Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ]

2018.gadā ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti
Fotogarerija - Draudzīgā Aicinājuma medaļu pasniegšana

Sabiedriskais darbinieks | Mecenāts | Skolotājs | Medijs | Absolvents

  Nominācijā: Sabiedriskais darbinieks - par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Velta ČEBOTARENOKAbijusī Latvijas Augstākās padomes deputāte, žurnāliste, biedrības “4.maija Deklarācijas klubs” prezidentepar Latvijas valsts vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un skolu jaunatnes patriotisko audzināšanu 
  Varis BRASLAlatviešu kino un teātra režisorspar aktuālu problēmu apzināšanā un risināšanā bērnu un jaunatnes kino  
  Henrihs DANUSĒVIČSAta Kronvalda fonda priekšsēdētājspar izcilības stiprināšanu Latvijas izglītībā 
  Gaida JABLOVSKARaiņa un Aspazijas mājas - muzeja Rīgā vadītāja un pētniece par Raiņa un Aspazijas literārā un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu 
  Irena BĒRZIŅAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotājapar darbu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanā 
  Aivars RADZIŅŠAlfrēda KALNIŅA Cēsu Mūzikas vidusskolas nodaļas vadītājspar ilggadēju, radošu ieguldījumu jaunatnes muzikālās gaumes veidošanā un darbu ar talantīgiem audzēkņiem 
  Ineta AMOLIŅAValmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājapar ieguldīto darbu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā 
  Daina SIRMĀdzejniece par nozīmīgu ieguldījumu latviešu valodas saglabāšanā un nozīmīgu problēmu aktualizēšanu dzejā 
  Vita JAUNZEMEbiedrības “Pēdas LV” valdes priekšsēdētājapar ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu Latvijas sakopšanas talku organizēšanā  
  Romāns VANAGSkordiriģentspar ieguldījumu jaunatnes koru kustības attīstīšanā  

  Nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Andris BITESIA “Karavela” valdes priekšsēdētājspar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanā  
  Karlīne CERCINAgalerijas “Laipa” vadītājapar intelektuālu un finansiālu atbalstu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstībā 
  Aivars RUŅĢISSIA “Valmiermuižas alus” īpašnieks par morālu un finansiālu atbalstu Valmieras Valsts ģimnāzijai  
  Franks SORAviesmīlības nozares uzņēmējs GRESSVIKĀ, Norvēģijāpar ilglaicīgu materiālu un finansiālu atbalstu Vaives pagasta bērniem un skolēniem  
  Arne BUSKOVENSceltniecības nozares uzņēmējs GRESSVIKĀ, Norvēģijāpar ilglaicīgu materiālu un finansiālu atbalstu Vaives pagasta bērniem un skolēniem  
  Juris VISOCKISgrāmatu apgāda “Jumava” prezidentspar ilglaicīgu atbalstu Latvijas izglītībai 
  Aivars ŠMITSprojektēšanas uzņēmuma SIA “Būvprojekts” valdes loceklispar finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas īstenošanai 
  Jānis ENDELE SIA “Karavela” mārketinga direktorspar ilglaicīgu finansiālu atbalstu Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanā 
  Zanda un Uldis ŽENTIŅIzemnieku saimniecības “Vīnkalni” īpašniekipar intelektuālu un finansiālu ieguldījumu Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas attīstībā. 

  Nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Skaidrīte PAKULERīgas Valsts 1.ģimnāzijas ķīmijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Modris ŠĀVĒJSMārupes vidusskolas fizikas skolotājspar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Santa SVILEJēkabpils 3.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Frederike ŠLEBUŠA par aktīvu dalību starptautisko sakaru veicināšanā starp Valmieras Valsts ģimnāziju un Noienkirhenes reālskolu Vācijā un atbalstu Valmieras novada skolēniem vācu valodas apguvē;  
  Santa MIKSONE-TUKIŠAĀgenskalna Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem  
  Māris BUŠMANISValmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktora vietnieku mācību procesa organizācijāpar Draudzīgā aicinājuma idejas uzturēšanu un popularizēšanu 
  Andris ĢĒRMANISRīgas Valsts 2.ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotājspar radošu un inovatīvu ģeogrāfijas mācīšanu un ieguldījumu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanu  
  Māris ZVAIGZNERīgas Valsts Vācu ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotājspar nozīmīgu, uz panākumiem virzītu darbu ar talantīgiem skolēniem  
  Sintija AUSEJAErnsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijaspar nozīmīgu darbu skolēnu starptautiskās pieredzes veidošanā 
  Ilze VADZEAlfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbāpar ilggadēju, radošu un nozīmīgu ieguldījumu, mācību procesa organizēšanā ar talantīgiem audzēkņiem 
  Sandra KRŪZEValmieras Pārgaujas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājapar mērķtiecīgu un rezultatīvu darbu ar talantīgiem skolēniem  
  Jānis BĒRTIŅŠAlfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas skolotājspar audzēkņu sagatavošanu starptautiskiem panākumiem 
  Olga MARČENKOPuškina liceja fizikas skolotājapar izcilu darbu, sagatavojot skolēnus starptautiskiem mācību sasniegumiem. 

  Nominācijā: Medijs - par Draudzīgā aicinājuma popularizēšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Sanita DIKA-BOKMELDERE Latvijas Radio valdes locekle programmu attīstības jautājumospar atbalstu Draudzīgā aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” īstenošanā un popularizēšanā  
  Alūksnes un Apes novadu laikraksts “Alūksnes Ziņas”(galvenā redaktore Līga VĪKSNA)par ilglaicīgu atbalstu izglītībai un Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu  
  Katerina TJUTJUŅŅIKALatvijas Reģionālās televīzijas reklāmas un projektu vadītājapar Draudzīgā aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” popularizēšanu Vidzemes TV (Apbalvojumu Katerina pilnvarojusi saņemt 
  Portāls “Valmieras Ziņas”(redaktors Dzintars MOČS)par Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu un izglītības attīstībā nozīmīgu jautājumu aktualizēšanu.  

  Nominācijā: Absolvents - par izciliem sasniegumiem

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Reinis CIRPONSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2016.gadā gūstot Atzinību matemātikā, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu bioloģijā un gūstot Atzinību filozofijā un matemātikā 
  Elza GĀRŠACēsu Valsts ģimnāzijas absolventepar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē 
  Gints Ernests BAUDAMārupes vidusskolas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2016.gadā gūstot Atzinību starptautiskajā fizikas olimpiādē  
  Ansis BERNARDSĀgenskalna Valsts ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē  
  Rihards BORSKISJēkabpils 3.vidusskolas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē  
  Aleksandrs ZAJAKINSRīgas 89.vidusskolas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot sudraba medaļu starptautiskajā informātikas olimpiādē  
  Aleksejs JEĻISEJEVSPuškina liceja absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā fizikas olimpiādē  
  Artūrs BANGARīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu 2017.gadā un gūstot Atzinību 2015.gadā starptautiskajā matemātikas olimpiādē 
  Ingus Jānis PRETKALNIŅŠRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: 2016.gadā izcīnot bronzas medaļu matemātikas un informātikas olimpiādēs, 2017.gadā zelta un bronzas medaļas informātikas olimpiādēs 
  Reinis IRMEJSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2016.un 2017.gadā izcīnot sudraba medaļu starptautiskajā fizikas olimpiādē  
  Margarita FOMENKORīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventepar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē 
  Ruslans ALEKSEJEVSRīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolventspar izciliem sasniegumiem, 2017.gadā gūstot Atzinību starptautiskajā matemātikas olimpiādē 
  Deniss AGURJANOVSDraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar augstiem mācību sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu 
  Laine FEDOTOVADraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventepar mācību sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu 
  Kalvis KAĻVADraudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas absolventspar augstiem mācību sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu 
Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2019 ] [ Visi gadi ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Centralizēto eksāmenu rezultātu kopsavilkums ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns