītības stiprināšanā un jauniešu ieinteresēšanu inženiertehnisko zinātņu apguvē;  
  Andra MAGONE Cēsu Tūrisma attīstības un Informācijas centra nodaļas vadītāja par atbalstu Cēsu novada izglītības iestāžu projektu īstenošanā;  
  Juris KOZLOVSKIS SIA Wolf System valdes priekšsēdētājs, Cēsu Valsts ģimnāzijas skolas padomes priekšsēdētājs par atbalstu kvalitatīvas izglītības veicināšanā;  
  2015.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  SIA „Timer Latvija” (direktore Ilzīte ŠMITE) par ilglaicīgu un nesavtīgu atbalstu Ernsta Glika Alūksmes Valsts ģimnāzijai;  
  Dace ANTONE A/S Swedbank Finanšu centra „Valmiera” vadītāja par finansiālu atbalstu Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas darbībā un novada skolēnu dalībai valsts un pasaules ģeogrāfijas olimpiādē;  
  Edvīns DANOVSKIS Tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valsts tiesību zinātņu katedras lektors par ilglaicīgu intelektuālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēnu izglītošanā un skolas bibliotēkas krājumu papildināšanā;  
  Aija van Der STEINA Saldus novada Rubas pamatskolas absolvente par finansiālu atbalstu Rubas pamatskolas mācību procesa modernizēšanā;  
  Aivars SILIŅŠ Saldus novada Rubas pamatskolas absolvents par finansiālu ieguldījumu Rubas pamatskolas mācību procesa modernizēšanā;  
  Kristaps DIDŽE akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Rekreācijas un medības parku iecirkņa vadītājs par materiālu un pedagoģisku atbalstu Dobeles Valsts ģimnāzijas mācību procesa īstenošanā;  
  Aivars GRIBUSTS izdevniecības SIA „Lielvārds” valdes priekšsēdētājs par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas Skolotāju tālākizglītības centra izveidošanā;  
  Andris KINDZULIS SIA „AK-7” vadītājs par finansiālu ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību materiālās bāzes pilnveidošanā;  
  Andris GRIBUSTS izdevniecības SIA „Lielvārds” Kompetences centra vadītājs par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas Skolotāju tālākizglītības centra izveidošanā un ieguldījumu skolas bibliotēkas krājumu pilnveidošanā;  
  Aigars HARTMANIS Āgenskalna Valsts ģimnāzijas Padomes priekšsēdētājs par atbalstu kvalitatīvas izglītības veicināšanā;  
  Inga BAUSKA Valmieras Valsts ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāja par radošu skolas padomes darba vadīšanu;  
  Anda TREIJA mākslas galerijas „Daugava” īpašniece par atbalstu Vidzemes reģiona pedagogu metodiskā centra darbā un ieguldījumu skolēnu estētiskās gaumes veidošanā, rīkojot augstvērtīgas mākslas darbu izstādes;  
  Vineta ŽAMOIDIKA SIA konditorijas veikala „Vinetas un Allas Kārumlāde” īpašniece par atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm;  
  Alla OLDERMANE SIA konditorijas veikala „Vinetas un Allas Kārumlāde” īpašniece par atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm;  
  Iveta BOŠA SIA „Kantīne B” valdes priekšsēdētāja par ilglaicīgu atbalstu Valmieras novada izglītības iestādēm;  
  Sandra KONSTANTE māksliniece, dizaina studijas „Laimes Lāde” vadītāja par augstvērtīgu mākslas izstāšu organizēšanu Valmieras Valsts ģimnāzijā un gleznu dāvinājumu;  
  Dainis VASELĀNS „Tirgotavas” SIA „Cēsu Teika” direktors par ilglaicīgu materiālu atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ideju īstenošanā.  
  2014.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Tālavs JUNDZIS Juridiskās koledžas direktors, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politoloģijas zinātņu doktors , Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, akadēmiķis par ilglaicīgu Vidzemes reģiona skolēnu Jauno juristu skolas vadību  
  Ingūna MIHAĻOVA A/S „SEB banka” Cēsu filiāles vadītāja par ilglaicīgu finansiālu atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm  
  SIA „Mārītes foto kompānija” (īpašniece Mārīte KALNIŅA) par ilglaicīgu materiālu atbalstu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai;  
  Ligita AZOVSKA fonda „Veronika” vadītāja par ilglaicīgu finansiālu atbalstu Balvu pamatskolas maznodrošināto ģimeņu bērniem, uzsākot skolas gaitas pirmajā klasē  
  Romāns ALHIMIONOKS izdevniecības RaKa valdes loceklis par atbalstu skolotāju tālākizglītības centra izveidē Valmieras Valsts ģimnāzijā  
   Norberts BEKMANS DĪRKS Konrāda Adenauera fonda vadītājs Baltijas valstīs par atbalstu izcilībai izglītībā, izveidojot stipendiju fondu skolēniem Valmieras Valsts ģimnāzijā  
  Daile BRITĀLE daiļdārzniece par nesavtīgu savu zināšanu un darba ieguldījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas teritorijas tālākā labiekārtošanā  
  Gints ČUDORĀNS bankas „Citadele” Vidzemes reģiona pārvaldnieks, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents par absolventu rosināšanu mecenātismam  
  Ilze LĪBIETE māksliniece grafiķe, Latvijas Mākslas akadēmija lektore par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai mākslas programmas izveidē un ģimnāzijas ģerboņa izveidē  
  Juris IVANOVS mākslinieks plakātists par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas mākslas programmas izveidē un ģimnāzijas ģerboņa izveidē  
  Kristīne PAKULE Dobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā par morālu un materiālu atbalstu ģimnāzijas deju kolektīvam „Solis”  
  Daumants VIKA ASV dzīvojošs latvietis par finansiālu atbalstu Balvu pamatskolas maznodrošināto ģimeņu bērniem un tērpu iegādi skolas tautas deju kolektīviem  
  2013.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Daina DALKE A/S „Swedbank” Siguldas filiāles vadītāja    
  Laima SLAVA SIA „Neputns”    
  Māris GAILIS „M.E.LAT-LUX” valdes priekšsēdētājs    
  Austra BAĻĶĪTE Līvu pamatskolas absolvente    
  Dace KOVISĀRE Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas Atbalsta fonda priekšsēdētāja    
  Viola DANIELA SIA „Akvarelis” valdes priekšsēdētāja    
  Mārtiņš PĒRKONS Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents    
  2012.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Emīls BJERKE Norvēģijas pilsētas Gressvikas iedzīvotājs    
  Armands LĪBIETIS SIA „DLLA” valdes priekšsēdētājs    
  Uldis ALEKSIS Roberta Seisuma fonda ASV pārstāvis Latvijā    
  Mārtiņš OZOLIŅŠ GE MONEY BANK vecākais riska analītiķis    
  Aiva VĪKSNA Latvijas darba devēju konfederācijas viceprezidente    
  Daiga ENIKA A/S „SEB Banka” Siguldas filiāles vadītāja    
  Valdemārs VALĶŪNS SIA „Voldemārs” īpašnieks    
  Oskars SPURDZIŅŠ SIA „VTU Valmiera” valdes priekšsēdētājs    
  Andris PIMANOVS SIA „Eugesta & partneri” līdzīpašnieks    
  Mārīte RAUDZIŅA Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāles vadītāja    
  Kārlis TOMSONS Cēsu ROTARI kluba sekretārs    
  Egons ZIEDIŅŠ bijušais Valmieras Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotājs    
  Ilona VALANTE Cēsu novada iedzīvotāja    
  2011.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Jānis ROZENBERGS Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolvents    
  Diāna BORDĀNE SEB bankas Balvu filiāles vadītāja    
  Gundars BERGS SIA „Berga foto pakalpojumi” līdzīpašnieks    
  Agita BĒRZA zvērināta advokāte    
  Agris TAMANIS SIA „Draugi” līdzīpašnieks    
  Elmārs GENGERS SIA „Tieto Enator” Latvijas uzņēmuma valdes priekšsēdētājs    
  Valentīna KALNIŅA SIA „Griezes Dzintari” valdes priekšsēdētāja    
  Pēteris STRELČS SIA „Valmieras siltums” valdes priekšēdētājs    
  Dzidra SKRUBE Valmieras Valsts ģimnāzijas absolvente    
  Dzintra SPRUDZĀNE SIA „Senda Dz” valdes priekšsēdētāja    
  Egils VIŠKINTS SIA „ELKO Vecrīga” valdes priekšsēdētājs    
  2010.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Guntis GLADKINS Uzņēmējs    
  Aivars SIRMAIS SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” valdes priekšsēdētā    
  Renārs SPROĢIS SIA „Karlrainer” valdes priekšsēdētājs    
  Indulis JANSONS LPKS Vidzemes agroekonomiskās kooperatīvās sabiedrības valdes priekšsēdētājs    
  Dāvids VĒJIŅŠ Austrālijā dzīvojošo latviešu apvienība „Timermanis un Vējiņš”    
  2009.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  ZILGME Silvija SIA aptieka „Ieva-SIL” īpašniece    
  VIŠŅAKOVS Andris SIA „Balvu autotransports’ direktors    
  STIGH Jan - Olof pensionēts skolotājs no Trollhātenas pilsētas Zviedrijā    
  BORJESSON Jack – Sture pensionēts skolotājs no Trollhātenas pilsētas Zviedrijā    
  VĪKSNA Inese SWED bankas Vidzemes reģiona vadītāja    
  BĀRDIŅŠ Andris DACVĢ absolvents, Rīgas Tehniskās universitātes students    
  RADVILAVIČS Kristaps DACVĢ absolvents, Rīgas Tehniskās universitātes students    
  BRIEŽKALNS Helmuts SIA Valmieras komunālā saimniecības valdes priekšsēdētājs    
  GAILUMS Ričards SEB bankas Valmieras nodaļas pārvaldnieks    
  OZERS Jānis Jaunpiebalgas vidusskolas vecāku padomes loceklis    
  DĀVIDSONE Gitāna Talantu akadēmijas dibinātāja un fonda valdes priekšsēdētāja    
  AVOTIŅŠ Māris SWED bankas valdes priekšsēdētājs    
  LIPMANS Kirovs A/S Grindeks fonds Zinātnes un izglītības atbalstam valdes priekšsēdētājs    
  2008.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  KĻAVIŅŠ Kaspars Hipotēku bankas Valmieras filiāles vadītājs    
  BERGS Agris SIA Lars Limited valdes priekšsēdētājs    
  ŠVĒDE Elmārs privātpersona    
  AVOTS Vilnis SIA „Agroserviss Valmiera” valdes priekšsēdētājs    
  VĪŅAUDS Dzintars privātpersona, SIA „Vidzemes nafta” komercdirektors    
  DZINTARS Paulis ASV dzīvojošs pensionēts ārsts    
  Jāzepa BALABKINA sabiedriskais fonds      
  VAITKEVICA Mudīte Dobeles rajona zemnieku saimniecības „Mārtiņi” īpašniece    
  BELDAVS Jāzeps Teodors Kanādā dzīvojošs latvietis    
  2007.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Būvniecības kompānija "UPB holdings" (prezidents Uldis PĪLĒNS)      
  Hansabankas Madonas filiāle (vadītājs Jānis ŠMEISS)      
  SIETINSONE Eva A/S "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja    
  Lidija un Pēteris EGLĪŠI      
  NEIMANE - NEPARTE Erna ASV dzīvojoša latviete    
  VASIĻJEVS Aigars SINHRO C valdes priekšsēdētājs    
  KĀPOSTS Andis zemnieku saimniecības "Kundziņi" īpašnieks    
  THURENS Pers Eriks Zviedrijas Tidaholmas pilsētas iedzīvotājs    
  2006.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Sabiedriskais izglītības fonds "JAUNĀ AKADĒMIJA" valdes priekšsēdētājs Andris ŠĶĒLE    
  TELIA LATVIJA rīkotājdirektors Mikus OZOLS    
  PECIŅA Baiba DA Cēsu Valsts ģimnāzijas spāņu valodas skolotāja    
  SIJĀTS Raitis viesu nama "MĀRTIŅŠ" īpašnieks    
  BULZGAS Nomeda un Gvido SIA "Nomeda" īpšnieki    
  2005.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  PUMPURS Erna Vācijā dzīvojoša latviete  
  Ērika PENIĶIS Bauskas 1. vidusskola   Inta Dzelzkalēja
  KAZAKS Andis SIA "Latgales druka" direktors  
  SIKSNIS Valdis Nordea Bankas Latvijas filiāles vadītājs    
  PURGAILE Santa a/s "Latvijas Unibanka" Cēsu filiāles pārvaldniece    
  NEIMANIS Viesturs a/s "Latvijas Unibanka" prezidents    
  KRĪTIŅŠ Ludvigs Edvīns Austrālijā dzīvojošs latvietis    
  2004.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  JANKAVS Pēteris apgāda "Atēna" direktors    
  PUMPURS Evalds trimdas latvietis, dzīvo Vācijā    
  KRŪGAĻAUŽS Pēteris Akciju sabiedrības "UNIBANKA" Madonas filiāles pārvaldnieks
  SLUCIS Aivars trimdas latvietis, ārsts, dzīvo ASV    
  BIMBIRULIS Aleksandrs Akciju sabiedrības "UNIBANKA" Cēsu filiāles bijušais pārvaldnieks    
  SEBRIS Kārlis Latvijas Akadēmiskā drāmas teātra aktieris    
  RAUCEPS Valija trimdas latviete, dzīvo ASV    
  2003.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  VĪTOLS Vilis      
  SLOKENBERGS Māris      
  VILKS Pēteris      
  LANCERS Jānis      
  ROZE Māris      
  SOTNIEKI Inese un Arnis
  SLESARS Jānis      
  2002.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  VAIVADS Jānis      
  RENGA Alvils      
  SKOKS Igors      
  BRUSS Valters      
  VECGAILIS Ilmārs      
  ZILVERIS Jānis      
  2001.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  SPROĢIS Aivars      
  ĀBOLS Aivars      
  KMINS Juris      
  MŪRMANIS Druvis      
  TUČS Gunārs      
  KVANTS Uldis      
  KORNETS Juris      
  2000.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  SLIŠĀNS Reinolds      
  BRAUČS Guntis      
  MAČS Staņislavs      
  1999.gads
Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  ĶIRSONS Gunārs      
  BEIKMANIS Jānis      
  NIKLASS Māris      
  BĒRZIŅŠ Andris      
  SIŅELOBOVS Juris      
  ŠĶENDERIS Gints      
  JASTRŽEMSKIS Antons      
  VASERIS Edvīns      
  TOMSONS Kārlis      
  ZEĻONKA Ādolfs      
  BĀLIŅŠ Jānis      
  AUŠKĀPU ģimene      
  OZOLIŅŠ Ainis      
  HERBSTS Jānis      
  BĒRZIŅŠ Juris      

Citas nominācijas - [ Sabiedriskais darbinieks ] [ Dibinātājs ] [ Skolotājs ] [ Medijs ] [ Absolvents ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns