Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ]

2015.gadā ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti

Sabiedriskais darbinieks | Mecenāts | Skolotājs | Medijs | Absolvents

  Nominācijā: Sabiedriskais darbinieks - par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Daila MARTINSONEmūzikas pedagoģe, Latvijas Radio bērnu vokālā ansambļa „Dzeguzīte” mākslinieciskā vadītājapar nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālās gaumes veidošanā un latvisko vērtību saglabāšanu. 
  Uldis MARHILĒVIČSkomponistspar nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu repertuāra radīšanā un muzikālās gaumes veidošanā; 
  Mirdza STIRNARīgas Latviešu biedrības domniece, Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda valdes priekšsēdētājapar nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sabiedrības kultūrvēsturiskās atmiņas stiprināšanā; 
  Elmārs SEŅKOVSrežisorspar mākslinieciski augstvērtīgiem latviešu klasikas iestudējumiem un jauniešu estētiskās gaumes veidošanu; 
  Agris LIEPIŅŠmākslinieks –karikatūrists, rakstnieks, publicists, Latvijas senvēstures pētniekspar latviskuma gara uzturēšanu sabiedrībā; 
  Sarma FREIBERGAnodibinājuma fonda „Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētājapar nozīmīgu ieguldījumu iekļaujošajā izglītībā; 

  Nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  SIA „Timer Latvija”(direktore Ilzīte ŠMITE)par ilglaicīgu un nesavtīgu atbalstu Ernsta Glika Alūksmes Valsts ģimnāzijai; 
  Dace ANTONEA/S Swedbank Finanšu centra „Valmiera” vadītājapar finansiālu atbalstu Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas darbībā un novada skolēnu dalībai valsts un pasaules ģeogrāfijas olimpiādē; 
  Edvīns DANOVSKISTiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Valsts tiesību zinātņu katedras lektorspar ilglaicīgu intelektuālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēnu izglītošanā un skolas bibliotēkas krājumu papildināšanā; 
  Aija van Der STEINASaldus novada Rubas pamatskolas absolventepar finansiālu atbalstu Rubas pamatskolas mācību procesa modernizēšanā; 
  Aivars SILIŅŠSaldus novada Rubas pamatskolas absolventspar finansiālu ieguldījumu Rubas pamatskolas mācību procesa modernizēšanā; 
  Kristaps DIDŽEakciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” Rekreācijas un medības parku iecirkņa vadītājspar materiālu un pedagoģisku atbalstu Dobeles Valsts ģimnāzijas mācību procesa īstenošanā; 
  Aivars GRIBUSTSizdevniecības SIA „Lielvārds” valdes priekšsēdētājspar atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas Skolotāju tālākizglītības centra izveidošanā; 
  Andris KINDZULISSIA „AK-7” vadītājspar finansiālu ieguldījumu Balvu pamatskolas mācību materiālās bāzes pilnveidošanā; 
  Andris GRIBUSTSizdevniecības SIA „Lielvārds” Kompetences centra vadītājspar atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijas Skolotāju tālākizglītības centra izveidošanā un ieguldījumu skolas bibliotēkas krājumu pilnveidošanā; 
  Aigars HARTMANISĀgenskalna Valsts ģimnāzijas Padomes priekšsēdētājspar atbalstu kvalitatīvas izglītības veicināšanā; 
  Inga BAUSKAValmieras Valsts ģimnāzijas Padomes priekšsēdētājapar radošu skolas padomes darba vadīšanu; 
  Anda TREIJAmākslas galerijas „Daugava” īpašniecepar atbalstu Vidzemes reģiona pedagogu metodiskā centra darbā un ieguldījumu skolēnu estētiskās gaumes veidošanā, rīkojot augstvērtīgas mākslas darbu izstādes; 
  Vineta ŽAMOIDIKASIA konditorijas veikala „Vinetas un Allas Kārumlāde” īpašniecepar atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm; 
  Alla OLDERMANESIA konditorijas veikala „Vinetas un Allas Kārumlāde” īpašniecepar atbalstu Cēsu novada izglītības iestādēm; 
  Iveta BOŠASIA „Kantīne B” valdes priekšsēdētājapar ilglaicīgu atbalstu Valmieras novada izglītības iestādēm; 
  Sandra KONSTANTEmāksliniece, dizaina studijas „Laimes Lāde” vadītājapar augstvērtīgu mākslas izstāšu organizēšanu Valmieras Valsts ģimnāzijā un gleznu dāvinājumu; 
  Dainis VASELĀNS„Tirgotavas” SIA „Cēsu Teika” direktorspar ilglaicīgu materiālu atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ideju īstenošanā. 

  Nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Pēteris BRICSRīgas Valsts 1.ģināzijas fizikas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sniegumiem; 
  Gunārs TOMASSRīgas Valsts vācu ģimnāzijas vācu valodas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Tomass LEVANDOVSKISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas vācu valodas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Tatjana MASLOVADaugavpils krievu vidusskolas-liceja fizikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Eva PĒTERSONEValmieras Pārgaujas ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu augstiem mācību sasniegumiem; 
  Olga ĶĒNIŅARīgas Zolitūdes vidusskolas fizikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Jeļena RAŅĶEDobeles Valsts ģimnāzijas krievu valodas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu; 
  Liesma ĀBOLIŅARīgas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Gunta TUČAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja un izglītības metodiķepar kvalitatīvu pedagoģisko darbību skolēnu izaugsmē un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu; 
  Irina FOMINARīgas Ostvalda vidusskolas matemātikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Tatjana SARMAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķepar ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, kvalitatīvu pedagoģisko darbību skolēnu izaugsmē un ģimnāzijas starptautiskās sadarbības veicināšanu; 
  Kaspars VELDRERīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem. 
  Oļegs ŠLEIFMANSRīgas 40.vidusskolas matemātikas skolotājspar skolēnu sagatavošanu starptautiskiem mācību sasniegumiem; 

  Nominācijā: Medijs - par Draudzīgā aicinājuma popularizēšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Nellija LOČMALEžurnāla „Ir” galvenā redaktorepar Latvijas sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanu žurnālā „Ir”; 
  Violeta BRENČEVAelektroniskā nedēļas žurnāla „Skolas vārds” galvenā redaktorepar izglītībā aktuālu jautājumu risināšanu mūsdienīgā piedāvājumā; 
  Gundars RĒDERSžurnālists, LTV raidījuma 1:1 vadītājspar žurnālista personības paraugu jaunatnes izglītošanā un audzināšanā; 
  Ansis BOGUSTOVSžurnālistspar ieguldījumu Latvijas skolu jaunatnes debatēšanas kultūras audzināšanā; 
  Jānis GABRĀNSlaikraksta „Druva” korespondentspar jaunatnei nozīmīgu 

  Nominācijā: Absolvents - par izciliem sasniegumiem

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Katrīna Daila NEIBURGARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 25.starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Bali, Indonēzijā 2014.gadā; 
  Gatis OGLERīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 45.starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Maskavā 2013.gadā; 
  Vladislavs KĻEVICKISRīgas 40.vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 55.starptautiskajā matemātikas olimpiādē Keiptaunā, Dienvidāfrikā 2014.gadā; 
  Oļegs MATVEJEVSRīgas Ostvalda vidusskolas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 55.starptautiskajā matemātikas olimpiādē Keiptaunā, Dienvidāfrikā 2014.gadā; 
  Ženija MINKARīgas Valsts vācu ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 4. starptautiskajā vācu valodas olimpiādē Frankfurtē, Vācijā 2014.gadā; 
  Maria MURASOVARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 4.starptautiskajā vācu valodas olimpiādē Frankfurtē, Vācijā 2014.gadā; 
  Sergejs BLAKUNOVSDaugavpils Krievu vidusskolas-liceja absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā; 
  Luka IVANOVSKISRīgas Zolitūdes ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā; 
  Artūrs BĒRZIŅŠRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 45. starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā; 
  Dāvis ZAVICKISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, gūstot Atzinību 45.starptautiskajā fizikas olimpiādē Astanā, Kazahstānā 2014.gadā; 
  Iļja LEIKORīgas Zolitūdes ģimnāzijas absolventspar izciliem mācību sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 21.starptautiskajā vides projektu olimpiādē Turcijā 2013.gadā ; 
Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns