Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ]

2017.gadā ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti

Sabiedriskais darbinieks | Mecenāts | Skolotājs | Medijs | Absolvents

  Nominācijā: Sabiedriskais darbinieks - par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Gundega REPŠErakstniecepar kultūras vērtību un valstiski nozīmīgu ideju popularizēšanu sabiedrībā; 
     Aktierfilmas “Melānijas hronika” radošā grupascenārija autors un režisors Viesturs KAIRIŠS, operators Gints BĒRZIŅŠ, māksliniece Ieva JURJĀNE, komponisti -Artūrs MASKATS, Kārlis AUZĀNS, Aleksandrs VAICAHOVSKIS-, producenti- Inese BOKA-GRŪBE un Gints GRŪBE-, aktieri - Melānijas Vanagas lomas atveidotāja, aktrise Sabīne TIMOTEO, aktieri: Edvīns MEKŠS, Ivars KRASTS, Maija DOVEIKA, Baiba BROKA, Guna ZARIŅA, Lilita OZOLIŅA, Astrīda KAIRIŠA u.c.par Latvijas valstij nozīmīgu tēmu un problēmu aktualizēšanu mākslā. 
     Ingrīda LĀCErakstnieces, kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas muzeja vadītāja  
     Sanita REINSONELatvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves Digitālo humanitāro zinātņu grupas vadītāja  
     Daumants KALNIŅŠrotkalispar ieguldījumu latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanā; 
     Iveta JERMOLAJEVACēsu Bērnu un jauniešu centra “Spārni” Jaunatnes lietu speciālistepar nozīmīgu ieguldījumu Cēsu jauniešu domes darba koordinēšanā; 
     Brigita TIVČADobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktorepar Dobeles novada izglītības iestāžu mērķtiecīgu iesaisti starptautiskos projektos;  
     Lāsma KONOŠONOKAskolotājaPar misijas darbu Sibīrijā, uzturot dzīvo latviešu valodas un kultūras saikni ar tautiešiem svešumā; 
     Inese MARĶITĀNEAlūksnes jaunsargu vienības instruktorepar tēvzemes mīlestības audzināšanu jaunatnē. 

  Nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Sandra SĪLERīgas Vācu Valsts ģimnāzijas ilggadēja direktorepar intelektuālu ieguldījumu izglītības attīstībā; 
     Ivars BRIEDISValmieras Viestura vidusskolas bijušais direktorspar ilglaicīgu intelektuālu un finansiālu ieguldījumu izglītības attīstībā; 
     Irina PILVERELatvijas Lauksaimniecības universitātes rektorepar intelektuālu ieguldījumu izglītības attīstībā; 
     Daumants PFAFRODSSIA “Light Guide Optics International” valdes priekšsēdētājsPar ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā; 
     Irita KIRŠBLŪMAreklāmas un dizaina uzņēmuma “Artifex plus” īpašniecepar finansiālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas talantīgo skolēnu atbalstīšanā; 
     Igors SKOKSuzņēmējspar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas projektu īstenošanā; 

  Nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Līga REITERERīgas Valsts 1.ģimnāzijas informātikas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem;  
     Vaira SILIŅASiguldas Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
     Sandra BONDAREJēkabpils Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
     Uldis PAEGLISValmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotājspar sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem; 
     Sergejs VINOGRADOVSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas fizikas skolotājspar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
     Irina IVANEVentspils Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
     Sanita MEDNEErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājapar skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem un darbu ar talantīgiem skolēniem; 
     Tatjana AŅISKOVIČARīgas 10.vidusskolas ķīmijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
     Kristaps KIRŠTEINSOgres Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājspar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Inese LOČMELEErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem; 
  Guna TAUBEValmieras Pārgaujas ģimnāzijas bioloģijas skolotājapar sasniegumiem darbā ar talantīgiem skolēniem; 
  Lāsma JAUNOZOLIŅAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājapar skolēnu patriotisma un kultūrvēsturisko tradīciju stiprināšu;  

  Nominācijā: Medijs - par Draudzīgā aicinājuma popularizēšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Sandra KROPAžurnāliste, Latvijas radio populārzinātniskā raidījuma “Zināmais nezināmajā” vadītājapar Latvijas zinātnes sasniegumu popularizēšanu un sabiedrības izglītošanu; 
     Labdarības maratona “Dod Pieci!”radošā komandapar Latvijas sabiedrības saliedēšanu un ieguldījumu sociālo problēmu risināšanā (apbalvojumu saņem: Karmena STEPANOVA, Toms GRĒVIŅŠ, Aleksis VILCIŅŠ); 
     Guntis BOJĀRSLatvijas televīzijas žurnālists, LTV raidījuma “Aizliegtais paņēmiens” vadītājspar sabiedrībai nozīmīgu un aktuālu problēmu risināšanu; 
     Antra LĀCESIA “IMANTA info” izdotā reģionālā laikraksta “Liesma” galvenā redaktorepar ieguldījumu Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanā; 
     Maija STREIČASIA “IMANTA info” izdotā reģionālā laikraksta “Liesma” žurnāliste-Par ieguldījumu skolas un sabiedrības saliedēšanā izglītībai aktuālu jautājumu risināšanā. 

  Nominācijā: Absolvents - par izciliem sasniegumiem

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
     Aleksejs POPOVSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2014.gadā izcīnot sudraba medaļu, 2015.gadā bronzas medaļu, 2016.gadā zelta medaļu informātikas olimpiādē un 2016.gadā gūstot Atzinību matemātikas olimpiādē 
     Mārtiņš KALĒJSJēkabpils Valsts ģimnāzijas absolventsPar izcilu sasniegumu starptautiskajā mūzikas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot zelta medaļu;  
     Ritums CEPĪTISRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvents,Par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ķīmijas olimpiādē: 2014.gadā izcīnot bronzas medaļu, 2015.gadā sudraba un 2016.gadā sudraba medaļu; 
     Ņikita TROJANSKISRīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajā bioloģijas olimpiādē: 2015.gadā izcīnot bronzas medaļu un 2016.gadā izcīnot sudraba medaļu; 
     Valts KRŪMIŅŠSiguldas Valsts ģimnāzijas absolventspar izcilu sniegumu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu; 
     Helvijs SEBRISRīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventspar izcilu sasniegumu starptautiskajā fizikas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu; 
     Emīls KALUGINSVentspils Valsts 1.ģimnāzijas absolventsPar izcilu sasniegumu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu; 
     Gļebs JERŠOVSRīgas 10.vidusskolas absolventspar izcilu sasniegumu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu; 
     Lauma MATULEOgres Valsts ģimnāzijas absolventepar izcilu sasniegumu starptautiskajā mūzikas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu; 
  Aleksandra BOIKOVARīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventepar teicamu sniegumu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2016.gadā izcīnot Atzinību; 
  Nauris NARVAIŠSRīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventspar teicamu sniegumu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 2016.gadā gūstot Atzinību; 
  Krišjānis Artis PUDULSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar teicamu sniegumu starptautiskajā fizikas olimpiādē, gūstot Atzinību. 
Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2018 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns