Draudzīgā Aicinājuma medaļa

Atpakaļ ] [ konkurss.lv ] [ Uz sākumu ]
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]

Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ Visi gadi ]

2019.gadā ar DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA MEDAĻU apbalvoti

Sabiedriskais darbinieks | Mecenāts | Skolotājs | Medijs | Absolvents

  Nominācijā: Sabiedriskais darbinieks - par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Viktors KALNIŅŠ (VIKS)literāts, par nozīmīgu ieguldījumu bērnu literatūras radīšanā un skolēnu lasīšanas gaumes veidošanā;   
  Roze STIEBRAlatviešu animācijas filmu režisore, animācijas filmu studijas “Dauka” izveidotāja par nozīmīgu ieguldījumu daudzu paaudžu bērnu un jauniešu estētisko jūtu un gaumes audzināšanā, radot latviešu animācijas mākslas darbus; 
  Ansis BĒRZIŅŠ latviešu animācijas filmu režisors, animācijas filmu studijas “Dauka” izveidotājs par nozīmīgu ieguldījumu daudzu paaudžu bērnu un jauniešu estētisko jūtu un gaumes audzināšanā, radot latviešu animācijas mākslas darbus; 
  Eva EIHMANE Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa sekretāre par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā 
  Vita JAUNZEME biedrības “Pēdas LV” valdes priekšsēdētāja par ilglaicīgu un pašaizliedzīgu darbu Latvijas vides sakopšanas talku organizēšanā; 
  Laima OZOLIŅA Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolas muzeja pedagoģe par ieguldīto darbu Draudzīgā Aicinājuma idejas atjaunošanā un uzturēšanā; 
  Ināra KOLMANE latviešu dokumentālo un mākslas filmu režisore un producente par sabiedrības izglītošanu, atklājot latviskās pamatvērtības spēlfilmā “Bille”;  
  Ilze ŽVARTE Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas kokles spēles skolotāja par radošu un nozīmīgu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā un latviskās kultūras popularizēšanā; 
  Iveta MIELAVA mūzikas izdevniecības “Upe tuviem un tāliem” direktore par nozīmīgu ieguldījumu latviešu mūzikas popularizēšanā; 
  Lolita VANAGA Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā par nozīmīgu darbu jauniešu patriotisma jūtu audzināšanā; 
  Lelde KRASTIŅA Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas ērģeļspēles skolotāja par ilggadēju un radošu ieguldījumu jauno mūziķu audzināšanā un ērģeļspēles popularizēšanu Latvijā; 
  Janīna GRĀVERE Valmieras Valsts ģimnāzijas interešu izglītības skolotāja, audēja un Tautas lietišķās mākslas studijas “Riekums” vadītāja par tautas amatniecības tradīciju saglabāšanu un latviskās dzīvesziņas popularizēšanu; 

  Nominācijā: Mecenāts - par materiālu atbalstu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Augusts MEŠĶE Dobeles Valsts ģimnāzijas padomes priekšsēdētājs par nesavtīgu atbalstu izglītības iestādes attīstībā;  
  Ilva BUNTIKA Livonijas ordeņa pils Ventspils muzeja pedagoģe par ieguldīto darbu skolu mācību procesa dažādošanā; 
  Gunnars Rodžers DAHLE (Gunnar Roger DAHLE) un Marianne Sture DAHLE uzņēmuma "Dahle Transport" Gressvikā Norvēģijā par ilglaicīgu materiālo un morālo atbalstu Cēsu novada ģimenēm ar bērniem; company "Dahle Transport" in Gressvik, Norway- for permanent material and moral support to families with children in Cesis regionGunnar Roger DAHLE and Marianne Sture DAHLE- co 

  Nominācijā: Skolotājs - par ilgstošiem sasniegumiem skolēnu izglītošanā

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
   Ināra GAILE Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore, ķīmijas skolotāja par ieguldījumu konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanā un valsts ģimnāziju sadarbības stiprināšanu; 
  Anna BŪRE ilggadēja Cēsu 1.pamatskolas direktore, kordiriģente par nozīmīgu ieguldījumu kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanā un popularizēšanā; 
  Jānis ZEMĻICKIS ilggadējs Valmieras Valsts ģimnāzijas direktors par ilggadēju, radošu ieguldījumu mūsdienīgas mācību vides veidošanā un Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā; 
  Dace BĒRTULE RTU inženierzinātņu vidusskolas bioloģijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Tālis JAUNZEMIS izglītības darbinieks, SIA “ITALIS GEOTOUR” izpilddirektors tūrisma jomā par humānās pedagoģijas ideju popularizēšanu Latvijas izglītībā un atbalstu Draudzīgā Aicinājuma idejas popularizēšanā;  
  Ludmila BELOGRUDOVA Aizkraukles novada vidusskolas fizikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Inta JORNIŅA Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Uldis KAMOLS RTU inženierzinātņu vidusskolas ekonomikas skolotājs par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Brigita ELTERMANE Olaines 1.vidusskolas ekonomikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Laura FJODOROVA RTU inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Valerijs SUDŅIKS Rīgas 92.vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Zaiga ARMANE Ropažu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem mācību sasniegumiem; 
  Inga OZOLA Cēsu Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja par skolēnu sagatavošanu augstiem starptautiskiem sasniegumiem; 
  Mārtiņš JURCIŅŠ Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas profesionālo priekšmetu skolotājs par audzēkņu motivēšanu augstu rezultātu sasniegšanai valsts un starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos; 
  Ingrīda PILSKALNE Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotājapar skolēnu sagatavošanu augstiem sasniegumiem mūzikā un kora dziedāšanas tradīcijas stiprināšanu; 
  Ligita PICKAINE Valmieras Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja par skolēnu motivēšanu augstiem mācību sasniegumiem; 

  Nominācijā: Medijs - par Draudzīgā aicinājuma popularizēšanu

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
  Līga TĪRMANE laikraksta “Ventas Balss” žurnāliste par izglītībā nozīmīgu problēmu atspoguļošanu masu medijos un to aktualizēšanu sabiedrībā; 
  Ilze DĀVE Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas direktore par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu publiskā tēla veidošanā.  
  Sanita DIKA- BOKMELDERE Latvijas Radio valdes locekle programmu attīstības jautājumos par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” īstenošanā un popularizēšanā;  
  Laura JANSONE Valsts prezidenta kancelejas komunikācijas speciāliste par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma fonda projekta “Skolu reitings” īstenošanā un popularizēšanā; 

  Nominācijā: Absolvents - par izciliem sasniegumiem

Uz augšu
  Apbalvots Iestāde/OrganizācijaAprakstsIesniedzējs
   Rūta OZOLIŅAValmieras Valsts ģimnāzijas absolvente par izciliem sasniegumiem 2018.gada Eiropas meiteņu matemātikas olimpiādē, gūstot Atzinību; 
   Ernests Tomass AUZIŅŠ RTU inženierzinātņu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot bronzas medaļu;  
   Artūrs SOKOLOVSKIS Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu un 2018.gadā izcīnot sudraba medaļu;  
  Mārtiņš KLEVS Aizkraukles novada vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā fizikas olimpiādē, 2018.gadā gūstot Atzinību;  
  Mārtiņš ROBEŽNIEKS Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu un 2018.gadā zelta medaļu; 
  Roberts Leonārs SVARINSKIS Jūrmalas Valsts ģimnāzijas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā informātikas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu;  
  Roberts PAVLOVSKIS RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot zelta medaļu;  
  Vairis STRAMKALIS Olaines 1.vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ekonomikas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot zelta medaļu;  
  Vladislavs AŠČEULOVS RTU Inženierzinātņu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu;  
  Iļja BELOVALOVS Rīgas 92.vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot sudraba medaļu; 
  Miks BLEIJA Ropažu vidusskolas absolvents par izciliem sasniegumiem starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, 2018.gadā izcīnot bronzas medaļu; 
  Agnese UPĪTE Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente par izciliem sasniegumiem starptautiskajā matemātikas olimpiādē, 2017.gadā izcīnot bronzas medaļu;  
  Maksims POGUMIRSKIS Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas absolvente par izciliem sasniegumiem starptautiskajā matemātikas olimpiādē, 2018.gadā gūstot Atzinību. 
Citi gadi - [ 1999 ] [ 2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ] [ 2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ] [ 2016 ] [ 2017 ] [ 2018 ] [ Visi gadi ] 
Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitings ] [ Par mūža ieguldījumu izglītībā  ] [ Draudzīgā aicinājuma balva ]
Draudzīgā Aicinājuma fonds ] [ Draudzīgā aicinājuma medaļa ] [ Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolēnu stipendija ] [ Cēsu skolotājs ]
Atpakaļ ] [ Galvenā lapa ] [ Uz sākumu ]

Datu bāzi uztur Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 2005 Jautājumus un ierosinājumus sūtiet   info[at]konkurss.lv
  Draudzīgā aicinājuma fonds Datu bāzi un mājas lapu veidoja   Andrejs Rampāns