Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ]

2014.gadā ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti

Sabiedriskais darbinieks | Mecenāts | Skolotājs | Medijs | Absolvents

  Nominācijā: Sabiedriskais darbinieks - par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Ināra TETEREVAsabiedriska darbiniecepar vispusīgu ieguldījumu Latvijas jaunatnes izglītībā un kultūrā 
  Boriss TETEREVSsabiedrisks darbiniekspar vispusīgu ieguldījumu Latvijas jaunatnes izglītībā un kultūrā 
  Gaidis Andrejs ZEIBOTSviceadmirālis, pirmais atjaunoto Latvijas Republikas Jūras spēku komandierispar kultūrvēsturiskās atmiņas stiprināšanu Latvijas sabiedrībā un ieguldījumu jaunatnes patriotiskā audzināšanā 
  Māris NIKLASSCēsu novada pašvaldības deputāts, sabiedrisks darbinieks par kultūrvēsturiskās atmiņas stiprināšanu Latvijas sabiedrībā un ieguldījumu jaunatnes patriotiskā audzināšanā 
  Guntars NORBUTSRekrutēšanas un jaunsardzes centra Stalbes jaunsargu vienības vadītājspar nozīmīgu ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā 
  Jānis NORDSspēlfilmas „Mammu, es tevi mīlu” scenārists un režisorspar Latvijas sabiedrībai nozīmīgu audzināšanas problēmu risināšanu kinomākslā 
  Kristofers KONOVALOVSCēsu Valsts ģimnāzijas skolnieks, spēlfilmas „Mammu, es tevi mīlu” galvenās lomas atveidotājspar spilgtu vienaudža tēla atveidošanu kinomākslā 
  Ērika SILIŅACēsu pilsētas pamatskolas skolotājapar ieinteresētu un aktīvu darbu dažāda vecuma sabiedrības grupu iesaistīšanā projektos 
  Sanita BAIJEREDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolotājapar Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanu 

  Nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Tālavs JUNDZISJuridiskās koledžas direktors, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politoloģijas zinātņu doktors , Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, akadēmiķis par ilglaicīgu Vidzemes reģiona skolēnu Jauno juristu skolas vadību 
  Ingūna MIHAĻOVAA/S „SEB banka” Cēsu filiāles vadītājapar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm 
  SIA „Mārītes foto kompānija” (īpašniece Mārīte KALNIŅA)par ilglaicīgu materiālu atbalstu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai; 
  Ligita AZOVSKAfonda „Veronika” vadītājapar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Balvu pamatskolas maznodrošināto ģimeņu bērniem, uzsākot skolas gaitas pirmajā klasē 
  Romāns ALHIMIONOKSizdevniecības RaKa valdes loceklispar atbalstu skolotāju tālākizglītības centra izveidē Valmieras Valsts ģimnāzijā 
   Norberts BEKMANS DĪRKSKonrāda Adenauera fonda vadītājs Baltijas valstīspar atbalstu izcilībai izglītībā, izveidojot stipendiju fondu skolēniem Valmieras Valsts ģimnāzijā 
  Daile BRITĀLEdaiļdārzniecepar nesavtīgu savu zināšanu un darba ieguldījumu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas teritorijas tālākā labiekārtošanā 
  Gints ČUDORĀNSbankas „Citadele” Vidzemes reģiona pārvaldnieks, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar absolventu rosināšanu mecenātismam 
  Ilze LĪBIETEmāksliniece grafiķe, Latvijas Mākslas akadēmija lektore par atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai mākslas programmas izveidē un ģimnāzijas ģerboņa izveidē 
  Juris IVANOVS mākslinieks plakātistspar atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas mākslas programmas izveidē un ģimnāzijas ģerboņa izveidē 
  Kristīne PAKULEDobeles Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbāpar morālu un materiālu atbalstu ģimnāzijas deju kolektīvam „Solis” 
  Daumants VIKAASV dzīvojošs latvietispar finansiālu atbalstu Balvu pamatskolas maznodrošināto ģimeņu bērniem un tērpu iegādi skolas tautas deju kolektīviem 

  Nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Maruta KUSIŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās 
  Silvija INDĀNEValmieras Valsts ģimnāzijas filozofijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās 
  Andra REINHOLDERīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās 
  Ilga OZOLIŅAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbāpar skolēnu motivēšanu izcilības sasniegšanai 
  Irina ANZUĻEVIČARīgas 72.vidusskolas filozofijas-vēstures skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās mācībās 
  Marina LEĻAMERARīgas 88.vidusskolas matemātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībām 
  Ida ZELČAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece mācību darbāpar skolēnu motivēšanu izcilības sasniegšanai 
  Lidija MEĻŅIKARīgas 88.vidusskolas matemātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem sasniegumiem mācībās 

  Nominācijā: Medijs - par Draudzīgā aicinājuma popularizēšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Nellija LOČMELEžurnāla „Ir” galvenā redaktorepar Latvijas sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu žurnālā „Ir 
  Daiga KĻANSKAlaikraksta „Izglītība un Kultūra” galvenā redaktorepar Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu un izglītībai nozīmīgu problēmu aktualizēšanu 
  Arnis KRAUZETV3 ziņu vadītājspar godīgumu un latvisku stāju mediju vidē sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā TV3 ziņu raidījumā 
  Baiba POLEDobeles novada laikraksta „Zemgale” nodaļas redaktorepar nozīmīgu ieguldījumu izglītības kvalitātes popularizēšanā 
  Violeta BRENČEVAelektroniskā nedēļas žurnāla „Skolas vārds” galvenā redaktorepar izglītībā aktuālu jautājumu risināšanu mūsdienīgā piedāvājumā 

  Nominācijā: Absolvents - par izciliem sasniegumiem

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Māris SERŽĀNSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, izcīnot zelta medaļu ģeogrāfijas olimpiādē 2012. un 2013.gadā; bronzas medaļu bioloģijā 2012., 2013.gadā; fizikā -atzinību 2012.gadā un bronzas medaļu 2013.gadā 
  Mikus PURIŅŠRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem ķīmijā, izcīnot sudraba medaļu olimpiādē 2013.gadā 
  Edvīns CAUŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem ķīmijā, izcīnot Atzinību 2012.gada olimpiādē un bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē 
  Andris Pāvils STIKUTSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem bioloģijā, izcīnot bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē 
  Pēteris Kārlis RATNIEKSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem matemātikā, izcīnot Atzinību 2013.gada olimpiādē 
  Ojārs Vilmārs RATNIEKSSiguldas Valsts ģimnāzijas absolventspar starptautiskiem sasniegumiem informātikā, izcīnot bronzas medaļu 2012. un 2013.gada olimpiādē 
  Jānis GRUDULSMadonas Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem bioloģijā, izcīnot bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē 
  Mārtiņš VAIVADSSalacgrīvas vidusskolas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem bioloģijā, izcīnot bronzas medaļu 2012. un 2013.gada olimpiādē 
  Lauris ZVIRBULISValmieras Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem filozofijā, izcīnot Atzinību 2013.gada olimpiādē 
  Anastasija SMIRNOVARīgas 72.vidusskolas absolventepar izciliem starptautiskiem sasniegumiem filozofijā, izcīnot 1.vietu 2013.gada olimpiādē 
  Arvīds ŠILOVSRīgas 65.vidusskolas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem ķīmijā, izcīnot bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē 
  Ņikita LARKARīgas 88.vidusskolas absolventspar izciliem starptautiskiem sasniegumiem matemātikā, izcīnot Atzinību 2011.un 2012.gada olimpiādē un bronzas medaļu 2013.gada olimpiādē 
Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns